Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

'n JAN met 'n PET…?

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

'n JAN met 'n PET…?

…maar wel een namens onze MAJESTEIT !

GEZAG-drager op NATIONAAL niveau

Gezags-dragers DE-CENTRAAL op operationeel niveau

Opzichters LOKAAL van goederen van nette menschen...

Gezags-HAND-havers op PROVINCIAAL niveau

N.B. Tri-partite op basis jurisdictie d.d. ??? zoeken we op !

Zoals daar zijn in 'n liberaal ontwikkelde democratie:

 • * Pierre Louis Antonie -lou- GEELS ‧ Rotterdam 18-mrt 1908-1979 jun-08 Roelofarendsveen ‧ w:1960-1975 ‧

VOETEN-volk op last van ... op gezag van ... onder gezag van ...

DIENST-plichtigen
 • jaren : leeftijdscategorie 18-tot-c.30 jaar oproepbaar
 • ervoor : nog jonger of nog ouder, zoeken we op
 • erna :

en dan met name :

 • alleen oudste zonen tot jaar ??
 • alleen goed-gekeurden. AFKEURING slechts mogelijk op grond van
  • validiteit physiek\
  • S5 -
sanctie op desertie:
 • when? who? why?
Agent van Politie
Veldwachter

of 'n ALIAS als BROM-SNOR, de Veldwachter :

 • Anthonie -tonnie-tony-tonny- FOLETTA ‧ Haarlem 26-sep 1904-1980 jul-02 A'dam ‧ w:1956-1955 ‧
Jachtopziener
Lantaarn-opstekers
Surveillanten -
Rechercheur met opsporingsbevoegdheid
Brandweer-lieden met/zonder helm
DETECTIVES TOO?
DOCUMENTATIE