Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 541 genealogy profiles with the Moltke surname on Geni. Join now to find your relatives.

Moltke Genealogy and Moltke Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

 • Alheid Evertsdatter Moltke (c.1410 - 1439)
  Alheid Evertsdatter Moltke Død : før 1439 Notater Navn : Alhed Kilder Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884...
 • Berethe Evertsdatter Moltke (1445 - d.)
  Berete Evertsdatter Moltke Kilder Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1991-93:836- 52 a. XVIII - DEN MIDDELALDERLIGE LI...
 • Bodil Johansdatter Moltke (b. - 1511)
  Bodil Johansdatter Moltke Død: eft. 19 nov. 1511 Notater blev 1511 betænkt i hr. Anders Galens testamente med en guldring. Kilder Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-...
 • Bodil Moltke (1370 - 1420)
  Bodil Truelsdatter Død : eft. 10 feb. 1420 Notater Bodil Truelsdatter, nævnes 1420 (10. febr.) m. ægtefællen. Navn : Troelsdatter Kilder Danmarks Adels...
 • Cecilie Evertsdatter Moltke, til Stridsmølle (b. - 1440)
  Cecilie Evertsdatter Moltke, til Stridsmølle Suffiks : til Stridsmølle Død : før 1440 Notater var død 1440, da Knud Andersen tilskødede sine to S...

About the Moltke surname

Moltke (adelsslægt)

Slægten von Moltke er en gammel adelsslægt fra Mecklenburg. Den har en dansk gren, hvis medlemmer har spillet en stor rolle i Danmarkshistorien.

En ridder ved navn Matthäus Moltke nævnes i året 1220. Slægten kendes med sikkerhed fra 1254/55 med brødrene og ridderne Fridericus Meltiko og Johannes Moltike. Anetavlen begynder med nævnte Friedrich. Senere støder man på slægten Moltke i svensk Pommern og i selve Sverige, hvortil den kom via Hennig von Moltke under Albrecht 3. af Mecklenburg. Den svenske linje er senere uddød, men andre linjer fandtes i Østrig, Bayern, Württemberg og Danmark (hvor den fremdeles eksisterer). Linjen på Glorup bærer navnet Moltke-Huitfeldt.

I deres våben førte de tre sorte urhaner i guldfelt, på hjelmen syv, tidligere seks, guldsceptre med påfuglefjer. Bilde

Allerede omkring år 1300 havde slægten fodfæste i Danmark. I Kjeldby Kirke på Møn findes en ligsten over Hr. Henneke Moltke (d. 1326). Hr. Fikke Moltke var 1362 høvedsmand på Vordingborg Slot, som han forsvarede mod Hansestæderne, med hvilke han ofte forhandlede på kongens vegne. Hans bror, Conrad Moltke, var far til Hr. Johannes (Henneke) Moltke til Nielstrup og til Hr. Evert Moltke, som var Valdemar Atterdags kammermester og marsk — begge ejede samtidig Torbenfeld — samt endelig til Hr. Fikke Moltke til Kyse, der var lensmand på Riberhus. En anden af den ældre Fikke Moltke’s brødre, lensmand på Dronningholm i Sjælland, Hr. Albert Moltke, var fader til Conrad (Cort) Moltke, som. 1369 havde sæde i Rigsrådet. Denne var høvedsmand på Varberg, Vordingborg og Stegeborg i Östergötland og spillede en fremtrædende rolle ved de forhandlinger, som førtes i Stralsund mellem kongen og Hansestæderne og siden ved uenighederne om tronfølgen efter Valdemar Atterdags død. Per Ugerup, "som kaldes Moltke", døde omkring 1520, vistnok som sidste mand af denne linje, "de gamle danske Moltker".

Samtlige nulevende medlemmer af slægten nedstammer fra Gebhard Moltke til Strietfeld, der endnu levede 1563.

Steder knyttet til slægten

I Danmark:

I Tyskland:

Kilder (Sources)