Photo
Name
Hendrick Cornelisz Dorrenboom (deceased)

Follow
Gerard van Bergen (c.1610 - 1663)

DBNL en Hogenda

Follow
Nicolaes Cornelisz Puyck (b. - 1660)

Zie DBNL...

Follow
Pieter Adriaensz de Vet gen. Karre (c.1477 - 1555)

G e s l a c h t R e g i s t e r van S. Pesser v a n V e l s e n [NL 1937, 147- ] Pieter Arentse Carré Burgemr van Rotterdam (noot) — die vader was van Anna Pieters Carré getrout ...

Follow
Pieter Willemsz van Goedereede (b. - 1631)

Pieter Willemsz van Goere Burgemr van Rotterdam getrout met Maria.Musch. Geneesheer, raad en vroedschap van Rotterdam (1625); overl. 12 Dec. 1631 (Gedenkw. 402); tr. lo. Maria van Hesenbroek van Hoffdi...

Follow
Govert Dircksz Thoen (1572 - d.)

Follow
Cornelis Arentsz Kievit MP (1558 - 1621)

Follow
Gilles Marinusse Groeninx MP (1547 - 1624)

Follow
Gerard Jansz Blanckert MP (1590 - 1640)

Follow
Reynier Pietersz Tromper MP (b. - 1618)

geneagraphie.... ;

Follow
Adriaen Cornelisz Keyser (1565 - 1624)

Follow
Symon Jansz Verhaven MP (c.1566 - 1628)

Akte van verdeling te Rotterdam Aktesoort: verdeling van goederen Datum: 31/07/1631 Archief: ONA Rotterdam Inventarisnummer: 144 Aktenummer/Blz.: 135/262 Notaris: Arnout Wagensvelt Verd...

Follow
Pieter Reyersz Bisschop (b. - 1616)

Follow
Doe Symonsz Pape (b. - 1610)

Follow
Adriaen Cornelisz van der Mij (b. - 1610)

Follow
Christiaen Pietersz Prins MP (1558 - 1615)

Nakomeling van de Rotterdamse haringreeder Pieter Pietersz. Prins. Bron: blz. 1133 Christiaen was Burgemeester van Rotterdam Christiaen had zitting in de regering van Rotterdam, eveneals zijn volle...

Follow
Matthijs Claesz van der Horst (b. - 1614)

Matthijs was tussen 1578 en 1614 kerkmeester, geesthuismeester, schepen, brandmeester, tresorier, boonheer en weesmeester in Rotterdam. Lid van het vroedschap van 1606 tot 1614.

Follow
Jan Gillisz van Hall (1537 - 1621)

1604 - 1618 vroedschap 1605 schepen van Rotterdam (gem. archief bundel 392, handschriften 1604/5 kerkmeester 1607/11/13/14 banheer 1611 - 14 fabrijkmeester 1615/17/18 tresorier 1616 - 18 ge...

Follow
Eland Cornelisz van der Mij (b. - 1602)

Follow
Eeuwout Adriansz Bijlewerff (deceased)

Eeuwout was Remonstrant Bron: De beroepen en titels van Euwout Eewout Adriaensz. Bijlewerff werd in 1592 samen met zijn vader Adriaen Bijlewerff eigenaar van de brouwerij „de Boot" in Rott...

Follow
Cornelis Vranckenz Souburch (b. - 1604)

Follow
Adriaen Reymbrantsz Brouwer (b. - 1620)

Follow
Clement Adriaensz van Stolck (b. - 1601)

Koopman, haringreeder

Follow
Gerryt Claesz den Bout (deceased)

Korenkooper. Baljuw-Dijkgraaf van Schieland 1598-1601 Vroedschap van Rotterdam (wegens verloop van zaken sedert 1601 niet meer ter vergadering opgeroepen)

Follow
Reyer Arentsz Kievit, gezegd Biscop (1554 - 1606)

Follow
Willem Hugensz van Vredenburch MP (c.1540 - 1618)

corzilius.org... ; Aanvankelijk kuiper; daarna koopman (haring, visch, zout enz.) en haringreeder.

Follow
Fop Pietersz van der Meyden MP (c.1549 - 1616)

Follow
Willem Jan Vranckensz van der Aa MP (1551 - 1631)

Follow
Willem Jansz van Melissant MP (b. - 1609)

Follow
Vranck Vranckenz van Beest van Heemskerck (1536 - 1602)

Overledene: Vranck Vranckens van Beest Plaats: Rotterdam Datum: begraven 28-04-1602 Bron: DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer ===Het begraven van Frank=== Overledene: Vranck Vranckens van...

