Photo
Name
Petrus Cornelius Pelser, a1b2c5d3e3 (1811 - 1894)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 and 353 PELZER, Petrus Cornelis - b2c5d3e3 * 26/12/1811 ≈ Graaff-Rein...

Follow
Pieter Andries Hendrik Pelser (1813 - d.)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 353 PELZER, Pieter Andries Hendrik - b2c5d3[d4]e4 * 25/12/1813 ≈ Graaff-R...

Follow
Petrus Cornelis Jacobus PELTZER, a1b2c4d1e6 (1814 - 1897)

Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELSTER, PELSZER, PELTSER, PELTZER en PELZER in Suid-Afrika sedert 1708 deur R. DE V. PIENAAR, Stellenbosch, 2004. bl. 55. Also see for more informat...

Follow
Abraham Johannes Pelser, a1b2c6d5 MP (1797 - 1845)

Updated from MyHeritage Family Trees via daughter Martha Maria Steyn (born Pelser) by SmartCopy : Mar 25 2015, 16:10:17 UTC

Follow
Izak Andries (Leeuwboud) van Niekerk (1811 - 1893)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, derde druk, 2011 Bladsy 541 VAN NIEKERK, Izak (Isaac) Andries (Izak Leeuboud) - b3c7d4e4 8/12/1811 &#...

Follow
Magdalena Adriana Pelster (1803 - 1886)

Carel Johannis PELSTER, a1b2c4d1e1 Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies by doop:- Jac...

Follow
Martha Catharina Aletta PELZER, b1c2d2e5 (c.1807 - 1892)

Follow
Johannes Jacobus PELSER, b2c4d1e4 (1806 - 1890)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 PELZER, Johannes Jacobus - b2c4d1e4 * 6/12/1806 ≈ Graaff-Reinet 15/2/...

Follow
Carel Johannes Pelster, b2c4d1e1 (c.1798 - 1866)

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1 Carel Johannis PELSTER Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies ...

Follow
Johanna Catharina Sophia Loots, b2c4d8 (1816 - 1855)

Johanna Catharina Sophia Loots, b2c4d8, wife of Johannes Lodewicus Petrus Pretorius, b3c1d5e5f8, was added to the Project - Women of the Great Trek - South Africa 1835 - 1845 and she is also on the lis...

Follow
Barbara Jacomina Pelser, b2c5d12 (1806 - 1883)

PELTZER lyn = a1b2c5d12 Barbara Jacomina (PELTZER; Barbera Jacomina PELSTER in kinders se doopinskr.)*15.5.1806 = Graaff-Reinet 8.2.1807 (get.: Louis VAN WYK Sr.; Levina Catharina STEENKAMP); X Uiten...

Follow
Hendrik Lambertus Bronkhorst, b6c5 (1768 - 1841)

Hendrik Lambertus Bronkhorst b6c5 * 27/2/1768 ≈ 17/4/1768 † Gerhardminnebron (beter bekend as Oog van Mooirivier), Potchefstroom 6/1/1841 X 22/1/1792 Geertruy Aletta du Plooy XX Beaufort ...

Follow
Anna Susanna Scheepers (1806 - 1878)

Anna Susanna 'Antjie' Scheepers is gebore op 26 Junie 1806. Sy en haar man, Gert, het in 1835 by die trekgeselskap van Louis Tregardt (Trichardt) aangesluit. Na haar man se dood, het sy as weduwee met ...

Follow
Daniel Jacobus Oosthuizen (1821 - 1899)

Follow
Jacobus van Zyl, b3c2d11e3 MP (1809 - 1906)

HUSBAND NOTES: Caspar VAN ZYL Chr(1): WIFE NOTES: Susanna Abigael BREITENBACH Chr(1): CHILD NOTES: Jacobus VAN ZYL Birth(2,1): Chr(1): Death(1): Hy sterf op die plaas Melkbosch. General(1,2): Hy is...

Follow
Hendrik Venter (1791 - d.)

Florisbad is geen dorp nie, dit is slegs ’n oud-vakansieoord en nou ’n Argeologiese navorsingsentrum wat onder die bestuur van die Nasionale Museum van Bloemfontein ressorteer. Die plaas,...

Follow
Pieter Simon de Villiers (c.1876 - 1934)

Follow
Andries Stephanus du Toit, b1c6d10e5 (1806 - 1889)

Genealogiese/Genealogical #: b1.c6.d10.e5

Follow
Roelof Petrus du Toit (1796 - 1880)

Follow
Coenraad Johannes Abraham Scheepers, b2c3d8e3 (1803 - d.)

