Photo
Name
Pieter Harmensz Clock van Persijn (b. - 1628)

huygens.knaw.nl... ; PERSIJN (Pieter Harmensz. van ), geb. te Alkmaar, aldaar begr. 27 Jun. 1628, zoon van Harmen Aertsz. Clock, van Tienhoven, die in 1561 poorter van Alkmaar geworden den ‘...

Follow
Lodewijk Antonij van Oijen (c.1768 - 1849)

Lodewijk Anthonie van Oijen Lodewijk Anthonie van Oijen 1790 scheepen en raad in de vroedschap van Alkmaar, beroep 1820-1827 luitenant kolonel Elfde generatie 41. Willem Gerrit van Oije...

Follow
Adriaen Doedesz van Medenblick (1510 - 1586)

dbnl.org... ; huygens.knaw.nl... ; MEDENBLICK (Adriaen Doedesz.) of Adriaen Doedesz., te Alkmaar geb. 3 Oct. 1510, begr. 25 Oct. 1586, zoon van Doede Jansz. M. en Geertruid Andriesdr. Basgens. ...

Follow
Cornelis Domis (1755 - 1802)

Cornelis Domis geboren - mei 1755 in Coevorden (Drenthe) NL gestorven - June 24, 1802 in Alkmaar (Noord-Holland) NL gehuwd met -Jacoba Arnoudina Calkoen May 1781 te Druten. Kanunnik ten Dom t...

Follow
Thomas van Egmond van der Nijenburch MP (1592 - 1675)

biografischportaal.nl... ; historici.nl... ; dbnl.org... ; Thomas van Egmond van de Nijenburg geboren 7 maart 1599 gestorven 24 september 1675 Zoon van Cornelis v.E. v.d. N. en Elisabet...

Follow
Jacob Nanningsz van Foreest (1731 - 1783)

.historici.nl... ; nl.wikipedia.... ; dr. Jacob van Foreest, heer van Petten en Nolmerban. Jacob van Foreest (Hoorn, 13 december 1731 – Alkmaar, 6 november 1783), heer van Petten en Nolber...

Follow
Johannes Menssing (b. - 1775)

Johannes Mensingh (Menssing) Overleden op 17 juni 1775 Kerkmeester van de Grote kerk; burgemeester te Alkmaar; dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen in Kenemerland en West-Friesland.

Follow
Jacob Cooren (1637 - 1679)

Follow
Pieter Cornelisz Houtman (deceased)

Follow
Cornelis Jan Mourijnsz van Egmond van de Nijenburg (1530 - 1610)

Cornelis Jansz van der Nijenburg - (1530-1610), de zoon van Jan-Mourijn Jansz. lid Vroedschap van Alkmaar (xxxx-1610) dwangburchten.nl... ; 'De 'Hofweide' te Oudorp, een stuk grond van 18 morgen ...

Follow
Jan Pietersz van Oyen (b. - 1639)

Vroedschap Alkmaar (1624-1639) Jan Pietersz van Oyen woonde in de Hoogstraat te Alkmaar. Schepen (1621-1627); in 1623 kapitein der Oude Schutterij; burgemeester (1629-1639); vroedschap (1624-1639); k...

Follow
Cornelis Willemsz Croon van Maerlevelt MP (c.1620 - d.)

stsci.edu... ; "Bastiaen is de zoon van Cornelis Willems Meerleveld alias Croon , van Hazerswoude en Maritje Maertens, van Benthuizen, die in 1632 huwen te Benthuizen. Cornelis is de zoon van Willem ...

Follow
François van de Velde (1747 - 1809)

Follow
Jacob Lycochton Hooghcamer (1697 - 1763)

biografischportaal... ; Repertorium... ; Vroedschap (1741), schepen (1730-1739), burgemeester van Alkmaar (1749-1763). Historisch Kadaster Alkmaar: HOOGHCAMER (Jacob Lycochton) een beoefenaar der...

