Genealogy Projects tagged with leiden on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Begraafplaats Groenesteeg te Leiden

    Introductie De begraafplaats Groenesteeg te Leiden is één van de oudste begraafplaatsen van Nederland en Rijksmonument. Het is tevens één van de mooiste met bomen bijna zo oud als de begraafplaats zelf. Hier liggen hoogleraren van de Universiteit Leiden, oud-burgemeesters, fabrikanten en kunstenaars. Bijvoorbeeld de arabist Snouck Hurgronje , de schilder Floris Ver...

  • Vroedschap van Leiden (1572-1795)

    The "Vroedschap" of Leiden . De leden van het stadsbestuur van Leiden sinds de anti-Spaanse opstand (1572) tot het einde van de Republiek (1795) The members of the city council of Leiden since the Dutch revolt (1572) until the end of the Dutch Republic (1795) _________________________________________________________________ De lijst is niet volledig. Graag toevoegen in volgorde van co...

  • Burgemeesters van Leiden

    Burgemeesters van Leiden chronologisch c.1447 : Huge van WEER ‧ x ‧ c.1448 : Florys Paedze van SONNEVELT ‧ x ‧ Jan van Swieten (overleden 1485) 1520-1536 : Jan Reyersz van Heemskerck 1548 : Simon Jan Reyersz van Heemskerck c.1555 : Geryt Boekelszoen BUYTEWECH ‧ x ‧ c.1555 : Claes Reyer Claesz ‧ x ‧ 1547-1571 : Paulus va...