Coenraad Johannes Abraham Scheepers (1803-) en sy vrou Maria Magdalena Maritz (1808- ) was Voortrekkes uit Uitenhage. Hulle het reeds \in November 1836 saam met J S Maritz ( broer van Gerrit Maritz) se...

Follow
Willem Hendrik Boshoff (1813 - 1863)

Wilem Hendrik Boshoff (*6/5/1813 ≈ 1/8/1813 †9/11/1863) was die 3de seun van JN Boshoff Snr. Hy is op Montagu, Kaap gebore en kom in 1844 na Natal. Hy het eiendom in Pietermaritzburg en d...

Follow
Gerrit Jacobus Naude, b1c4d3e2 (1809 - 1890)

Gerrit Jacobus Naude *29/8/1890 † 9/7/1890 was die oudste seun van Pertrus Johannes Naude en Christina van WYK. Hy kom saam met sy ouers in 1838 na Natal. Gerrit was drie keer getroud. X 1830 Ch...

Follow
Christina van Wyk, b3c2d1e3 (1786 - d.)

Follow
Hendrik van den Berg, b1c10d6 (1785 - 1839)

Hendrik van den berg, s.v.Abraham Paulus van den Berg c10 en Hendrina van Rensburg is volgens alle aanduidings die oudste graf in die voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg, Natal.Hy vertrek vanaf N...

Follow
Catharina Hendrina Lucasina Johanna Esbach (1820 - 1889)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Espag, C H L J, vrou van C E Fou...

Follow
Christiaan Ernst Fourie (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Cathari...

Follow
Joachim Petrus Prinsloo, b2c6d2e1f1 MP (c.1812 - 1893)

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER

Follow
Jacobus Potgieter, b7c8d3e2 (1788 - 1890)

Jacobus Potgieter word 102 jaar 24 dae oud. Gaan op sy eie trek vanuit Graaff-Reinet op pad na Mosambiek, waar hy amper gesterf het van malaria. Keer met sy familie terug na Kaapprovinsie en gaan boer ...

Follow
Simon Lodewyk Ricker (c.1780 - c.1850)

Follow
Johanna Petronella Smit (c.1833 - d.)

Bron: "Oom Paul se Mense" - pagina 105 Tannie Hannie vertel self: Johanna Petronella de Beer X Smit, het gewoon op die plaas Vaalkop , distrik Waterberg . Sy het die eerste lewenslig aanskou op 9/8/183...

Follow
Philippus Jeremias Coetzer (1819 - 1898)

Uit SAF CD vol.7, p.335: Philippus Jeremias * “Smithsrivier”, dist Cradock 24.11.1819 » Cradock 26.12.1819, vertrek tydens Groot Trek in 1836 uit die Kaapkolonie na die Oranjeriv...

Follow
Willem Gabriel Nel (1813 - 1902)

sic....... VOORTREKKERMENSE 4 deur Gustav Preller. Deponent, Willem Gabriël Nel, het die eerste lewenslig aanskou in die distrik Somerset-Oos, op 3 Oktober 1813. Sv vader, Louis Jacobus Nel, het...

Follow
President Willem Cornelis Janse van Rensburg MP (1818 - 1865)

Willem Cornelis Janse van Rensburg (16 May 1818 – 13 August 1865) was the Second President of the South African Republic, from 1863 to 1864. He was born near the town of Beaufort West, the son...

Follow
Jacob de Klerk, b6c3 (1757 - d.)

Bron: Van Vogelvalleij na Verre Lande - Dr D de Klerk Tulbach ≈ tulbuach 25/4/1757 Voortrekker X 2/21783 Johanna ( J Christina) Sttenkamp ≈ 21/10/1764 † voor 1797 d/v/ Gerr...

Follow
Daniel Jacobus Robberts, b1c7d4 (1776 - d.)

Daniel Jacobus ROBBERTSE Graaf-Reinet 21.02.1776 ┼, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x22.1.1797 Anna Elizabeth de Beer *01.09.1776┼ (dv. Zachar...

Follow
Magdalena Adriana Jacoba Jonker, f13g1 (1850 - 1892)

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5G1 Magdalena Adriana Jacoba STEYN .* 14.5.1850 ≈ Bloemfontein DES 1850 deur ds. A. MURRAY (Voortr. reg.) Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELST...

Follow
Johannis Steijn, ? f13g2 (1851 - 1932)

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5G2 Johannis STEYN (STEIN in doopreg.) .* 15.11.1851 ≈ Transgariepreg. 25.1.1852 Getuies by doop:- Johannes STEIN II STEIN Hermanus S. STEIN Beatricks Ma...

