Genealogy Projects tagged with Amsterdam on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Burgemeester van Amsterdam

    —2013-mrt-23-za-06:15+GMT-womter~tttime—jMVu—WIE?—KvH?— please do NOT change if you are NO member of the team of documentalists who do a huge amound of work and searching !!!!! Burgemeesters van Amsterdam Alfabetisch —A— • Arnold Jan d'AILLY ‧ ‧ • Lodewijk ASSCHER ‧ ‧ • —...

  • Vroedschap van Amsterdam (1578-1795)

    The "Vroedschap" of Amsterdam . De 460 leden van het stadsbestuur van Amsterdam sinds de Alteratie (1578) tot het einde van de Republiek (1795) The 460 members of the city council of Amsterdam since the Alteration (1578) until the end of the Dutch Republic (1795) _________________________________________________ . In volgorde van coöptatie, zoals gegeven in De Vroedschap van ...