Surnames » Postma » Documents

All documents associated with the event

Ds Postma en die Ger. Kerk Potchefstroom

January 11, 1858

Potchefstroom, Southern DC, North West, South Africa

Stigting van kerk.

People: Dirk Pieters Postma, SV/PROG

Dirk Postma - Wikipedia

Ds. Dirk Postma (Dokkum, Friesland, Nederland, 10 Januarie 1818 - Burgersdorp, 28 Desember 1890) was die eerste predi...

People: Dirk Pieters Postma, SV/PROG

Geboorte Sybe Postma

September 20, 1894

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Sybe Postma, Tjerk Willems Postma and Janke Sybes Postma

Huwelijk Sybe Postma & Antje van Groning

November 1, 1913

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Sybe Postma, Antje Postma, Tjerk Willems Postma and 3 others.

Geboorte Antje van Groning

April 25, 1894

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Antje Postma, Anne van Groning and Ankje van Groning

Overlijden Jeltje Harmens Kamstra.JPG

December 3, 1859

Wonseradeel, Friesland, Nederland

People: Jeltje Harmens Kamstra, Harmen Klazes Kamstra, Hitje Rommerts and 1 other.

Doop Siek Sieks Postma

February 19, 1786

Herv. kerk, Burgwerd, Friesland, Nederland

People: Siek Sieks Postma, Siek Jans and Taetske Wijbrens

People: Wypke Postma

People: Sybren Postma

People: Pieter Postma

People: Pieter Postma

People: Jeltie Postma

People: Jeltie Postma

People: Geertje Postma

People: Akke Postma

1-30 of 30 documents