Genealogy Projects tagged with Roman Catholic on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Prymasi Polski - Primates of Poland

    Prymas Polski – tytuł przysługujący urzędującym arcybiskupom gnieźnieńskim od 1417, podkreślający ich pierwszeństwo w polskim episkopacie. LIST OF PRIMATES OF POLAND: Mikołaj Trąba 1417 – 1422 Wojciech Jastrzębiec 1423 – 1436 Wincenty Kot z Dębna 1436 – 1448 W&...

  • Child Emigration from Britain to Canada (Father Nugent)

    This is a sub-project of the Child Emigration - Britain to Canada. This one is children that were brought out by Roman Catholic Father James Nugent of Liverpool . His work led to the organization that is called Nugent Care . The first party of Roman Catholic Children that were brought out by Father Nugent arrived on August 28, 1870 in Quebec City. On the whole the profiles linked to thi...