Photo
Name
Helene du Moulin (deceased)

Follow
Pieter Clevering van Vijve (deceased)

Uit dit huwelijk: 1. Bernardus van Vijve, ged. NH Amsterdam 23-051725 getuigen Barnardus van Vijve, Margareta Schrick, pastor Theodorus van Schelluijne. 2. Margreta van Vijve, ged. NH Amsterdam 04-09-1...

Follow
Isabeau de Moucheron (1613 - d.)

Follow
Margaretha de Moucheron (deceased)

Follow
Cornelia de Moucheron (1662 - d.)

Follow