Photo
Name

Vyacheslav Grand Duke of Kiev MP (1083 - 1154)

Iziyaslav Vladimirovich Prince of Polotsk MP (980 - 1001)

From the Foundation for Medieval Genealogy page for Russia Rurikid: Vladimirovich (-1001).The Primary Chronicle names (in order) Izyaslav, Mstislav, Yaroslav and Vsevolod as the four sons of Vladimir a...

Yaropolk Vladimirovich Grand Prince of Kiew, Prince of Pereyaslav MP (1082 - 1139)

Fyrste Vesvolod II av Novgorod. Født 1099. Død 11.02.1136. Han var sønn av Storfyrste Vladimir II Monomakh av Novgorod. Født 1053. Død 19.05.1125, og Fyrstinne Gyda H...

Падзевич Адольф Владимирович (deceased)

I Владимирович (Великий) (1076 - 1132)

Sviatoslav Vladimirovich (deceased)

Костров Сергей Владимирович (deceased)

Степанов Николай Владимирович (54 - d.)