Genealogy Projects tagged with composers on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Musicians, Composers and Orchestra Leaders

    A musician (or instrumentalist) is a person who is talented in making music or performing music creatively, or one who composes, conducts, or performs music, particularly instrumental music. Musicians can specialize in any musical style, and some musicians play in a variety of different styles. Examples of a musician's possible skills include performing, conducting, singing, composing, arrang...

  • Eesti heliloojad

    Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti heliloojaid läbi kõigi ajajärkude. EESTI HELILOOJAID Õigust öelda, see komponeerimine ongi üks võitlemine, võitlemine enesega ja alaline võitlus sellega, et mitte korrata seda, mis on juba olemas. Ikka leida kas või mõni jooneke, mis sind eraldab teistes...