Follow
Petronella Dorothea Pelser, e1f5 (1832 - 1899)

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5 Petronella Dorothea PELZER vlg. Bfn se huw. reg. .* 19.4.1832 ≈ Cradock (Tarka) 8.10.1832 Getuies by doop:- Johannis Jacobus MARAIS Catharina Christina Eng...

Follow
Alida Johanna Carolina PELZER, a1b2c4d1e1f4 (1830 - d.)

PELTZER LYN = a1b2c4d1e1f4 Alida Johanna Carolina PELZER Ook Aleda Johanna Corlena PELSTER vlg. Bfn se huw. reg.) .* 15.4.1830 ≈ Cradock 1.8.1830 Getuies by doop:- Ockert Johannis Ma...

Follow
Jacobus Fredrik STEYN (c.1822 - d.)

Alida Johanna Carolina PELZER, a1b2c4d1e1f4 Ook Aleda Johanna Corlena PELSTER vlg. Bfn se huw. reg.) .* 15.4.1830 ≈ Cradock 1.8.1830 Getuies by doop:- Ockert Johannis Marthinus OLIVIER...

Follow
Jacobus Hendrik Steyn (deceased)

Jacoba Johanna PELZER, a1b2c4d1e1f3 Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER Jacoba Johanna...

Follow
Jacoba Johanna PELZER, a1b2c4d1e1f3 (1827 - d.)

PELTZER LYN = a1b2c4d1e1f3 Jacoba Johanna PELZER Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER ...

Follow
Hester Elizabeth Jordaan (deceased)

Follow
Gideon Jacobus Joubert (1820 - 1839)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Gideon e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30...

Follow
Christiaan Hieronimus Bornman (1812 - 1892)

Follow
Martha Helena Lourens, b3c5d2e1f1 (1829 - d.)

e1 Cornelis Janse » 2.11.1806 x Swellendam 8.7.1827 Susanna Maria DE JAGER f1 Martha Helena * 9.9.1829 » Swellendam 26.12.1829 x Christiaan Hieronimus BORNMAN REGISTER VAN VOORTREKKER...

Follow
Ester Maria Gouws b1c4d1e4f1 (c.1811 - 1853)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Gous, E M, vrou van J F Joubert ...

Follow
Josua Francois Joubert (1808 - 1843)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Josua F.

Follow
Helena Susanna Strydom (c.1786 - 1832)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Strydom, H S, vrou van P J Joube...

Follow
Petrus Jacobus Joubert (c.1786 - 1843)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Petrus J. (sr.)

Follow
Johannes Christoffel Joubert (1817 - d.)

d4 Jacobus Petrus = 23.4.1775 x Rachel Cornelia VAN JAARSVELD d.v. kmdt. Adriaan van Jaarsveld e11 Jan Christoffel * 29.7.1817 = Graaff-Reinet 24.8.1817 x Christina Johanna Maria MEYER Lede van die...

Follow
Susannah Maria de Jager (1824 - 1896)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders De Jager, S M (wed Fourie), vrou...

Follow
Anna Francina Roets (1822 - d.)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Roets, A F, vrou van A B Joubert

Follow
Abraham Benjamin Joubert (1815 - 1887)

Uit die Joubert-boek (2e uitgawe): 'Hy het aan die slag van Bloedrivier deelgeneem. Hy was die eerste landdros op Nazareth (Middelburg), Tvl. Hy was ook die afgevaardigde ouderling na die NG Kerk se si...

Follow
Gideon Johannes Joubert, b5c7d7e4 MP (1812 - 1894)

d7 Pieter (Petrus) * c. 1782 = Tulbagh 15.1.1783 x Swellendam Jan. 1807 Martha Margaretha HAASBROEK d.v. Leendert Johannes Haasbroek en Anna Susanna Marais e5 Gideon Johannes * 7.2.1812 = Paarl 24.4....

Follow
Susanna Elizabeth Joubert (1817 - 1856)

e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30.5.1802 Aletta Catharina DROTSCHIE f7 Susanna Elizabeth * 25.6.1817 = Swellendam 19.10.1817 x Swellendam 14.2.1836 Gid...

Follow
Andries Johannes van Tonder, c1d4 (1792 - 1787)

c1 Andries » 14.7.1761, burger Swellendam † Swartberg, Ladismith 10.2.1843 x 29.7.1787 Johanna VAN WYK » 17.12.1758 d.v. Johannes Willem van Wyk en Helena Gous xx Swellendam 5.10.1...

