Surnames » Čelebić » Profiles
Photo
Name

? Drviš Čelebić (c.1655 - d.)

Alija Čelebić (deceased)

Amalija Čelebić (deceased)

Ana Čelebić(Drviš) (1856 - d.)

Ana Čelebić Drviš (Aquila) (c.1755 - 1834)

Ana Čelebić Drviš (Kvesić) (deceased)

Ana Čelebić Drviš (Perasović) (1787 - d.)

Ana Čelebić(Drviš) (1815 - d.)

Ana Čelebić(Drviš) (Glavina) (1804 - d.)

Anica Čelebić (Zanchi) (1856 - 1925)

Anica Grabner (Celebić) (1868 - 1942)

Anka Čelebić (Čelebić(Drviš)) (c.1875 - d.)

Ante Čelebić (1863 - d.)

Ante Celebic Drviš (c.1770 - d.)

Antica Mihovilčević (Čelebić(Drviš)) (1828 - d.)

Domina Perojević (Čelebić) (1878 - d.)

Duje Čelebić (1891 - d.)

Eleonora Čelebić (Mariani) (1884 - d.)

Feko Celebic (deceased)

Feko Celebic (deceased)

Frana Klinac (Celebić Štuk) (1785 - 1865)

Franina Perić (Čelebić Drviš) (1811 - 1874)

Halid Celebic (deceased)

Hanka Celebic (deceased)

Hasnija Čelić Čelebić (deceased)

Huse Čelebić (deceased)

Husejin Čelebić (deceased)

Husnija Čelebić (deceased)

Isa Čelebić (Musić) (1372 - 1405)

Ivan Čelebić (Drviš) (1854 - 1900)

Ivan Čelebić Drviš (c.1670 - d.)

Ivan Čelebić (Drviš) (1781 - d.)

Ivan Čelebić Drviš (c.1730 - d.)

Ivan Čelebić Drviš (deceased)

Ivanica Čelebić Drviš (Kvesić) (1826 - d.)

Ivanka Čelebić (1886 - d.)

Jakov Celebić Štuk (1782 - d.)

Jakov Čelebić (1887 - d.)

Jakov Čelebić Drviš (1823 - d.)

Jele Raffanelli (Čelebić Drviš) (1771 - d.)

Marriage record (bottom left hand side):

Jele Kovačević (Čelebić Drviš) (deceased)

Jerka Klarić Lujo (Glavina r. Čelebić Drviš) (1793 - 1880)

Josip Čelebić(Drviš) (1832 - d.)

Josip Čelebić (Čelebić(Drviš)) (1824 - d.)

Josip Čelebić Drviš (deceased)

Josip Čelebić Drviš (c.1700 - d.)

Josip Čelebić Drviš (c.1725 - d.)

Josip Čelebić Drviš (c.1755 - d.)

Josip Celebić (deceased)

Josip Drviš Čelebić (c.1650 - d.)

Joze Celebić Štuk (c.1755 - 1821)

Jozica Čelebić (Bašić-Perković) (1865 - 1944)

Jure Čelebić Drviš (deceased)

Jure Čelebić (deceased)

Jure Čelebić Drviš (c.1765 - d.)

Juso Čelebić (deceased)

Kata Celebić Štuk (Batistić) (c.1760 - d.)

Kate Zampieri (Čelebić(Drviš)) (1809 - 1845)

Kate Čelebić Drviš (Bojanić) (deceased)

Kate Čelebić(Drviš) (1789 - d.)

Kate Čelebić(Drviš) (Jurišić) (deceased)

Kate Lovrinčević (Čelebić) (deceased)

Kate Čelebić Drviš (Jurković) (c.1735 - d.)

Kater Celebić (Jurišić) (deceased)

Katka Čelebić (Dervišević) (deceased)

Luka Drviš Čelebić (c.1770 - d.)

Manda Bajalo (Čelebić) (1859 - d.)

Mande Glavina Glavičić (Drviš Čelebić) (deceased)

Mare Drviš Čelebić (Pivčević) (c.1770 - d.)

Marija Čelebić(Drviš) (Marković) (1789 - d.)

Marija Čelebić Drviš, Glavina, Tolić (Radić Gudelj) (1806 - d.)

u knjizi vjencanih stoji da ima 37 godina i prezime Puaric

Marija Ribičić (Drviš Čelebić) (1799 - 1869)

Marijana Čugelj (Čelebić Drviš) (1818 - 1874)

Marta Celebić Drviš (Jakasović Puharić) (c.1765 - d.)

Martin Čelebić Drviš (1780 - d.)

Martin Čelebić Drviš (c.1735 - d.)

Mate Čelebić Drviš (1804 - d.)

Mate Čelebić Drviš (c.1750 - d.)

Mate Čelebić "Drviš" (1825 - d.)

Mate Čelebić(Drviš) (1798 - d.)

Mate Celebić (1854 - d.)

Matija Čelebić (Burić) (1859 - d.)

Matija Batošić (Čelebić Drviš) (1768 - d.)

Meho Čelebić (deceased)

Midhat Čelebić (deceased)

MILENKO CELEBIC (deceased)

Milovan Čelebić (deceased)

Mustafa Čelebić (Celebi) (1385 - 1401)

Petronila Glavičić (Celebic Drviš) (deceased)

Rasim Čelebić (deceased)

S Ramovic (Čelebić) (deceased)

Salim Čelebić (deceased)

Sofija Cvijetić (Čelebić) (deceased)

Stipe Čelebić Drviš (1785 - d.)

Sulejman Emir Čelebić (Musić) (1370 - 1411)

Toma Celebic Drviš (c.1740 - d.)

Tomazina Čelebić "Drviš" (Antunović Finko) (1824 - d.)

Vjekoslava Bartulović (Čelebić) (1897 - d.)

Zlate Čelebić (deceased)

Šerif Čelebić (deceased)