Genealogy Projects tagged with arts on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Norsk kunst - Arts in Norway

    Prosjektet tar sikte på å samle profiler til betydelige norske kunstnere. For å bli med i prosjektet må profilene være: Offentlige og satt som Master Profile Inneholde biografisk informasjon fra Wikipedia og gjerne Store Norske Leksikon eller SNL tilhøre kunstnere av betydning