Follow
Maria Magdalena Joubert, b5c7d1e4 (1790 - 1811)

d1 Daniel Francois = Paarl 5.2.1764 x Tulbagh 19.9.1784 Maria Magdalena MARAIS = 16.10.1763 † Groot Swartberg 10.7.1837 d.v. Johannes Stephanus Marais en Martha Elizabeth du Toit e4 Maria Magd...

Follow
Willem Andries Nel (deceased)

Follow
Maria Elizabeth Joubert (c.1794 - 1853)

d2 Gideon Jacobus = Paarl 30.11.1766 † 5.4.1819 x 21.10.1787 Maria Elizabeth VAN ZYL = 7.2.1768 d.v. Johannes van Zyl en Maria Magdalena de Jager e3 Maria Elizabeth = Tulbagh 30.3.1794 x Swell...

Follow
Francois Retief, b4c7d1 MP (c.1773 - d.)

Follow
Martha Elizabeth Joubert, b8c1d3e16 MP (c.1776 - d.)

d3 Gideon = 16.8.1750 x Paarl 1.12.1772 Anna Elizabeth JOUBERT d.v. Josua Joubert en Maria Johanna Hugo xx Johanna Catharina KRIGE Eerste huwelik e2 Martha Elizabeth = 28.4.1776 x Paarl 30.11.1794 ...

Follow
Petrus Cornelis Lottering (deceased)

Follow
Hester Jacoba Joubert (1813 - d.)

d2 Josua * Kamdeboo = 10.10.1779 x huwelikshof, Graaff-Reinet 6.4.1805 Hester Jacoba BOTHA e5 Hester Jacoba * 19.2.1813 = Graaff-Reinet 13.2.1814 x Somerset-Oos 30.6.1829 Petrus Cornelis LOTTERING ...

Follow
Lourens Johannes Erasmus (deceased)

Follow
Geertruyda Christina Joubert (1810 - d.)

d7 Jan Christoffel = 20.12.1781, deur die Zoeloes vermoor 15/17.2.1838 x Graaff-Reinet 12.6.1808 Maria Magdalena BADENHORST wed. v. Dirk Jacobus Coetzee (volgens Jan se sterfkennis is Maria en al hul k...

Follow
Jacobus Johannes (Koos) Burger (1819 - 1878)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Burger, Jacobus J. (jr.)

Follow
Cornelia Margaretha Joubert (1828 - 1870)

e3 Willem Francois * 10.9.1801 = Swellendam 6.12.1801 † Ermelo 18.7.1891 x Swellendam 6.12.1823 Dorothea Regina VAN EEDEN * 1.5.1803 † 20.9.1846 xx 8.9.1847 Catharina Elizabeth Maria LE R...

Follow
Hans Jacobus Bernardus Swart, b2c4d9e4f1 (1823 - 1885)

Follow
Catharina Jacoba Joubert (1851 - d.)

f1 Willem Francois * 4.11.1824 = Swellendam 26.12.1824 † voor 1891 x Maria Johanna SCHOEMAN g3 Catharina Jacoba * 15.1.1851 = 29.3.1852 x Hans Jacob Bernardus Swart REGISTER VAN VOORTREKKERS...

Follow
Roelof Hendrik Venter, e4 (c.1790 - d.)

Follow
Anna Susanna Joubert, b5c7d1e5 (c.1792 - d.)

d1 Daniel Francois = Paarl 5.2.1764 x Tulbagh 19.9.1784 Maria Magdalena MARAIS = 16.10.1763 † Groot Swartberg 10.7.1837 d.v. Johannes Stephanus Marais en Martha Elizabeth du Toit e5 Anna Susan...

Follow
Hendrik Jacobus Stephanus van der Merwe (1811 - 1864)

Follow
Anna Susanna Joubert (c.1812 - 1880)

d12 Francois = 20.11.1768 † Graaff-Reinet 5.12.1837 x Maria Hendrika MEEGEL (Michel) xx Graaff-Reinet 3.11.1827 Maria Susanna VAN DER MERWE † Graaff-Reinet 26.1.1859 (84.3.9) d.v. Isaac v...

Follow
Jacobus Nicolaas Boshoff, b3c1 (1784 - 1844)

In the beginning of their marriage the couple lived and farmed on the farm AGTER DE KOGMANS KLOOF (today known as Montagu). When their children were little, they moved to Graaf-Reinet where he carried ...

Follow
Aletta Helena Boshoff (Joubert) (1788 - 1865)

d3 Jacobus Francois = Paarl 4.1.1756, vermoor deur sy kneg x Tulbagh 26.4.1778 Sara Susanna MÖLLER e6 Aletta Helena = Paarl 7.12.1788 x Swellendam Maart 1807 Jacobus Nicolaas BOSHOF REGISTER...