Follow
Dirk de Jonge (1701 - 1741)

Raad en schepen van Alkmaar, vroedschap Alkmaar (1739-1741)

Follow
Adriaan van der Hoeven (1666 - 1736)

klerk te Alkmaar, vroedschap Alkmaar (1727-1736) Overleden in december 1736 Begraven op 28 december 1736 - de Grote Kerk te Alkmaar

Follow
Johan Adriaan van Egmond van de Nijenburch (1675 - 1728)

Heer van den Enge Themate (buiten Utrecht), Schoorl, Groet en Camp, Petten en Nolmerban (1722); schepen (1698-1710), vroedschap (1713) en burgemeester (1717-1725) van Alkmaar; gecommitteerde Raad ter A...

Follow
Jacob van Oudesteyn (c.1660 - 1735)

biografischportaal.nl... ; historici.nl... ; dr. Jacob van Oudensteyn geboren: ca. 1660 overleden: 27-03-1735 lid Vroedschap van Alkmaar (1686 - 1727). Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1727.

Follow
Jacob van Oudensteyn (1703 - 1739)

Follow
Sijmon Assendelft (1645 - 1722)

Schepen (1681-16960; vroedschap (vanaf 16 dec. 1678); weesmeester; thesaurier (1687-1693); heemraad van de Zijpe (1697-1705); heemraad van de Schermer. In 1684 was hij kapitein van het oranje vendel va...

Follow
Gerrit Jacobsz Cooren (b. - 1625)

ZIe HuygensING... Kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1575-1582); schepen (1583, 1585, 1586, 1589 en 1590); burgemeester (1593, 1594 en 1598); vroedschap (1586, afgezet in feb 1610 en herbenoem...

Follow
Adam van der Moere (b. - 1694)

Follow
Hendrik Martijnsz Daey (1651 - 1712)

Follow
Johan Lodewijk van Kinschot (1664 - 1725)

Schepen (1701, 1702, 1705, 1706, 1709 en 1710); vroedschap van Alkmaar (12 mei 1699-1725); kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1699 en 1700); rekenmeester te Alkmaar (1711-1714); schepen en heemr...

Follow
Jacob van der Nieuwstadt (b. - 1664)

In 1620 was hij baljuw en schout te Egmond Binnen; later burgemeester en vroedschap van Alkmaar (1662) ; dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen; hoofdingeland van de Schermer. Spouses and children ...

Follow
Theodorus Saskerus (b. - 1762)

Hij was advocaat te Alkmaar in de Langestraat, noordzijde; regent van het Weeshuis (als zodanig komt hij voor op een regentstuk van 1717); thesaurier (1727); schepen en vroedschap (1719) en verschillen...

Follow
Jacobus Schoenmaker (1672 - 1747)

Schepen en raad van Alkmaar, in welke functie hij een wapen gebruikte; hoofdingeland van de Hondsbossche; vroedschap Alkmaar. Uit Historisch Kadaster Alkmaar:

Follow
Arnoldus Nicolaas Kulenkamp (1763 - c.1801)

werd medicinae doctor te Alkmaar (1788); schepen en vroedschap (11 mei 1789 tot de omwenteling in januari 1795).

Follow
Carel de Dieu (1700 - 1789)

Follow
Pieter Ouwens (1720 - 1786)

historici.n... thesaurier, vroedschap, burgemeester

Follow
Nicolaas Hendrik Domis (1716 - 1762)

Simon Schagen , geb. te Alkmaarte Rijswijk, Jacoba Keyser . De weduwe, Jacoba Keyser huwde 16 Febr. 1745 met Nicolaas Hendrik Domis (22 Mei 1749 werd Nicolaas lid der vroedschap), schonk haar tweeden m...

Follow
Jan Lodewijk van Teylingen, heer van Harencarspel en in Koedijk (1729 - 1758)

biografischportaal.nl... ; TEYLINGEN (jhr. Jan Lodewijk van), geb. te Alkmaar 12, gedoopt 17 April 1729, aldaar overl. 29 November, begraven 8 December 1758, zoon van jhr. Mr. Floris (?) v. T. en Chr...

