Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 1,573 genealogy profiles with the Sparre surname on Geni. Join now to find your relatives.

Sparre Genealogy and Sparre Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

 • Aage Tullesen Sparre, til Hageløs (b. - c.1460)
  Aage Tullesen Sparre (i Skaane) Død Ett 1459 * til Hageløs, hvortil han skrives 1449, da han beseglede til Vitterlighed med Væbneren Peder Karlsen, betænkes 1456 i Hr...
 • Abjörn Sixtensson Sixtensson (Sparre av Tofta) (1207 - 1310)
  ??? _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Källa: Äldre svenska frälsesläkter band I h�...
 • Sixten Sparre af Rossvik (1854 - 1889)
  : Om Tåsinge. Sparre familien havde ønsket 60 cm afstand mellem gravene på Landet Kirkegård, Tåsinge, Fyn, Danmark og det fik de. Ældste søn af ka...
 • Bodil Karlsdatter Sparre, i Skaane (deceased)
  Bodil Karlsdatter Sparre (i Skaane) -- Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1917:515.
 • Edle Sparre i Skaane (deceased)
  Edle Sparre (i Skaane) BIRTH: af Svaneholm -- Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1917:515.

About the Sparre surname

Sparre en ældgammel til Sjælland knyttet Adelsslægt, der førte tre af sort og rødt toradskaktavlede Sparrer i Sølv Felt og paa Hjelmen to Sølv Vesselhorn, hvert belagt med tre sorte Bjælker.

Brødrene Martin og Hertug Thomesen’s Segl fra 1277 viser allerede det nævnte Skjoldmærke.

Hr. Jens Thorbernsen til Bringstrup, der endnu levede 1471, og hans Søn, Hr. Jep Jensen til Sandbygaard, beklædte begge Stillingen som Rigskansler. Den sidstnævnte var Fader til Thorbern Jensen til Vibygaard — hvis Sønnesøns Sønnesøn, Henning S., der angav at have været Løjtnant, døde 1697 i Aalborg Hospital som Slægtens sidste Mand — og til Jens Grubbe til Bringstrup og Sandbygaard (d. 1531), som tog sit mødrene Slægtsnavn. Sidstnævntes Sønnesøn, Hofmarskalken Hr. Jens S. (1577—1632), der genoptog Navnet S., førte 1605 Hoffanen ved Belejringen af Brunsvig og deltog senere i Kalmarkrigen som Generalvagtmester. Den af ham byggede Gaard Sparresholm gik i Arv til hans eneste voksne Søn, Hofjunker Christian S. (d. 1658), som var ugift.