Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 5,000 genealogy profiles with the Christensen surname on Geni. Join now to find your relatives.

Christensen Genealogy and Christensen Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 5,000

Profiles

  • C. C. A. Christensen (1831 - 1912)
    Wikipedia Biographical Summary: "... Carl Christian Anton Christensen (November 28, 1831 – July 3, 1912) was a Danish-American artist who is known for his paintings illustrating the history of The Ch...
  • Karen Christensen Hegelund (1515 - c.1560)
  • Tyge Christensen Trane (1664 - 1753)
    Oppga 1716 sit lensmannsembede (til Ole Jacobsen på Selseth), fordi han ikke kom fra å skrive tiendelistene. Tøger ble klokker. Som sådan trengte han ikke å mestre skrivekunsten i den grad som lensma...
  • Lena Thompson (1856 - 1925)
  • Christensen (deceased)

About the Christensen surname

Sønn av Christen = Christensen (Norwegian), Søn af Christen = Christensen (danish)