Follow
Willem Jan le Chastelain (1721 - 1778)

Hij was kap. en afkomstig uit Limburg of het land van Gelder en daarna burgemeester en vroedschap van Alkmaar ; in 1753 kapitein van het groene vendel der Schutters. Hoofdingeland van de Schermer; bewi...

Follow
Ludovicus Timon de Kempenaer (1752 - 1812)

Follow
Gijsbert Fontein Verschuur, heer van Heiloo en Oesdom (1764 - 1838)

historici.nl... ; Gijsbert Fontein VERSCHUIR , geb. te Franeker 13 Oct. 1764, overl. te Alkmaar 2 Jan. 1838, zoon van Jan Hendrik V., hoogleeraar in de oostersche talen te F. en Isabella Algra van ...

Follow
Adrianus Claasz Ouburg (1740 - c.1800)

ongehuwd Van 8 juli 1775 tot 1794 was hij kerkmeester; sinds 1788 lid van de vroedschap ; van 1789-1793 thesaurier en in 1794 burgemeester van Alkmaar.

Follow
Joost Willemsz Veen (1733 - 1790)

vroedschap (1788); schepen (1788, burgemeester (1789-1790); walvisreder met zijn broer Jacob (1761-1765).

Follow
Nicolaas Dilhoff (c.1739 - 1811)

vanlienen... ; Nicolaas Dilhoff , geb. ± 1739, ovl. 22 jan 1811 te Alkmaar, beroep(en): vroedschap 1788, burgemeester 1790-94, schepen 1788-89, wijnkoper eigenaar buitenplaats Zeewijk

Follow
Dirk Bootsman 'de Jonge' (1766 - 1823)

Vroedschap (1788-1795); Dirk Bootsman [Dirksz] de Jonge (20- 4-1766-na 1795), vroedschap 1788-94 (Brv.473) Kapiteijn der Schutterij e n ontvanger verpondingen, maar afgezet 22-11-1794 wegens drankmisbr...

Follow
Jan Frederik de Mey (1709 - 1776)

Hij was commandant ter zee, ter admiraliteit van de Maze. In 1752 schepen van Alkmaar; in 1757 werd hij kapitein van het witte vendel van de Schutterij te Alkmaar; heemraad van de Schermer; schepen Hee...

Follow
Sijmon van den Kasteele Schoenmaker (1725 - 1751)

Follow
Wigbold Adriaan Adriaan van Nassau-Bergen (1729 - 1797)

nl.wikipedia.org... ; Hij stond bekend onder verschillende naamsvarianten: als Wigbold Adriaan van Nassau-Bergen[1], van Nassau-LaLecq, van Nassau-Odijk en van Nassau-Woudenberg. Wigbold Adriaan ...

Follow
Jacob van Bodeghem (1706 - 1777)

Notaris (1731-1777), procureur, burgemeester en raad van Alkmaar; secretaris van het heemraadschap van de Heerhugowaard. Hij testeerde voor notaris Mr. H. Rijser op 26 januari 1776 (daarbij uitsluitend...

Follow
Adriaan Weveringh (1729 - 1768)

Advocaat van den Hove van Holland; raad in de vroedschap (1758) en (president-)schepen (1755-1767) te Alkmaar; in 1756 schepen commies der gemeene-landsmiddelen.

Follow
Gerardus Assuerus Avenhorn (1723 - 1772)

pdf - zie blz. 12 - Avenhorn, Gerardus Assuerus... ; Hij was een "jm. tot Amsterdam" (Amstelodamum 1967 blz. 162: "vestigde zich van Amsterdam metterwoon te Alkmaar", aldaar schepen (1755-1759), ra...

Follow
Gerard van Egmond van de Nijenburch, heer van Petten en Nolmerban (1646 - 1712)

Heer van de Engh (Vleuten), Petten en Nolmerban (1691-1712). Hij was Gecommitterde Raad; schepen, vroedschap (1687-1712) , schepen en burgemeester van Alkmaar (1681-1712); baljuw van de Nieuwburg; balj...

