Surnames » Škrabić » Profiles
Photo
Name

. Škrabić (deceased)

Ana Šodan (Škrabić) (1881 - d.)

Ana Mimica (Škrabić) (1838 - d.)

Ana Škrabić (1959 - d.)

Ane Matković (Škrabić) (c.1795 - d.)

Ante Škrabić (1932 - 1933)

Ante Škrabić (1881 - 1916)

Ante Škrabić (1804 - d.)

Ante Škrabić (1923 - 2002)

Ante Škrabić (1891 - 1925)

Ante Škrabić (1892 - 1975)

Antica Škrabić (Carević) (1844 - 1880)

Antica Raos (Škrabić) (1882 - d.)

Antica Mimica (Škrabić) (1920 - d.)

Bartul Bariša Škrabić (1883 - d.)

Blaženka Skender (Škrabić) (1940 - 1999)

Cvita Škrabić (Tomaš) (1848 - d.)

Dinko Škrabić (1908 - 1909)

Dinko Škrabić (1910 - d.)

Dujam Škrabić (1889 - 1971)

Dujam Škrabić (1812 - 1850)

Dujam Škrabić rođen je 1812 a ubijen je nožem u leđa 1850. kada su se zavadili igrači buča u Gornjim Brelima. Ostala mu je trudna udovica koja je rodila...

Dušan Škrabić (1912 - 1983)

File Škrabić (Jakir) (1887 - 1949)

Ilija Škrabić (1875 - 1918)

Iva Jakir (Škrabić) (1910 - 1997)

Ivan Škrabić (deceased)

Ivan Škrabić (c.1860 - d.)

Ivan Škrabić (1899 - 1983)

Ivan Škrabić (1894 - 1974)

Ivan Škrabić (1796 - 1847)

Ivan Škrabić (1843 - d.)

Ivanica Škrabić (1891 - 1892)

Ivanica Škrabić (Ivanac) (1806 - 1883)

Ivanica Škrabić (1893 - d.)

Ivanica Škrabić (Jakir) (1908 - d.)

Ivanica Škrabić (Zelić) (1879 - d.)

Ivanica "Ivka" Škrabić (Škrabić) (c.1740 - d.)

Ive Čizmić (Škrabić) (1914 - 2001)

Ive Škrabić (Zelić) (1874 - d.)

Ivka Carević (Škrabić) (1887 - 1940)

Ivka Ursić (Škrabić) (1915 - d.)

Ivka Škrabić (Bekavac) (1919 - 1993)

Iva Škrabić (Mrnjavac) (1884 - d.)

Ivo Škrabić (deceased)

Ivo Jozo Škrabić (1903 - 1971)

Jasna Škrabić (1948 - 1948)

Jele Zelić (Škrabić) (1882 - 1943)

Jele Škrabić (Novak) (1826 - d.)

Jerko Škrabić (1913 - 1987)

Jerko Škrabić (1904 - 1916)

Josip Škrabić (1767 - 1847)

Josip Škrabić je rodonačelnik grane Škrabića rođen je 8.III 1767 a umro 30.I 1847. Nije rođen kao Škrabić nego kao Raos na Miš...

Josip Škrabić (1848 - d.)

Jozo Marinko Škrabić (1902 - 1902)

Jure Škrabić (1872 - 1963)

Jure Škrabić (1799 - d.)

Jure Škrabić (1872 - 1963)

Jure Škrabić (1884 - 1955)

Jurka Jakir (Škrabić) (1841 - d.)

Jurka Škrabić (Brkulj) (1885 - 1967)

Jurka Ivanac(Škrabić) (1880 - 1957)

Jurka Čapin Sokol(Škrabić) (1888 - 1980)

Jurka ? (Škrabić) (1910 - 1983)

Tomica Škrabić (Zelić) (1855 - d.)

Kata Škrabić (1898 - 1900)

Mande Škrabić (Jakir) (1777 - 1857)

Mara Babić (Škrabić) (deceased)

Mare Škrabić (Tomaš) (1904 - 1980)

Mare Fistanić (Škrabić) (1912 - 1997)

Mare Škrabić (1898 - 1898)

Mare Škrabić (Kristić) (1882 - d.)

Mare Škrabić (1891 - 1891)

Mare Matija Škrabić (1886 - 1966)

Marica Tomaš (Škrabić) (1945 - 1975)

Marica Škrabić (Jakir) (1920 - 1984)

Marija Škrabić (?) (1930 - d.)

Marija Škrabić (1921 - d.)

Marija Škrabić (Ursić) (1905 - 1993)

Marija Čapin Sokol (Škrabić) (1895 - d.)

Marin Škrabić (1913 - 1998)

Mate Škrabić (1880 - 1940)

Mate Škrabić (1794 - d.)

Mate Škrabić (1851 - d.)

Matija Škrabić (1895 - d.)

Matija Marušić (Škrabić) (deceased)

Matija Škrabić (Ursić) (1861 - d.)

Matija Škrabić (Utrobičić) (c.1855 - d.)

Matija Škrabić (Brkulj) (1889 - 1962)

Matija Škrabić (Zelić) (1877 - 1953)

Matija Škrabić(Mustapić) (c.1860 - d.)

Matija Carević (Škrabić) (1834 - d.)

Mijo Škrabić (1876 - 1914)

Mila Milka Antica Škrabić (1917 - 1997)

1988.godine sudski uzela za osobno ime Mila.

Mile Škrabić (1915 - d.)

Milka Zelić (Škrabić) (1884 - 1960)

Milka Škrabić (Mrnjavac) (1889 - d.)

Milka -mika škrabić (Utrobičić) (deceased)

Mladen Škrabić (1947 - 2010)

Nede Mursel (Škrabić) (1922 - 2003)

Nede Utrobičić (Škrabić) (1945 - 1991)

Nediljka Zubanović (Škrabić) (1907 - 1984)