Genealogy Projects tagged with oorlog on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Ministers van Defensie ‧ NLD ‧

    NLD : Politiek ‧ Bestuur ‧ Rechtspraak Minister van Defensie ‧ NLD ‧ Nederland De oorsprong van het departement ligt in 1813 toen de ministeries van OORLOG en van MARINE werden ingesteld. Deze departementen werden in 1928 samengevoegd. In de Tweede Wereldoorlog werd het ministerie tijdelijk weer gesplitst. Cornelis STAF was minister van OORLOG van 1951-1958...