Follow
Dirk van Foreest, heer van Schoorl en Camp (1729 - 1782)

Heer van Schoorl en Camp; heemraad, hoofdingeland en dijkgraaf van de Wieringerwaard; hoofdingeland van de Beemster, de Schermeer en van de Zijpe en Hazepolder (benoemd 9 apr. 1760); schepen van Hoorn,...

Follow
Anthonij van Westhoven (1716 - 1779)

(president) heemraad van de Schermer , schepen (1757-1776); vroedschap van Alkmaar (1770-1779); kapitein van het Groene Vendel van de Schutterij.

Follow
Adrianus van der Straaten (1755 - 1797)

Juridisch student te Leiden (30 juni 1774), promoveert aldaar op 4 sept. 1775; ontvanger der verpondingen; vroedschap en (president-)shepen te Alkmaar (1778-1788). Het echtpaar Van der Straten-Vollenho...

Follow
Christianus Besemaker (deceased)

Follow
Lucas Dijl (1747 - 1822)

In 1770 tot schepen benoemd en vervulde die betrekking ook in de jaren 1771, 74, 75, 77 en 78. Op 2 Januari 1773 volgde zijn benoeming tot lid der vroedschap, op 27 november 1783 tot schout.

Follow
Isaac du Bois Hoolewerff (1740 - 1781)

Follow
Daniël Emanuelsz Ras (1732 - 1785)

Hij was advocaat, schepen van Alkmaar (1763-1764); vroedschap (17 nov. 1761), burgemeester (1780-1781); hoogheemraad van de Uitwaternde Sluizen, (als zodanig staat zijn wapen op de Sluis te Zaandam.); ...

Follow
Jan Govert de Mey (1743 - 1782)

Hij was baljuw van de Nieuwburgen en Egmonden (1774-1782); schepen van Alkmaar (1772-1782); vroedschap aldaar (1776 tot zijn dood); kapitein van het groene vendel van de Schutterij (170); heemraad van ...

Follow
Gerard Cornelis van Vladeracken (1763 - 1821)

Schepen en raad van Alkmaar (1784-1788); reder te Alkmaar; rentmeester-secretaris van den Hondsbossche en Duinen tot Petten (afgezet 1806); hoofdingeland van de Heer Hugowaard (1780); hoofdingeland (17...

Follow
Cornelis van Foreest, heer van Schoorl en Kamp (1756 - 1825)

Follow
Christianus Stuurman Bucerus (1753 - 1804)

Schepen van Alkmaar (1803); heemraad van de Schermer. Hij was koopman, later directeur-boekhouder van de zoutketen De Burg, Westzaner Wapen, Oranjeboom en Anker (fa. Anna Stuurman en Co.); vroedschap 1...

Follow
Christianus Adamsz Stuurman (b. - 1759)

Hij was wijnkoper en brouwer in De Ruyten (1724) en in De Boom (1730), burgemeester (1749-1758); schepen (1743-1747); vroedschap (1743). Boekhouder Groenlandse walvisrederij van Pieter Jacobsz Dogger (...

Follow
Lucas Knuyse (1713 - 1761)

Schepen (1734-1746); vroedschap (van 14 juli 1738 tot zijn dood); hoofdofficier (31 mrt. 1746 tot 9 apr. 1750). Hij is 'overleden tot Egmond op de Hoeff op desselfs buijtenplaats Marenzicht genaemt' (=...

Follow
Arent Maartensz Klaver (1697 - 1741)

Deurwaarder, later procureur; advocaat; notaris (1719-1741, prom. jur. te Har-derwijk 1738?); schepen en vroedschap (1738) van Alkmaar; heemraad van de Schermer.

Follow
Cornelis Floriszn van Teylingen (1692 - 1738)

Vroedschap te Almaar (2 mrt 1728); schepen 1716, 1717, 1720 en 1721; vroedschap te Alkmaar op 2 mrt 1728 (Bruinvis, Vroedschap blz. 20), schepen (1716, 1717 1720 en 1721), rekenmeester (1732 en 1733) e...

