Photo
Name
Abraham Jacob Schaap (1868 - 1943)

Follow
Hijman Prins (1898 - 1943)

Follow
Rosette Prins (1899 - 1944)

Follow
Frederika Vilbach (1903 - 1943)

Bruidegom: Maurits Vilbach Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 32 Beroep: procuratiehouder Vader bruidegom: Joseph Vilbach Moeder bruidegom: Sara Wertheim Bruid: Frederika Prins Geboorteplaats: Amsterd...

Follow
Maurits Vilbach (1896 - 1943)

Bruidegom: Maurits Vilbach Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 32 Beroep: procuratiehouder Vader bruidegom: Joseph Vilbach Moeder bruidegom: Sara Wertheim Bruid: Frederika Prins Geboorteplaats: Amsterd...

Follow
Esther Prins (1904 - 1943)

Follow
Philip Prins (1895 - 1943)

Follow
Maurice Prins (1921 - 1943)

Follow
Sara Selien Bas (1917 - 1943)

Follow
Hartog Bas (1914 - 1943)

Follow
Sophia Canes (1902 - 1943)

Follow
Sara Canes (1906 - 1942)

Follow
Rachel Monnickendam (1879 - 1942)

Follow
Elisabeth Monnickendam (1880 - 1943)

Follow
Mozes Canes (1868 - 1943)

Follow
Benjamin Canes (1892 - 1943)

Follow
Simon Canes (1896 - 1943)

Follow
Joseph Canes (1899 - 1943)

Follow
Sander Canes (1901 - 1943)

Follow
Salomon Canes (1903 - 1944)

Follow
Debora Canes (1894 - 1943)

Follow
Jack Canes (1922 - 1942)

Follow
Anna Canes (1896 - 1943)

Follow
Henny Canes (1925 - 1943)

Follow
Selly Canes (1932 - 1943)

Follow
Rika Canes (1901 - 1943)

Follow
Henny Canes (1930 - 1943)

Follow
Heintje Elisabeth Canes (1935 - 1942)

Follow
Mozes Canes (1931 - 1943)

Follow
Jacob Winnik (1916 - 1943)

Follow
Hester Hendrina Denneboom (1905 - 1943)

Follow
Johanna van Oosten (1902 - 1943)

Follow
Israël Berty van Oosten (1927 - 1943)

Follow
Maurits Henk van Oosten (1933 - 1943)

Follow
Joël Denneboom (1901 - 1943)

Follow
Harry Sam Denneboom (1933 - 1942)

Follow
Abraham Stoller (1904 - 1942)

Follow
Aaltje Stoller (1911 - 1942)

Follow
Jetje Stoller (1935 - 1942)

Follow
Salomon Stoller (1937 - 1942)

Follow
Meijer Stoller (1909 - 1943)

Follow
Rachel Stoller (1909 - 1942)

Follow
Eliazer Stoller (1935 - 1942)

Follow
Michael Stoller (1938 - 1942)

Follow
Eliazer Stoller (1931 - 1943)

Follow
Mozes Stoller (1934 - 1943)

Follow
Hartog Sjouwerman (1919 - 1943)

Follow
Meijer Sjouwerman (1931 - 1943)

Follow
Hendrina Sjouwerman (1918 - 1943)

Follow
Lion de Boer (1919 - 1942)

Follow
Mozes Lipschits (1932 - 1942)

Follow
Anna Lipschits (1934 - 1942)

Follow
Eva Lipschits (1936 - 1942)

Follow
Philip Lipschits (1939 - 1942)

Follow
Eduard Noach (1907 - 1941)

Follow
Sara Noach (1934 - 1944)

Follow
Philip Noach (1940 - 1944)

Follow
Eddy Catharina Noach (1942 - 1944)

Follow
Salomon Groen (1907 - 1944)

Follow
Vrouwtje Groen (1935 - 1943)

Follow
Abraham Groen (1938 - 1943)

Follow
Juda Wurms (1919 - 1942)

Follow
Samson van Bever (1935 - 1942)

Follow
Jonas van Oosten (1865 - 1942)

Follow
Mozes Jozef Levie (1913 - 1942)

Follow
Anna Levie (1920 - 1942)

Follow
Marianne Godschalk (1870 - 1941)

Follow
Machiel van Oosten (1899 - 1943)

Follow
Abraham van Oosten (1898 - 1943)

Follow
Maurits van Oosten (1901 - 1943)

Follow
Clara Rodrigues (1920 - 1942)

Follow
Suze Kogel (1909 - 1943)

Follow
Liesbeth Prins (1937 - 1943)

Follow
Jacob Samuel Wetschrijver (1871 - 1943)

Follow
Mietje Wetschrijver (1864 - 1943)

Follow
Jeanne Metzelaar (1906 - 1943)

Follow
Emanuel Italiaander (1878 - 1942)

Follow
Esther Italiaander (1879 - 1943)

Follow
Benedictus Italiaander (1879 - 1942)

Follow
Suze Rodrigues (1929 - 1942)

Follow
Isaac Rodrigues (1891 - 1943)

Follow
Rachel Rodrigues (1894 - 1943)

Follow
Dina Ereira (1897 - 1943)

Follow
Mozes Ereira (1894 - 1943)

Follow
Mozes Rodrigues (1915 - 1942)

Follow
Joseph Rodrigues (1941 - 1942)

Follow
Wolf Theeboom (1942 - 1942)

Follow
Meijer Lipschits (1909 - 1942)

Bruidegom: Meijer Lipschits Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 20 Beroep: Koopman Vader bruidegom: Mozes Lipschits Beroep: Koopman Moeder bruidegom: Jetje Vleeschhouwer Bruid: Lea Theeboom Geboortepla...

Follow
Jetje Lipschits (1930 - 1942)

Follow
Catharina Lipschits (1931 - 1942)

Follow
Heintje Waterman (1941 - 1943)

Follow
Debora Waterman (1896 - 1943)

Follow
Nathan Italiaander (1900 - 1943)

Follow
Jozef Italiaander (1877 - 1943)

Follow
Sara Mol (1875 - 1943)

Follow
Josef Italiaander (1931 - 1943)

Follow
Abraham Italiaander (1932 - 1943)

Follow
Alexander Italiaander (1938 - 1943)

Follow
Aaltje Matteman (1861 - 1943)

Follow
Abraham Nebig (1907 - 1942)

Follow