Follow
Coert Erasmus (1806 - 1880)

Married Aletta Catharina STEYNBERG (Steenberg) in Graaff-Reinet on 7/8/1827.

Follow
Daniel Jacobus Erasmus, b5c12d3 MP (1785 - 1861)

Volgens Visagie laat Daniel en Cornelia kinders doop op Uitenhage tot in 1829, en dan op George tot Mei 1835. Het die helfte van die plaas Brandrivier geêrf - sy broer die ander helfte. Hull...

Follow
Gert Lucas Roos, d4 (c.1802 - d.)

Bronne: Doopregister -

Follow
Adriaan Josua Jacobus Joubert (1797 - 1838)

d4 Jacobus Petrus = 23.4.1775 x Rachel Cornelia VAN JAARSVELD d.v. kmdt. Adriaan van Jaarsveld e2 Adriaan Josua Jacobus * 6.7.1797 = Tulbagh 15.10.1797 x Graaff-Reinet 3.9.1820 Susanna Catharina ROOS...

Follow
Susanna Catharina Roos, d3 (1800 - 1838)

Follow
Dirk Cornelis Uys, b1c5d2e12 (1814 - 1910)

e12 Dirk Cornelis (Swart Dirk) * “Hessequaskloof”, Stormsvlei, dist. Swellendam 4.2.1814 » 6.3.1814, boer “Gryshoek”, dist. Volksrust, teler van Drakensberger beesras...

Follow
Izaak Francois Roos, d2 (c.1799 - d.)

Follow
Gysbertus Johannes Roos, d1 (c.1797 - d.)

Gysbertus Johannes 19.11.1797, maak Groot Trek mee x Graaff-Reinet 3.9.1820 Magdalena Elizabeth ROOS 11.5.1806, hulle woon Graaff-Reinet

Follow
Cornelis Johannes Roos, e5 (1813 - 1883)

Cornelis Johannes * 3.10.1813 Graaff-Reinet 12.12.1813, maak Groot Trek mee † “Elandsfontein”, dist. Lindley 2.10.1883 x Cradock 7.12.1834 Anna Catharina DE WET * 17.4.1819 Beaufor...

Follow
Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, b3c1d5e11 MP (1798 - 1853)

Uit Andries Pretorius deur Gustav Preller- Uitgegee deur Colin Pretorius en eGGSA e/winkel. Andries Wilhelmus Jacobus, bestem was om in Piet Retief se plek op te tree, Dingane te verslaan, en die Suid ...

Follow
Jacob Marthinus Gouws, d1e4 (1791 - 1838)

b3c4d1e4 » 23/10/1791 ? Gesneuwel tydens Slag van die Wit-Mfolozi, Natal, 27/12/1838 X Swellendam 6/10/1810 Maria (Mietjie) Elizabeth Fourie b19c5d1 » 13/10/1793, die sogenaamde profetes ...

Follow
Jacob Joseph Gouws b3c4d1e4f5 (1821 - 1884)

Follow
Johannes Hendrik Bruwer (1799 - 1883)

Follow
Jan Gerritze Bantjes (1817 - 1887)

Bantjes, Jan Gerritze, Voortrekker. 1817: Op 8 Julie in Beaufort-Wes gebore. 1837: Sluit hom op Nuwejaarsdag by die Voortrekkerlaer op Thaba Nchu aan. 1838: Vergesel Andries Pret,orius se "Wenkom...

Follow
Pieter Daniel Jacobs, a1b5c3d8e1 MP (1780 - 1845)

Met erkenning aan Johann Janse van Rensburg en byvoegings deur Gerhard Swart. Kommandante: ' Jacobsz Pieter Daniel(a15b5c3d8e1) He was buried in the family cemetery outside Vereeniging but re-interre...

Follow
Susara Johanna Josina Janse(n) van Vuuren (1812 - d.)

Follow
Marthinus Gerhardus Gouws, f2 (1810 - 1893)

Follow
Hester Maria van Staden (deceased)

Follow
Pieter Johannes Gouws, f1 (c.1808 - d.)

Follow
Sara Josina Janse(n) van Vuuren, b2c4d12 (1775 - 1858)

Bronne: Doopregister :

Follow
Petrus Andries Gouws, e1 (c.1781 - 1844)

Follow
Zacharias Johannes de Beer, c13d4 (1799 - d.)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: De Beer, Zacharias J.

Follow
Sophia Elizabeth Fredrika du Plooy, b20 (1810 - d.)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Du Plooy, S E F, vrou van Z J de...

Follow
Michiel Coenraad Erasmus (1824 - d.)

Follow