Follow
Jacob Elias (1689 - 1731)

Follow
Jan Jansz van Egmond van de Nijenburg (1684 - 1745)

Baljuw van de Egmonden (1743-45); vroedschap Alkmaar (1728); schepen (1708-23), hoofdofficier en burgemeester van Alkmaar (1740-44); heemraad van de Zijpe; president hoofdingeland, heemraad en kerkmees...

Follow
Dirk van Egmond van de Nijenburch (1695 - 1740)

Follow
Rutgerus Paludanus (1736 - 1788)

Hij studeert rechten te Leiden. Schepen (1761-1762); vroedschap (1763); burgemeester (1780-1788); thesaurier (1774-1779); hoofdofficier (1763-1769); hoofdingeland van de Zijpe (benoemd 6 apr. 1763, bed...

Follow
Arend Jan van den Steen (1712 - 1779)

graf: In het koor nr 157. Schepen (1751-1758), vroedschap (1755) en burgemeester (1778) van Alkmaar; schepen en heemraad en hoofdingeland; sinds 11 apr 1773 dijkgraaf van de Zijpe; heemraad van de Wier...

Follow
Johan Johansz Kien (1665 - 1727)

Follow
Gerard Fannius, heer van Kortenbosch (1690 - 1733)

.dbnl.org... ; Mr. Gerard Fannius, geboren den 28sten April 1690, werd in 1722 Raad en Schepen te Alkmaar, in 1729 Burgemeester aldaar en Heemraad van de uitwaterende sluizen. Hij overleed te Alkma...

Follow
Cornelis Cornelisz van Eyck (1687 - 1751)

Follow
Daniel Baart (1682 - 1757)

kinderloos Schepen, vroedschap (1721-1749) en burgemeester van Alkmaar; kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar; aalmoezenier; schepen en heemraad van de Zijpe en de Hazepolder; schepen en heemraad ...

Follow
Willem Adriaan Bijl (c.1673 - 1718)

Hij was vroedschap (1699); schepen (1700-1701); thesaurier (1706-1710); schout van Alkmaar (1714-1718). Historisch Kadaster Alkmaar:

Follow
Adriaan Willemsz Bijl (1715 - 1765)

Rentmeester en secretaris van de Hondsbossche en duinen tot Petten (1737 tot zijn dood); vroedschap van Alkmaar (1736-1749); dijkgraaf van Geestmerambacht; heemraad van de Zijpe en Hazepolder; hoofdibg...

Follow
Adriaan Gillisz Schuit (1698 - 1751)

Vroedschap (1733-49); burgemeester (1741); thesaurier (1741-47); schepen (1735-38).

Follow
Hendrik Nanning Daey (1712 - 1772)

Schepen (1734-1735), vroedschap (1736-1772) en burgemeester (1751, 1755, 1760 en 1762) van Alkmaar; baljuw en dijkgraaf van de Zijpe, benoemd 10 apr. 1749; ambachtsheer van Koedijk namens Alkmaar (1762...

Follow
Emanuel Daniëlsz Ras (1694 - 1761)

penningmeester, schepen, hoogheemraad, kerkmeester en commissaris van de Conijnenschouw in de Zijpe; hoofdingeland, baljuw en dijkgraaf, schepen (1724), heemraad en kerkmeester van de Wieringerwaard; d...

Follow
Matthijs Schooff (b. - 1686)

biografischportaal.nl... ; Advocaat; ontvanger Gemene Landsmiddelen; schepen (1668-1676) en vroedschap van Alkmaar (1674-1686).

Follow
Simon Willemsz van Veen (1625 - 1690)

Hij werd in 1642 op I7-jarige leeftijd als opvolger van zijn vader schout van Grootebroek. Mondeling van de heren der Rekenkamer vergunning bekomen hebbende om te Alkmaar te gaan wonen, dienden burgeme...

