Surnames » van Niekerk » Documents

All documents associated with the event

Guilliam Michiel van Niekerk Doop_Baptism 16 Feb 1873 .jpg

February 16, 1873

DuToitspan, Kimberley, Diamandveld, Northern Cape, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG J332

People: Guilliam Michiel van Niekerk

Jacoba Jacomina van Niekerk Doop_Baptism 7 Feb 1875.jpg

February 7, 1875

Ned. Geref. Gemeente, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG J332

People: Jacoba Jacomina van Niekerk

Hester Elizabeth van Niekerk Doop_Baptism 21 May 1877.jpg

May 21, 1877

Ned. Geref. Gemeente, Kimberley, Diamandveld, Northern Cape, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG J332

People: Hester Elizabeth van Niekerk

Petrus Stephanus and Catharina Van Niekerk

July 12, 1945

Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa

People: Catharina Ochse and Petrus Stephanus Ochse, d1e1

Dorothea Maria van Niekerk 1895-1966.jpg

September 13, 1966

Hospitaal, Heilbron, Northern Free State, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. 1586/66

People: Dorothea Maria van Niekerk

Anna Maria Helena van Niekerk DN 1844-1896.pdf

July 23, 1896

Kopjesvlei, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N423

People: Anna Maria Helena van Niekerk

Jacomina Elisabeth Jacoba van Niekerk DN 1804-1855 .jpg

October 25, 1855

Kalkfontein, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N14

People: Jacomina Elisabeth Jacoba van Niekerk

Michiel Guillaume van Niekerk DN 1 Dec 1938.pdf

December 1, 1938

Witkop, Ficksburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 30406

People: Michiel Guillaume van Niekerk

Sarel Josua van Niekerk DN 1826-1868.jpg

October 6, 1868

Rooipan, Fauresmith, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N66

People: Sarel Josua van Niekerk, b2c3d6e13

Helena Elisabeth van Niekerk DN 3 Jun 1869.jpg

June 3, 1869

Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N73

People: Magdalena Elizabeth van Niekerk, b2c3d6e3

Michiel Hendrik van Niekerk Doop_Baptism 11 Feb 1883.jpg

February 11, 1883

Ned. Geref. Gemeente, Hoopstad, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG V582

People: Michiel Hendrik van Niekerk

Gert Benjamin van Niekerk Doop_Baptism 30 Apr 1881.jpg

April 30, 1881

Hoopstad, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG V582

People: Gert Benjamin van Niekerk

Abraham Frederik van Niekerk DN 1857-1944.jpg

August 29, 1944

Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 36839

People: Abraham Frederik van Niekerk

Jan Albert van Niekerk DN 1797-1862.jpg

December 12, 1862

Paardeberg, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N46

People: Jan Albert van Niekerk

Jacoba Adriana van Niekerk DN 1866-1912.jpg

February 26, 1912

Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel /Estate No. VAB MHG N1188

People: Jacoba Adriana van Niekerk

Louisa Catharina Wilhelmina van Niekerk DN 1836-1862.jpg

November 4, 1862

Paardeberg, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N49

People: Louisa Catharina Wilhelmina van Niekerk

Guilliam Michiel van Niekerk DN 1 Jan 1902.jpg

January 1, 1902

Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N837

People: Guilliam Michiel Michiel van Niekerk, b2c3d6e8

Anna Maria van Niekerk DN 1848-1889.jpg

July 16, 1889

Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N295

People: Anna Maria van Niekerk

Frederik Joachim van Niekerk Doop_Baptism 3 Dec 1876.jpg

December 3, 1876

Ned. Geref. Gemeente, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N149

People: Frederik Joachim van Niekerk

Guilliam Michiel van Niekerk DN 1846-1877 (2).jpg

August 29, 1877

Paardeberg, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N149

People: Guilliam Michiel van Niekerk

Guilliam Michiel van Niekerk DN 1846-1877.jpg

August 29, 1877

Paardeberg, Jacobsdal, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N149

People: Guilliam Michiel van Niekerk

Joachim Jacobus van Niekerk DN 1882-1918.jpg

October 18, 1918

Alkopje, Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N1373

People: Joachim Jacobus van Niekerk

Martha Etresia van Niekerk DN 1896-1901.jpg

October 22, 1901

Refugee Camp, Bloemfontein, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N698

People: Martha Etresia van Niekerk

Frederik van Niekerk DN 1900-1901.jpg

October 22, 1901

Refugee Camp (Hospital), Bloemfontein, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N697

People: Frederik van Niekerk

Johannes Jacobus van Niekerk DN 1889-1918.jpg

October 18, 1918

Alkopje, Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG N1372

People: Johannes Jacobus van Niekerk

Daniel Johannes van Niekerk DN 1849-1922.jpg

June 12, 1922

Graspan, Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 15464

People: Daniel Johannes van Niekerk

Frederik van Niekerk DN 1859-1925.jpg

February 7, 1925

Alkoppie, Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 17763

People: Frederik van Niekerk

Martha Etresia Jacobs (van Niekerk) DN 1854-1937.jpg

November 18, 1937

Vlakfontein, Boshof, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 29398

People: Martha Etresia van Niekerk

1-30 of 380 documents