Genealogy Projects tagged with Families farms on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Families & farms on Korpo (Väståboland)

    The target is to create a list of the villages and old farms on Korpo and mention at least one farmer at each farm as a link to a Geni profile. We hope it will help at merging profiles and trees. Books by Kurt V. Michelsson: Korpo Kyrklandet Norrskata i ord och bild Lotsarnas Lohm Finnöholmarna Aspö Nästgrannas Daniel Isaacsson f. 1706 (Nagu) Eric Da...

  • Families & farms on Kökar / Åland Islands

    This list is about the old farms of Kökar. Finnö Finnö 1 / Huseans Per Tomasson (c.1546-?) Isak Persson (1605-c.1649) Matts Isaksson (1640-1688) Isak Mattsson (1665-1713) Johan Isaksson (1693-?) Gården bytte ägare ca. 1709 Erik Isaksson (1681-1753) Johan Eriksson (1722-1756) Isak Johansson (1752-1789)

  • Hemman i Hitis (Kyrkosundsskär) före 1746

    En enhetlig serie av huvudböcker börjar i Hitis (Kyrkosundsskär) från 1746. På basen av dop-, vigsel- och begravningsböcker kan emellertid många av hemmanens tidigare inbyggare och deras släktskapsband rekonstrueras. En huvudbok från 1705-1714 är också tillgänglig. Till en början läggs personer i...