Genealogy Projects tagged with Beskeland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Beskeland

    BESKELAND(gnr59) Beskeland er en gård i Roan kommune ved foten av fjellet Ramnen - et 258 m høgt fjell mellom Hellfjorden og Beskelandsfjorden. Gården ligger på sørsida av Ramnen, på et platå litt opp fra sjøen. Halvøya mellom disse to fjordene er valdet til Beskeland. I tillegg har Beskeland litt utmark på sørsida a...