Genealogy Projects tagged with Scientist on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti teadlased

    Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid teadlasi, akadeemikuid ja teadustööde ning avastustega seotud Eestimaa isikuid läbi kõigi ajajärkude.

  • Hrvatski znanstvenici/Croatian Scientists

    Baltazar Baldo Bogišić Nobel winners/ Nobelovci Leopold Ružička Vladimir Prelog Nikola Tesla Kemija / Chemistry Pavao Thaller Radovan Fuchs Medicina / Medicine Željko Reiner Historians, Linguists / Povesničari, jezikoslovci Ivan Broz