Follow
Gijsbrecht Adriaensz Tromper (c.1535 - 1613)

Follow
Esaias Arentse de Lint MP (c.1534 - 1602)

Bron: "DE ROTTERDAMSCHE VROEDSCHAPPEN EN HUN BEDRIJF, 1588-1648", door Mr. R. Bijlsma Aanvankelijk glasmaker; later brouwer in „de Lindeboom" Ontvanger der Gemeenelandsmiddelen van Holland...

Follow
Pieter Fransz Halling, gez. Tollenaer (1528 - 1597)

Follow
Simon Pietersz Couwael 'de Oude' (b. - 1598)

Follow
Pieter Jansz du Bien (b. - 1592)

Follow
Sebastiaen Robrechtsz (b. - 1590)

Follow
Witte Gevers (1672 - 1744)

Witte Gevers (1672-1744), zoon van Hendrik Gevers en Anna de With, was onder meer lid van de vroedschap van Rotterdam, gedeputeerde ter dagvaart, burgemeester, rekenmeester, commissaris van de Wisselba...

Follow
Paulus Boogaert van Alblasserdam (1703 - 1789)

Follow
Willem Adriaensz van Goedereede (1537 - 1599)

dbnl.org... ; Goedereede (Mr. Willem Adriaensz. van) of Goeree geb. 1536 of 1537, werd dokter in de medicijnen te Rotterdam. Hij bekleedde onderscheiden stedelijke ambten; vroedschap was hij van ...

Follow
Johannes Bontius (1571 - 1632)

dbnl.org - zie notitie aan de rechte kant van de pagina ; Dr. Johannes Bontius († 1632), lid van de vroedschap van Rotterdam van 1610-1631.

Follow
Johan Massis (b. - 1701)

Follow
Adriaan Boon, heer van Molenaarsgraaf (1683 - 1728)

Follow
Willem Cornelisz Hartigsvelt (b. - 1664)

Follow
Cornelis Jansz Hartigsvelt (c.1586 - 1641)

Follow
Gualterus Hennequin MP (1653 - 1738)

dbnl.org... ; Hennequin, Gualterus , geb. te Rotterdam als zoon van Jean Baptiste Hennequin en Catharina van der Graef f, begr. aldaar 21 Juni 1738 in den ouderdom van 85 jaar. In 1699 werd hij commi...

Follow
Hendrik Pelt, heer van Piershil (1672 - 1739)

historici.nl... ; Mr. Hendrick Pelt , heer van Piershil. (1672-1739) , Rotterdams regent, vroedschap van 1729 tot 1738. schepen o.a. in 1717 en 1718. Engelbrecht. Vroedschap. 306. Hij was sinds f...

Follow
Bartholomeus van der Velde (1639 - c.1693)

historici.nl... hogenda.nl... ; Mr. Bartholomeus van der Velde , ged. 10 April 1639 te Rotterdam, begr. aldaar 24 April 1693, was een zoon van Mateus van der Velde en Cristijna Pietersd. Hij werd 29 ...

Follow
Jacob Jacobsz van Couwenhoven (deceased)

Follow
Pieter Jacobsz Sonmans (c.1588 - 1660)

Zie Wikipedia...

Follow
Aegidius Groeninx van Zoelen (1703 - 1737)

engelfriet... ; Aegidius Groeninx De familie Groeninx bleef ook in de achttiende eeuw nauw betrokken bij het bestuur van Rotterdam. Daarnaast verwief zij heerlijkheden om met een titel het aanz...

Follow
Diederik Johan van Hogendorp, heer van Hofwegen (1697 - 1744)

historici.nl ; dr. Diederik Johan van Hogendorp heer van Hofwegen en Tilburg, Goirle. geboren: 1697 overleden: 07-09-1744 lid Vroedschap van Rotterdam (1738 - 1744)

Follow
Thimon van Meel (1703 - 1748)

Follow
Adriaan Boon (1653 - 1693)

historici.nl... ; Adriaan Boon geboren: 1653 overleden: 1693 lid Vroedschap van Rotterdam (1680 - 1692). opmerkingen Vroedschap: ontslagen 1692.

Follow
Jacob IJsbrantsz Ysbrands (1665 - 1749)

Follow
Pieter Baelde (1711 - 1763)

genealogieburggraaf.nl/... Xc Mr Pieter BAELDE, geboren op 22-06-1711 te Rotterdam, gedoopt op 23-06-1711, overleden op 28-10-1763 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Vroedschap Rotterdam 1744-63 ,...

Follow
Hendrik van der Staal (1671 - 1746)

Xc Mr Pieter BAELDE, geboren op 22-06-1711 te Rotterdam, gedoopt op 23-06-1711, overleden op 28-10-1763 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Vroedschap Rotterdam 1744-63, weesmeester, boomheer, kapitein...

