Photo
Name
Hendrik Jans Westra (1766 - 1831)

1788-1802 : Advocaat van het Hof van Friesland 1810 : Baljuw 1811 : Vrederechter Mede-oprichter Vrijmetselaarsloge in Harlingen 1820 : Directeur In- en uitgaande rechten en accijnzen in Drenthe...

Follow
Jan Evert Lewe van Aduard, baron (1744 - 1807)

Follow
Johan Arnold Zoutman, luitenant-admiraal (1724 - 1793)

ZIe Wikipedia...

Follow
Justus Datho Lewe Quintus (1811 - 1889)

Follow
Victor Evariste Albert Legley (1915 - 1994)

Follow