Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 589 genealogy profiles with the Banner surname on Geni. Join now to find your relatives.

Banner Genealogy and Banner Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 589

Profiles

 • Ann Banner (c.1796 - d.)
 • Carl Banner (b. - c.1397)
  Carl Thomsen Banner Gravlagt Ett 1396 Var 1386 sammen med Broderen Erik Forlover for Cort Hogenskild, 1387 (Carulus Thomelz) tilstede ved Skiftet efter Jakob Olufsen Lunge blandt dennes Blodsbes...
 • Christen Mikkelsen Høgh (Banner), til Fladholt (b. - c.1538)
  Christen Høeg (Banner), til Fladholt Død Ett 1537 til Fladholt, Dronninglund H. (1637). -- Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]....
 • Else Høeg, til Klarupgaard (1562 - 1649)
  Else Høeg (Banner)
 • Erik Høeg Banner, til Klarupgaard (1500 - 1540)
  Erik Høeg (Banner) Død Ett 1540 til Klarupgaard Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1949:II:23. -------------------- Fø...

About the Banner surname

Banner er en dansk uradelsslægt, der førte et skjoldmærke med et af rødt og sølv skrådelt felt, og som hjelmtegn en række bannere. Slægten udledte ligesom den svenske slægt Baner, sin herkomst fra Timme Sjællandsfarer. Denne skulle under Knud den Store's kampe i England, ifølge et sagn, i et kritisk øjeblik, da bannerføreren var falden, have standset uordenen i hæren, ved at fæste en bøgegren til odden af sit spyd, og brugt det som banner. Navnet optoges dog først af slægten i reformationstiden.

Den første mand af slægten, der kan påvises, er Erik Nielsen, (død 1345) lensmand på Aalborghus og marsk. En gren af dennes efterkommere optog senere navnet Høg, mens Hr. Niels Eriksen Banner til Vinstrup og Asdal, (rigsråd 1438 , lensmand på Aalborg 1447) , blev stamfader for den egentlige Banner-Linje. Dennes søn, Anders Nielsen Banner til Vinstrup, Asdal, Kokkedal m. m. (død cirka 1486), indtog som rigsråd en betydelig stilling. Den kendteste mand af slægten var dog dennes sønnesøn, Erik Eriksen Banner. Slægten ejede hovedgården Høgholt i 1400 og 1500-tallet.

Endnu på Frederik 3.s tid indtog de to brødre, Gehejmeråderne Erik Banner til Oregaard m. m. (død 1687) og Niels Banner (død 1670) til Hagenskov (»Frederiksgave«), Frederik 3.s yndling , ansete stillinger som højtståaende embedsmænd i enevoldskongens tjeneste. Med sidstnævntes sønnesøn, kaptajn i Søetaten, Niels Banner, uddøde slægten i 1713.

Kilder (Source)