Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 480 genealogy profiles with the Lasson surname on Geni. Join now to find your relatives.

Lasson Genealogy and Lasson Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

About the Lasson surname

Lasson, norsk slekt som stammer fra kjøpmann i Århus, rådmann Jens Rasmussen Lassen (f. ca. 1620). Slekten kom til Norge med hans sønnesønner byfogd i Kristiansand Jens Rasmussen Lasson (Lassen) (død 1753) og toller i Drammen Christian Lassen (1693–1766). Sistnevnte var oldefar til høyesterettsjustitiarius Peder Carl Lasson (1798–1873), som igjen var far til kgl. fullmektig Bredo Henrik Lasson (1838–88) og regjeringsadvokat Christian Otto Carl Lasson (1830–93). Blant sistnevntes barn er komponisten Per Lasson (1859–83), malerinnen Oda (Othilia Pauline Christine) Krohg (1860–1935; gift med maleren Christian Krohg), Alexandra (1862–1955; gift med maleren Frits Thaulow), sangerinnen Bokken (Caroline) Lasson (1871–1970) og Sophie (Soffi) Elisabeth (1873–1917), som i sitt annet ekteskap var gift med dikteren Holger Drachmann.