Projects » Vrijmetselarij & Broederschappen » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Hendrik Jans Westra (1766 - 1831)

"H.J. Hendrik Jan Henricus"

1788-1802 : Advocaat van het Hof van Friesland 1810 : Baljuw 1811 : Vrederechter Mede-oprichter Vrijmetselaarsloge in Harlingen 1820 : Directeur In- en uitgaande rechten en accijnzen in Drenthe...

10/25/2012

ZIe Wikipedia...

10/20/2012

10/5/2012

4/8/2012

7/15/2011