Follow
Jean de Mey, heer van IJsselmonde (1633 - 1721)

dbnl.org... ; Jean de Mey (Jean, Jan of Johannes de) (1), ged. te Rotterdam 20 Sept. 1633, overl. aldaar in April 1721 en begr. te IJsselmonde, was een zoon van Jehan de Mey en Sara Raey. In 1660 w...

Follow
Jan Jansz Kalf MP (b. - c.1625)

burckhardt.ic.uva.nl... ; lakenkoper, , vroedschap Rotterdam

Follow
Abraham Gevers, heer van Crooswijk (1712 - 1780)

nl.wikipedia ; Abraham Gevers (Rotterdam, 20 augustus 1712 - aldaar 15 oktober 1780) was onder meer lid van de vroedschap en burgemeester van Rotterdam en bewindhebber van de VOC. Leven en werk Gev...

Follow
Claudius Lormier (1686 - 1762)

historici.nl ; historici.nl/retroboeken... ; Claudius Lormier geboren: 1686 overleden: 1762 lid Vroedschap van Rotterdam (1733 - 1754)

Follow
Johan Wilhelm Lormier, heer van Kethel en Spaland (1716 - 1785)

museumrotterdam.nl... . dbnl.org... ; LORMIER (Johan Wilhelm), ged. te Rotterdam 8 Nov. 1716, overl. aldaar 15 Sept. 1785 en begraven te Kethel, zoon van den vorige. Hij werd 11 Nov. 1737 als student...

Follow
Dirk Cornelis van der Staal, heer van Kethel en Spaland (1705 - 1772)

historici.nl... ; dr. Dirk Cornelis van der Staal, heer van Kethel en Spaland. geboren: 1705 overleden: 06-10-1772 lid Vroedschap van Rotterdam (1746 - 1772) Dirk Cornelis van der Staal (17...

Follow
Thomas Punt (1673 - 1673)

.historici.nl... ;

Follow
Adriaen Jansz Boon (c.1626 - 1667)

.historici.nl... ; .hogenda.nl... ; dr. Adriaen Boon geboren: 1623 overleden: 03-06-1667 lid Vroedschap van Rotterdam (1654 - 1667) Boon, Mr. Adriaen Jansz. , geb. ca. 162 6 , ingeschreve...

Follow
Willem Govertsz van Goeree MP (1620 - 1672)

historici.nl/retroboeken... ; historici.nl Onderzoek... Willem van Goeree - Ook bekend als Willem van Goedereede . geboren: 1620 overleden: 03-05-1672 lid Vroedschap van Rotterdam (1650 - 1672)...

Follow
Hendrik van Gogh, Mr. MP (1606 - 1644)

In 1642. was Mr. Hendrick van Goch Vroedschap van Rotterdam 196 ROTTERDAMSCHE VROEDSCHAPPEN na 1618. 1642. Mr. Hendrick van Goch. zoon van: vroedschap Jacob Andriesz. van Goch zijdelaken-kooper...

Follow
Franco du Bois (1636 - 1707)

biografischportaal.nl... ; Curriculum VITAE van dr. Franco du Bois geboren: 1636 1678-1707 : lid - Vroedschap van Rotterdam ...aanvulling welkom. overleden: 1707

Follow
Revixit Thomasz van Naerssen (deceased)

naerssen_dordrecht... ; "Revixit van Naerssen Thomasz, (Tweeden Zone van Thomas van Naerssen , Revixits en van Anna van der Strik Leenderdsdochter) , jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Groote W...

Follow
Pieter de Mey (1642 - 1722)

.historici.nl... ; Pieter de Mey geboren: 1642 overleden: 08-1722 1703-1718 : lid Vroedschap van Rotterdam - op eigen verzoek ontslagen 1675-1692 : lid Vroedschap van Rotterdam - op eigen ver...

Follow
Ewout Blankert (1627 - 1685)

Follow
Dirck Blanckert (c.1620 - d.)

Follow
Otto Groeninx van Zoelen, heer van Ridderkerk (1704 - 1758)

Lid van de vroedschap van Rotterdam, bewindhebber van de VOC

Follow
Johannes van den Honert (1704 - 1768)

.biografischportaal.nl ; Johannes van den Honert bioportnummer 92731807 gedoopt : 2 november 1704, Rotterdam begraven : 25 augustus 1768, Rotterdam

Follow
Adriaen Paets, heer van Oudcarspel (1631 - 1686)

nl.wikipedia... ; Adriaen Paets (Leiden, 3 juli 1631 - Rotterdam, 8 oktober 1686) was een Rotterdamse regent met een zetel in de Vroedschap, Bewindhebber der Oostindische Maatschappij, en gezant in S...

