Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 404 genealogy profiles with the Molland surname on Geni. Join now to find your relatives.

Molland Genealogy and Molland Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 404

Profiles

About the Molland surname

Kilde Masfjordsoga - Molland

Um namnet seier O. Rygh at det truleg heng saman med mold. Namnet hev jamnaste vore skreve Molland. Soleis fyrste gongen ein finn garden nemnd, 1519. Ein gong finn ein formi Mollum, 1522. Elles alltid Molland. Bygdeuttalen er Modland. Folket i bygdi seier ogso jamnaste modl i staden for mold.

Grensor: Garden ligg i ein stutt dal ovanum Mollandsvatnet og grensar med utmarki til sjøen i sud, vidare til Duesund, i vest til Hosteland og Lauveidet, i nord til Sleire og Kvamsdal og i aust til Bergsvik, Lauvik og Reknes.

Eigedomstilhøvi: Fyrste gongen ein finn noko um eigedomstilhøvi er 1624, og då høyrde garden til Korskirkens prestebol (Ber­gen), og det heldt fram til leiglendingane fekk kjøpa. 1840 kongel. skøyte til Erik Larsson ½ 1. s. ½ t malt for 450 spdl. Det er no b.nr. 6 og 7. 1845 kongl. skøyte til Torgeir Larsen på ½ 1. s. ¼ t. malt for 960 spdl. og jordavgift: 1 t. 7 skj. 1½ fjdk. bygg. Det er no b.nr. 1 og 2.