Photo
Name
Rika Corper (1910 - 1943)

Follow
Sophia Piller (1917 - 1942)

Follow
Samson Waterman (1903 - 1944)

Follow
Barend Hofman (1888 - 1942)

Follow
Rachel Hofman (1881 - 1942)

Follow
Juda Hofman (1886 - 1943)

Follow
Betje Hofman (1887 - 1943)

Follow
David Hofman (1895 - 1943)

Follow
Naatje Hofman (1896 - 1943)

Follow
Alexander Mozes Hofman (1882 - 1943)

Follow
Rachel Hofman (1885 - 1943)

Follow
Levie Hofman (1919 - 1942)

Follow
Marianne Hofman (1921 - 1942)

Follow
Esther Walvis (1924 - 1943)

Follow
Isaac Hofman (1927 - 1944)

Follow
Ruben Walvis (1923 - 1943)

Follow
Ephraïm Hofman (1921 - 1944)

Follow
Sophie Kopee (1901 - 1942)

Follow
Levie Kopee (1908 - 1943)

Follow
Salomon Kopee (1931 - 1942)

Follow
Sander Kopee (1937 - 1942)

Follow
David Kokernoot (1897 - 1943)

Follow
Levie Koekoek (1922 - 1942)

Follow
Salomon Pachter (1922 - 1942)

Follow
Louis Biet (1905 - 1942)

Follow
Salomon Schaap (1909 - 1942)

Follow
Louis Schaap (1917 - 1943)

Follow
Levie Tas (1929 - 1942)

Follow
Salomon de Rood (1910 - 1942)

Follow
Louis de Rood (1914 - 1942)

Follow
Mina de Rood (1930 - 1943)

Follow
Leendert Boas (1935 - 1943)

Follow
Clara Boas (1938 - 1943)

Follow
Mina Koopman (1922 - 1943)

Follow
Hartog de Rood (1926 - 1943)

Follow
Louis de Rood (1928 - 1943)

Follow
Isaäc Sealtiel (1925 - 1943)

Follow
Veronica Sealtiel (1926 - 1942)

Follow
Philip Koekoek (1926 - 1942)

Follow
Juda Koekoek (1928 - 1943)

Follow
Veronika Koekoek (1930 - 1943)

Follow
Lena Brilleman (1891 - 1942)

Follow
Eva Alexandra Philipse (1929 - 1943)

Follow
Abraham de Lime (1889 - 1942)

Follow
Henriëtte de Lime (1893 - 1942)

Follow
Jenny de Lime (1926 - 1942)

Follow
Alexander Louis de Lime (1931 - 1942)

Follow
Rebecca de Lime (1884 - 1944)

Follow
Leentje de Lime (1886 - 1943)

Follow
Isaac Teeboom (1876 - 1942)

Follow
Juda Colaco Osorio (1906 - 1944)

Follow
Abraham Jacob Schaap (1868 - 1943)

Follow
Hijman Prins (1898 - 1943)

Follow
Rosette Prins (1899 - 1944)

Follow
Frederika Vilbach (1903 - 1943)

Bruidegom: Maurits Vilbach Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 32 Beroep: procuratiehouder Vader bruidegom: Joseph Vilbach Moeder bruidegom: Sara Wertheim Bruid: Frederika Prins Geboorteplaats: Amsterd...

Follow
Maurits Vilbach (1896 - 1943)

Bruidegom: Maurits Vilbach Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 32 Beroep: procuratiehouder Vader bruidegom: Joseph Vilbach Moeder bruidegom: Sara Wertheim Bruid: Frederika Prins Geboorteplaats: Amsterd...

Follow
Esther Prins (1904 - 1943)

Follow
Philip Prins (1895 - 1943)

Follow
Maurice Prins (1921 - 1943)

Follow
Sara Selien Bas (1917 - 1943)

Follow
Hartog Bas (1914 - 1943)

Follow
Sophia Canes (1902 - 1943)

Follow
Sara Canes (1906 - 1942)

Follow
Rachel Monnickendam (1879 - 1942)

Follow
Elisabeth Monnickendam (1880 - 1943)

Follow
Mozes Canes (1868 - 1943)

Follow
Benjamin Canes (1892 - 1943)

Follow
Simon Canes (1896 - 1943)

Follow
Joseph Canes (1899 - 1943)

Follow
Sander Canes (1901 - 1943)

Follow
Salomon Canes (1903 - 1944)

Follow
Debora Canes (1894 - 1943)

Follow
Jack Canes (1922 - 1942)

Follow
Anna Canes (1896 - 1943)

Follow
Henny Canes (1925 - 1943)

Follow
Selly Canes (1932 - 1943)

Follow
Rika Canes (1901 - 1943)

Follow
Henny Canes (1930 - 1943)

Follow
Heintje Elisabeth Canes (1935 - 1942)

Follow
Mozes Canes (1931 - 1943)

Follow
Jacob Winnik (1916 - 1943)

Follow
Hester Hendrina Denneboom (1905 - 1943)

Follow
Johanna van Oosten (1902 - 1943)

Follow
Israël Berty van Oosten (1927 - 1943)

Follow
Maurits Henk van Oosten (1933 - 1943)

Follow
Joël Denneboom (1901 - 1943)

Follow
Harry Sam Denneboom (1933 - 1942)

Follow
Abraham Stoller (1904 - 1942)

Follow
Aaltje Stoller (1911 - 1942)

Follow
Jetje Stoller (1935 - 1942)

Follow
Salomon Stoller (1937 - 1942)

Follow
Meijer Stoller (1909 - 1943)

Follow
Rachel Stoller (1909 - 1942)

Follow
Eliazer Stoller (1935 - 1942)

Follow
Michael Stoller (1938 - 1942)

Follow
Eliazer Stoller (1931 - 1943)

Follow
Mozes Stoller (1934 - 1943)

Follow
Hartog Sjouwerman (1919 - 1943)

Follow
Meijer Sjouwerman (1931 - 1943)

Follow
Hendrina Sjouwerman (1918 - 1943)

Follow