Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Richard Georg Joakit (1899 - 1919)
  sünd Vallaliikmete nimekirjad A-Z, 2874-1917 - Saaga EAA.3368.1.174:144?930,1013,1233,289,0 surmakanne Saaga EAA.1925.1.23:8?988,1259,692,222,0
 • Johannes Horn (1897 - 1941)
  HORN, Johannes, Aadu s. 14.11.1897 Järvamaa Koigi v., eluk. Tallinn, Taime 24, keskharidus, politseikordnik, arr. 14.06.41 Tallinn, Taime 24-1 §58-13; Sverdlovski obl. Sevurallag, surn. k...
 • Jaan Bernhard Hist (1891 - 1941)
  sünd Saaga EAA.1297.1.631:11?1263,646,791,443,0 Saaga EAA.1297.1.679:255?495,2333,1218,575,0 õpetaja,kunstnik HIST, Jaan, Adu, 17.06.1891 Võru mk., keskkooliõpetaja, a...
 • Vladimir-Otto Hirve (1898 - 1963)
  HIRVE, Vladimir-Otto, Eduard, s. 31.05.1898 Eesti. EV kapten, arr. (?)30.06.41 Tallinn, Näituse 5-2 §58-10; Sverdlovsk, vab. Surn. 17.01.63. Toim. andmeid pole. [ar 5674-E] Saaga, Vab...
 • Herbert Hendrikson (1896 - 1965)
  HENDRIKSON, Herbert, Jaan, s. 20.07.1896 Viljandi, keskharidus, talunik, arr. 04.11.40 Valgamaa Põdrala v. Leebiku k. §58-13, 58-10, vab. 23.03.41. Võttis osa Vabadussõjast....

Enamusest eesti peredest osales keegi Eesti Vabadussõjas (28.11.1918 -02.02.1920). Paljud neist langesid lahingutes või surid haigustesse. Kokku oli neid 3588 inimest, seal hulgas 233 ohvitseri. Koondame siia projekti oma sugulased ja hõimlased, kes andsid oma elu vabaduse eest. Paneme kirja ka selle, mida me neist teame.

Sama märksõna "EESTI VABADUSSÕDA" all peaks esitama ka isikute andmed, kes võtsid osa Vabadussõjast (muidugi Eesti Vabariigi poolel) sõduritena ja ohvitseridena ning naasesid sõjast elusatena. Arhiivid kajastavad sedalaadi andmeid väga puudulikult, kuid ka viited arhiividele oleks asjast.

* Eesti rahvaväe 9. jalaväe polk 16. jaanuarist 1919 - 1. jaanuarini 1921

Paljude Vabadussõja Risti Vendade kohta on isikukirjeldused olemas Viljandimaa muuseumi väljaannetes: http://muuseum.viljandimaa.ee/?op=body&id=8

nt Viljandi linnast pärit isikute kohta: http://muuseum.viljandimaa.ee/aastaraamat/2010_toim_1/pihlak_vrv_viljandi_linn.pdf

Vt ka Vabadussõjast osavõtnud isikute kartoteegid ja elulookirjeldused

Lisamaterjale leiab ka Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon; ERA.2124; 1916-1940 materjalidest.

Fotod 1917 Eesti polkudest http://www.europeana1914-1918.eu/it/collection/search?page=7&q=%22estonia%22&qf%5Bindex%5D%5B%5D=a

Eesti vabaduse risti kavaleride loendid:

Vabadusristi kavaleride kohta on Genis eraldi projekt: http://www.geni.com/projects/Vabadusristi-kavalerid

Vabadussõja Ajaloo Seltsi koduleht

Järvamaal Müüsleris avati Vabadussõja muuseum

Kaitseministrid avasid Lätis Vabadussõjas langenute mälestusmärgi

Valga lähistel hukkunud / surnud vabadussõdalased:

http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.2124.2.481:16

Leid

Aleksander Punapart surmakanne:http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1900.1.21:32?1062,1919,903,144,0 http://vas.muuseum.ee/1-3-1_VSL-nk.pdf

Laiarööpaline soomusrong nr 2 meeskonnast:Neli naist laiarööpalisel soomusrogil nr 2:

 • Julie Burchvardt Jõelähtme khk, langes 22 august 1919 Petseris
 • Juuli Aman Viljandi khk, suri 1920 peale VS-da lahingus saadud haavdesse
 • Elfriede Burk Rakvere õpilasena
 • Virumaa õppursõdurid - nimekirjad http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.2124.2.424:4
 • Virumaal Rakveres detsember 1918 - jaanuar 1919 enamlaste poolt julmalt tapetud tsiviilkodanikud nimekiri (82, keda ära tunti) ja Rakvere koguduses surmades samuti neid kirjas:
 • Enamlaste wõimuloleku ajal Rakweres kordasaadetud weretõõde kohta kirjutatakse selleaegse Wiru maakonna miilitsa ülema abi J. Tennebergi poolt 18. jaan. 1919. a. kokkuseatud aktis muuseas järgmist: „Lühikese aja jooksul, 16. dets. 1918. a. kuni 11. jaan. 1919. a., millal enamlased RakwereS wõimul olid, hukati nende poolt siin wägiwaldsel, toorel kombel umbes poolteistsada kodanikku, kes osalt ümberkaudsetest waldadest olid wõetud. Haudadest, millede kallaste! surmaotsused olid täide saadetud ja milledesse tähendatud tapaohwrite surnukehad olid paigutatud, leiti kolm ühishauda linna karjamaal, linna surnuaia ja Palermo lageda wahel olewas metsaS, umbeS 2 wersta linna majade piiridest eemal". Hauad kaewati lahti 17. ja 18. jaan. 1919. a. Nendest leiti üldse 82 surnukeha, mis sugulastele mahamatmiseks wälja anti. Haudade lahtikaewamist toimetasid wangistatud enamlased. Pea kõik surnukehad olid hirmsasti purustatud ja paljaks rööwitud, kehadel leiduwad märgid tõendasid eriti elajalikku-toorest tapmise wiisi ja piinamisi. Mõned olid ka täiest: ilma haawadeta, keda^ elusalt oli hauda aetud ja kes seal lämbunud. Järgeb nimekiri tapetustest. Virumaa teataja http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaavana19290112.1.2#
 • Jeanette Wrangeli surm Rakvere linnakoguduse raamatus http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3057.1.65:23?1507,2348,2126,242,0