Genealogy Projects tagged with rechtspraak on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • 'n JAN met 'n PET…?

    'n JAN met 'n PET…? …maar wel een namens onze MAJESTEIT ! GEZAG-drager op NATIONAAL niveau Gezags-dragers DE-CENTRAAL op operationeel niveau Opzichters LOKAAL van goederen van nette menschen... Gezags-HAND-havers op PROVINCIAAL niveau N.B. Tri-partite op basis jurisdictie d.d. ??? zoeken we op ! Zoals daar zijn in 'n liberaal ontwikkelde democ...