Follow
Pieter Henricksz Goudswaert (b. - 1645)

Follow
Joost Adriaensz van Coulster (b. - 1649)

Follow
Laurens Backer (1664 - 1704)

ongetrouwd

Follow
Johannes Steenlack (1648 - 1718)

1706-1709 : Lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën - namens Rotterdam biografischportaal.nl... ; historici.nl... ; STEENLACK (Johan) , ged. 7 Jan. 1648, overl. 8 Nov. 171...

Follow
Govert Coolbrand (1660 - 1721)

biografischportaal.nl... ; Govert Coolbrand bioportnummer - 83609229 gedoopt : 4 juli 1660, Rotterdam gestorven : 14 oktober 1712, Rotterdam Raad en Vroedschap van Rotterdam Govert Coolb...

Follow
Adriaen Roosmale (c.1678 - 1740)

Adriaan Roosmale Geboren 1662 Overleden 4-5-1740 Huwelijk 27-11-1709 te Rotterdam Notities Adriaan Roosmale, jongeman, afkomstig van Heusden, getrouwd met Kenou van Mierop, weduwe van...

Follow
Theodorus van Teylingen (1689 - 1768)

biografischportaal.nl... ; Theodorus van Teylingen bioportnummer 20045955 geboren 1689 gedoopt 29 december 1689, Rotterdam gestorven 16 juni 1768, Rotterdam alternatieve namen T...

Follow
Jean Bichon, heer van Ijsselmonde (1716 - 1801)

geneagraphie.com.. ; Jean Bichon * (1716-1801), zoon van Claes Bichon en Cornelia Henriette Hechtermans, behoorde tot de vooraanstaande burgers van Rotterdam. Hij kwam in 1739 in de stedelijke regeri...

Follow
Gerard Daniel Denick (c.1724 - 1780)

Follow
Isaack van Alphen (1716 - 1788)

Follow
Hendrik van Beeftingh (1711 - 1797)

Follow
Jacob van der Heim, mr. (1727 - 1797)

Zie Wikipedia...

Follow
Elias van der Hoeven (1698 - d.)

dbnl.org... ; HOEVEN (Mr. Elias van der), ged. te Rotterdam 4 Sept. 1698, begr. 6 Jan. 1768 aldaar, was een zoon van Philips van der Hoeven of Houve en Aletta de Ruuck. Zijn vader heeft van 1695-17...

Follow
Johan Adriaan van der Hoeven (c.1732 - 1800)

Follow
Jan Cordelois, vrijheer van Wiltenburg (1722 - 1780)

CORDELOIS (Mr. Jan), geb. 19 Oct. 1722 te Rotterdam, overl. aldaar 24 Mei 1780. Hij was een zoon van Jan Cordelois en Clara Margaretha Barons. Te Leiden werd hij 13 Aug. 1740 als student in de... meer....

Follow
Claudius van der Staal (1737 - 1796)

historici.nl... ; geboren: 1737 overleden: 1796 lid Vroedschap van Rotterdam (1772 - 1795). Op 20 juni 1799 was Mr. Claudius van der Staal, oud-burgemeester van Rotterdam en tot aan de omwentel...

Follow
Cornelis Groeninx van Zoelen, heer van Ridderkerk (1740 - 1791)

Heer van Ridderkerk, raad en burgemeester van rotterdam, gecomm. generaliteitsrekenkamer en raden staten van Holland doop: Cornelis Groeninx Van Zoelen Van Ridderkerk, vader Otto Groeninx Van Zoelen ...

Follow
Isaack van Teylingen (1735 - 1813)

.historici.nl... ;

Follow
Dirk Lodewijk van Cattenburch (1737 - 1800)

dbnl.org... ; Dirk Lodewijk van Cattenburch , ged. te Eynenthout onder Wassenaar 24 April 1737. overl. te Rotterdam 15 Mrt. 1800, was een zoon van Mr. Willem Hendrik van Cattenburg, heer van Grijps...

Follow
Gualterus de Raedt (1683 - 1740)

Follow
Marinus Groeninx (1655 - 1730)

Follow
Willem Schepers (1684 - 1750)

Follow
Daniël Noorthey (1670 - 1721)

historici.nl... ; genealog.. ;

Follow
Dirk Groenhout, heer van Capelle aan den Ijssel (1680 - 1719)

Follow
Paulus Timmers 'de jonge' (1622 - 1692)

historici.nl... ; Koopman en scheepstimmerman te Rotterdam, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie voor de stad Rotterdam.

Follow
Jacob Dane (c.1638 - 1699)

nl.wikipedia,,, ; historici.nl... Jacob Dane (circa 1638 - 1699) was bewindvoerder van de VOC kamer in Rotterdam. Levensloop Dane was van 1689 tot zijn dood in 1699 bewindvoerder van de VOC kam...

Follow