Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 555 genealogy profiles with the Mittet surname on Geni. Join now to find your relatives.

Mittet Genealogy and Mittet Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

About the Mittet surname

Mittet er et norsk gårdsnavn.

Gård i Romsdal

Indre og Ytre Mittet ligger i gamle Veøy Sogn i Romsdal.

Rygh skriver: 31. Mittet indre. Udt. m,i2ttett. -- af Mittita AB. 75. Metyth NRJ. II 89. Mytditt OE. 6. Metthitt DN. X 800 c. 1550. Mette 1610. Metted 1633. Mettid 1669. Inder Mettet 1723.

Mittiti? O. R. formoder, at det indeholder et Fjordnavn *Titi m., et gammelt Navn paa Langfjorden. Gaarden maa da have faaet sit Navn af, at den ligger omtr. midt paa Fjordens Længde, idet Mittiti ved Assimi- lation er opstaaet af *Miðtiti. En Støtte for denne Formodning ligger maaske i Navnet Tiltereidet, udt. ti2hler-; saaledes kaldes Eidet mellem Langfjordens Bund og Sundalsfjorden i Nordmøre. Hvis der er Forbindelse mellem disse Navne, maa man vel for det sidste formode en gammel Form

  • Titlareið, sms. med Gen. af et Navn *Titl paa den i Fjordens Bund

udfaldende Aa, hvilket kunde være en Afledning med -l af den i Fjordnavnet liggende Stamme.