Surnames » Steyn » Documents

All documents associated with the event

Machel (Magel) Susara Steyn 1856-1933.jpg

August 23, 1933

Klein Palmietkuil, Winburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 25344

People: Machel Susara Steyn, f13g4

Muriel Sophia Steyn Circa 1893-25 Sept 1895.jpg

September 25, 1895

Boedel / Estate No. VAB MHG S1208

People: Muriel Sophia Steyn

Jacobus Gustavus Steyn 22 Nov 1918.jpg

November 22, 1918

Hospitaal, Reitz, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG S4257

People: Jacobus Gustavus Steyn

Marthinus Theunis Steyn 10 Nov 1895.jpg

November 10, 1895

Hartsplaats, Winburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG S1219

People: Marthinus Theunis Steyn

doc57604620140908...

Titelakte waarkragtens GHS Loubser eiendomsreg van die plaas bekom het teen prys van Sesduisend Sewehonderd en Elf Po...

People: Johannes Gerhardus Lombard Steyn and Gabriël Hendrik Steyn Loubser

Cecilia Johanna Steyn & Barend Daniel Bouwer Marriage 4 Feb 1909.jpg

February 4, 1909

Winburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG W578

People: Cecilia Johanna Bouwer and Barend Daniel Bouwer

Colin Fraser Steyn, b1c8d13e3f1g4h1 1887-1959.jpg

April 23, 1959

President Brand Cemetery, Bloemfontein, Free State, South Africa

People: Colin Fraser Steyn, b1c8d13e3f1g4h1

Marthinus Steyn b1c8d13e3f1 1827-1893.jpg

November 17, 1893

President Brand Cemetery , Bloemfontein, Free State, South Africa

People: Marthinus Steyn b1c8d13e3f1

President Marthinus Theunis Steyn dn 1857-1916.jpg

November 28, 1916

Gedenkzaal, Bloemfontein, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG S3957

People: President Marthinus Theunis Steyn

Nicolaas Johannes Steyn DN 1838-1902.jpg

July 18, 1902

Plaas / Farm Stille Rust, Middelburg, Gauteng, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG S3535

People: Nicolaas Johannes Steyn

Wilhelmina Catharina Francina Steyn Doop_Baptism 15 Feb 1863.jpg

February 15, 1863

Ned. Geref. Gemeente, Winburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG V316

People: Wilhelmina Catharina Francina Steyn

SAG Vol 4

Sophia Dorothea Steyn (de Kock)

People: Hermanus Hendrik Steyn, b1c3d8e10 and Sophia Dorothea Steyn, b4c4d6

Overberg Families (H J Engela)

Sophia Dorothea Steyn (de Kock)

People: Sophia Dorothea Steyn, b4c4d6

1-30 of 406 documents