Follow
Jacob Adriaansz Baert van Cranenbroek (1744 - 1796)

Hij was de achterkleinzoon van Adriaan Baert van Cranenbrouck. Heer van Groot- en Klein Cranenbroeck (1763). Vroedschap (1772-1788) en burgemeester van Alkmaar (1786); hoofdingeland en penningmeester v...

Follow
Adriaan Jacobsz Baert, heer van Cranenbroek (1707 - 1763)

Heer van Cranenbroek (1754, zie note) en ambachtsheer van Akersloot (1754). Hij was vroedschap (1742-1763) ; schepen (1732-1748); burgemeester (1754-1762) van Alkmaar; regent van het Provenhuis van Bij...

Follow
Jacob Cornelisz Baert (1612 - 1668)

Hij was notaris te Alkmaar (protocol mei 1641-maart 1646); thesaurier (1640-1642); schepen (1648-1652); burgemeester (1658-1667); gecommitteerde raad van Alkmaar; secretaris van de Schermer en van de p...

Follow
Dirk Jacobsz Vrijburgh (b. - 1664)

Hij kwam op 1 mrt. 1646 bij de ger. gemeente te Alkmaar. Ontvanger, kerkmeester, burgemeester en raad van Alkmaar; hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen. Uit het huwelijk met Anna zijn 8 kinderen ge...

Follow
Jan Lourensz Clock (b. - 1653)

Follow
Doede Jansz Medemblick (b. - 1612)

historici.nl... Doede Jansz. Medemblick geboren: - overleden: 1612 lid Vroedschap van Alkmaar (1586 - 1610). Vroedschap: ontslagen 1610. Burgemeester, raad en schepen van Alkmaar. Alkma...

Follow
Jacob van Focquenbrock (b. - 1688)

CBG ... ; Van Focquenbrock Wapen: in groen een gouden ster, vergezeld van drie zilveren maliën. Wapenvoerder: Dr. Jacob van Focquenbrock Vroedschap van Alkmaar , overl. 19-7-1688.

Follow
Aeriaen Hendricksz Rabbi (b. - 1620)

Kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar (1615-1618); thesaurier (1575-1578); schepen (1580-1600); vroedschap (1588- 1620).

Follow
Cornelis Heyndricksz Rabbi (b. - 1588)

Hij was adelborst der Schutterij (1562); schepen (1575-1586) en vroedschap tot zijn dood in 1588.

Follow
Cornelis Claesz Druyff (deceased)

Follow
Arnold de Vallée (b. - 1641)

Follow
Barthold Jansz van Steenhuysen MP (b. - 1625)

In 1614 lid van de vroedschap van Alkmaar, doch door Prins Maurits niet herbenoemd in 1618. Hij was een der oprichters en eerste bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie in 1602 ter kamer van Enkhui...

Follow
Cornelis Florisz van Teylingen (1612 - 1661)

Vroedschap van Alkmaar (1638-1661)

Follow
Adriaen Cornelisz Schagen (b. - 1639)

Follow
Jacob Vermeer MP (b. - 1642)

Hij was vroedschap van Alkmaar (1628-1642); raad van Alkmaar

Follow
Pieter Elias (1738 - 1774)

Follow
Willem Jansz Winder (1674 - 1748)

Hij was in 1704 Mannengasthuisvader; thesaurier (1722-1723); schepen (1717-1718); burgemeester (1723-1726); vroedschap (van 23 dec. 1715 tot zijn dood); ontvanger (tegen salaris f1500). Hij is overlede...

Follow
Willem Willemsz Winder (1716 - 1789)

Follow
Jacob Jacobsz van Veen (1701 - 1752)

Follow
Jan Meyndertsz Bontekoe (1660 - 1714)

Follow
Hendrik Hendriksz Daey (1679 - 1736)

Follow
Adriaan Sijmonsz Sevenhuysen (b. - 1719)

Follow
Cornelis Reijnst (1678 - 1712)

Schepen, weesmeester en vroedschap van Alkmaar (1708); heemraad van de Zijpe en van de Schermer.

Follow