Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 451 genealogy profiles with the Muri surname on Geni. Join now to find your relatives.

Muri Genealogy and Muri Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

  • Arne Rasmusson Muri (c.1677 - d.)
  • Bjørn Johan Ranum Muri
    Bjørn Johan Muri (født 4. januar 1990 i Ålesund) er en norsk sanger. Han ble kjent etter å ha deltatt i norsk Idol i 2007, hvor han endte på andreplass bak Glenn Ly...
  • Bruse Herbiornasson på Muri (c.1000 - d.)
    Bruse på Muri er nemnt i sagaen om Olav Heilige. Ætta etter han er òg lista opp i Sunnmørsættleggen frå omkring 1350: Tavle 10 Herbiarnar, ligger i haugen ...
  • Grim Brusasson Muri (c.1035 - d.)
    Grim er nemnt i Sunnmørsættleggen frå omkring 1350: Tavle 10 Herbiarnar, ligger i haugen i Drivsvik (Nørve) Bruse [på Muri] Grimer Bj�...

About the Muri surname

Muri, norsk gårdsnavn.

Muri i Valldal

4. Muri. Udt. mø2ri (mellem o og ø). -- a Mæri Fornm. s. V 20. Flatøb. II 312. a Mærinn Ol. d. hell. S. 1853 S. 186. a Mærinni b.13,s.116 Hkr. S. 448. Moringh NRJ. II 97. Mori 1603. Murri, Morri 1617. Murrie 1666. Muri 1723.

O. R. opfører saavel dette som GN. 7 blandt Navne, sms. med -vin, efter min Mening medrette. Efter de ældste Kilder skulde man antage, at den gamle Form er Mærin, af Adj. mærr, herlig, priselig, samme Navn som Mære i Sparbuen (som ogsaa i Fornm. s. skrives dels a Mæri, dels a Mærinni, se Bd. XV S. 203), i Hobøl og i Lier. Om man imidlertid end kunde tænke sig, at de nyere Skriftformer kunde være forvanskede ved Paavirkning af Uri, er det dog ikke let at forklare, at den nuv. Form kunde opstaa af Mærin. Paa den anden Side tør man neppe heller se ganske bort fra den ved Sagaerne hjemlede Form. Thi vistnok har man ved GN. 37 et Bevis paa, at de i Sagaerne i Beretningen om Olafs Tog gjennem Sønd-møre gjengivne Former af Stedsnavne kan være meget forvanskede; men Sagen stiller sig dog anderledes her, hvor der er Overensstemmelse om Formen i forskjellige Sagaer. Nogen betydelig Forvanskning kan man ialfald neppe antage. Den oftere forekommende Navnestamme Myrg-, som Udtaleformen kunde lægge det nær at tænke paa (jfr. Bd. VI S. 319. VIII S. 92. 230. Arkiv XXII S. 106), kan saaledes visselig ikke komme i Betragtning, især da der her ikke kan ligge noget Elvenavn i Gaardnavnet.

Rygh: Norske Gaardnavne