Surnames » Gouws » Documents

All documents associated with the event

Geertruÿ Brits.jpg

November 5, 1780

Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa

People: Geertruy Gouws, b6c12d2

Geertruij Brits.jpg

November 5, 1790

Nederduits Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, Cape Colony, South Africa

People: Geertruy Gouws, b6c12d2

83308_ Gouws Frederik Simon.jpg

October 5, 1933

Middelburg - MP, Nkangala, Mpumalanga, South Africa

Eie sterfkennis/Own death notice - 83308 TAB

People: Helene Catharina Grobler and Gert Frederik Simon Gouws

GOUS Anna 1757-1843.jpg

October 13, 1843

Death notice - document copy of Charlene I Viljoen KAB (Cape Town Archive)

People: Mattheus Booyens, b6c2 and Anna Gouws, b3c4d3

GOUWS Martinus Gerhardus 1897-1973.JPG

1973

Hartswater, South Africa

eggsa

People: Marthinus Gerhardus Gouws

Aletta Elizabeth Gouws DN 1916-1961.jpg

April 6, 1961

Tierkloof, Lindley, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. 531/61

People: Aletta Elizabeth Gouws

Susanna Lasea Maria Gouws (Coetzee) Baptism 09 Feb 1868.jpg

February 9, 1868

Reddersburg, Free State, South Africa

People: Susanna Lasea Maria Gouws

Pieter Frederika Philipina GOUWS DN 1910.jpg

October 10, 1910

Engelbrechtslaagte, Heilbron, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB K1637

People: Pieter Frederika Philipina GOUWS

Gouws Willem Andries Stephanus MHG 13171.JPG

January 24, 1909

Heidelberg - GP, Sedibeng, Gauteng, South Africa

Own deathnotice -MHG_13171 Eie Sterkennis -MHG 13171 Research and photo by Judi Marais-Meyer

People: Willem Andries Stephanus Gouws

Gouws Johanna Catharina MHG_25564.JPG

November 10, 1914

Heidelberg, Sedibeng, Gauteng, South Africa

Eie SK - MHG_25564 Own DN-MHG_25564 Reseach and photo by Judi Marais-Meyer

People: Johanna Catharina Gouws

Isabella Elizabeth Gouws (Viljoen) DN 1907-1984.jpg

December 31, 1984

Klerksdorp, North West, South Africa

97/85

People: Isabella Elizabeth Gouws

Daniel Christiaan Philippus Gouws DN 1895-1969.jpg

February 14, 1969

Viljoenskroon, Free State, South Africa

332/69

People: Daniel Christiaan Philippus Gouws

Elizabeth Johanna Kirton

January 13, 1924

Sterkstroom Farm, Enkeldoorn, Southern Rhodesia

People: Elizabeth Johanna Kirton

J Rensburg Jacobus Johannes X Gouws R367 (5) (1).jpg

September 30, 1886

Modderkraal, Kroonstad, Northern Free State, Free State, South Africa

EIe sterfkennis R376 Erkenning vir navorsing en foto aan Pieter Taljaard.

People: Jacobus Johannes Janse van Rensburg, b5c4d2e5 and Anna Magdalena Carolina Gouws, d1e1f4

Gouws Anna Magdalena Carolina G252 (7) (1).jpg

April 11, 1888

Modderkraal, Kroonstad, Northern Free State, Free State, South Africa

Eie sterfkennis Own death notice Reasearch and photo by Pieter Taljaard

People: Jacobus Johannes Janse van Rensburg, b5c4d2e5 and Anna Magdalena Carolina Gouws, d1e1f4

J v Rensburg Rudolf Johannes.JPG

November 24, 1902

Wolmaransstad, Southern DC, North West, South Africa

Own DN Research and photo by Judi Marais-Meyer

People: Jacobus Johannes Janse van Rensburg, b5c4d2e5, Magdalena Catharina Janse van Rensburg, Elsie Johanna Janse van Rensburg and 9 others.

Susanna Elizabeth Cornelia Jakins

March 11, 1940

Salisbury, Southern Rhodesia

People: Susanna Elizabeth Cornelia Jakins

Cape Town Baptisms 1743-1756 p 94 - 95 Doop boek 1753 Namen der gedoopten record_image 55.jpg

November 11, 1753

NGK Kaapstad

1753 Pieter de vader is pieter gouts de moeder is magdalena brits getuijgen Zijn Matthijs Strijdom en Johanna gouts b...

People: Magdalena Brits, b7c3, Pieter Gouws, b3c3 and Pieter Gouws, b3c4d1

FOUCHE Maria Elizabeth nee GOUWS voorheen SWANEPOEL - oorlede 8 Jul 19401940.JPG

July 8, 1940

Drukop, Smithfield, Free State, South Africa

DEPOT VAB SOURCE MHG ...

People: Maria Elizabeth Gouws

Cornelia Johanna Philippina Gouws Death Notice 1875-1877.jpg

May 15, 1877

Leeupoort, Rouxville, Free State, South Africa

DEPOT VAB SOURCE MHG ...

People: Cornelia Johanna Philippina Gouws

Johan Georg Gouws Baptism 18 Oct 1868.jpg

October 18, 1868

Ned. Geref. Gemeente, Smithfield, Free State, South Africa

People: Johan Georg Gouws

Salomina Maria Johanna Swanepoel (Gouws) Death Notice 1880-1963.jpg

July 18, 1963

Middelburg, Smithfield, Free State, South Africa

People: Salomina Maria Johanna Gouws

Elizabeth Susanna Maria Gouws (Swanepoel) Death Notice 1834-1901.jpg

April 19, 1901

Middelburg, Smithfield, Free State, South Africa

DEPOT VAB SOURCE MHG ...

People: Elizabeth Maria Susanna Gouws, b6c5d2e2f3

Cornelis Francois Gouws Death Notice 1831-1901.jpg

January 23, 1901

Middelburg, Smithfield, Free State, South Africa

DEPOT VAB SOURCE MHG ...

People: Cornelis Francois Gouws

Cornelis Francois Gouws Baptism 1871.jpg

August 20, 1871

NGK, Rouxville, Free State, South Africa

People: Cornelis Francois Gouws

1-30 of 98 documents