Surnames » Alačević » Profiles
Photo
Name

Agneza Alačević (1831 - 1843)

Ana Alačević (1838 - d.)

Ana Batinić (Alačević Alač) (1826 - d.)

Ana Filipetti (Alač) (c.1780 - d.)

Ana Magdalena Alačević (1835 - d.)

Ana Marija Alačević (Ivačić) (1800 - d.)

Andrija Alačević Alač (1770 - 1815)

Andrijana Jurić (Alačević) (c.1785 - d.)

Anka Grlić (Alačević) (1925 - d.)

Anka Ostojić (Alačević) (1881 - d.)

Anka Barbieri (Alačević) (1901 - d.)

Ante Alačević (1776 - 1856)

Ante Alačević (1926 - 1945)

Ante Alačević (1841 - 1911)

Načelnik Makarske 1875-1879. Kao javni bilježnik prvi je u Dalmaciji uredovao na hrvatskom jeziku, a cara Franju Josipa I prilikom njegove posjete Makarskoj 1875 god. pozdravio na domaćem jeziku. Osnov...

Ante Alačević (1831 - d.)

Antica Alačević/Alač (Papić) (1850 - 1934)

Blaženka Alačević (Martinović) (c.1910 - d.)

Cvitan Alačević (c.1675 - d.)

Darinka Alačević (1877 - 1946)

dr. Frane Alačević (c.1875 - 1926)

Duje Alačević (1837 - d.)

Federico Miroslav Alačević (1843 - 1927)

Filomena Defrancheski (Alačević) (1835 - d.)

Frane Alačević (1805 - 1858)

Grgo Alačević (1829 - 1843)

ing. Jerko Alačević (1876 - 1963)

Irmina Alačević (c.1890 - d.)

Ivan Alačević / Alač (1865 - 1918)

Ivan Alačević Alać (1768 - 1823)

Ivana Alač (Sumić) (c.1701 - d.)

Ivka Alačević (1858 - d.)

Ivka Alačević (?) (c.1680 - d.)

Jakovica-Zanze Alačević (Antičić) (1833 - d.)

Jasna Alačević (Marun) (1911 - d.)

Jele Ferri (Alačević) (1834 - 1904)

Jele Alačević (Pavišić) (1715 - d.)

Jele Alačević (Nonković) (c.1785 - 1823)

Jele Bauk (Alačević) (deceased)

Jele Petričević (Alačević) (1709 - 1774)

Jerolim Alačević (1832 - d.)

Josp Alačević (1826 - d.)

Joze Andrija Alačević (1834 - d.)

Jozica Alačević (1864 - d.)

Katarina Alačević (1856 - d.)

Kate Alačević (1743 - d.)

Kate Alačević (1739 - d.)

Kate Alačević (Curević) (1810 - d.)

Kate Bakotić Domančić (Alačević) (c.1720 - d.)

Katica Alačević (Matijević) (c.1870 - d.)

Lovre Alačević (1840 - d.)

Lucia Alačević Alač (1764 - d.)

Luiđa Ivanišević (Alačević) (1839 - d.)

Mande Alač (1744 - d.)

Mande Alač (1739 - d.)

Mandalena "Lenka" Bandur (Alačević) (1883 - d.)

Mande Alačević Alač (Matulić) (1797 - 1827)

Mande Alačević (1838 - 1840)

Mande Alačević (Puović Bartulović) (1813 - d.)

Mande Ivanišević (Alačević) (1822 - d.)

Mande Lovreta (Alač) (1787 - d.)

Mande Alačević (Markić) (1709 - c.1737)

Mande Alač (Urlić) (1763 - d.)

Mande Pasco (Alačević) (1828 - d.)

Mare Petričević (Alačević) (1705 - 1760)

Margarita Alačević (1830 - d.)

Marija Alačević (Zgaga) (1896 - 1961)

Marija Alačević (Cambij) (c.1845 - d.)

Marija Alačević (?) (c.1865 - d.)

Marija Alačević (Malić) (1829 - 1879)

Mate Alačević/Alač (1841 - 1913)

Mate Alačević Alač (1729 - d.)

Mate Alač Alačević (deceased)

Mate Alačević, Conte (c.1578 - d.)

Matija Šabić (Alač) (1855 - d.)

Matija Alačević Alač (1737 - d.)

Mijo Alačević Alač (1766 - 1840)

Milka Alačević (c.1875 - d.)

Nikola Alačević Alać (c.1695 - d.)

Nikola Alačević (1847 - 1918)

Učitelj, pisac, publicista i dopisnik raznih nosvinskih listova svog vremena. Autor knjige "Slavni i zaslužni sinovi. Makarska i Primorje. Izlet na Biokovo" (Split, 1910.) Na slici osobni pečat Nikole ...

Nikola Alačević (1747 - d.)

Paolo Alačević, Conte (c.1546 - d.)

Perina Alačević (widow) (c.1765 - d.)

Petar Alačević (1742 - d.)

Petar Alačević (1832 - d.)

Rosa Alačević (1837 - d.)

Stefano Alačević, Conte (c.1500 - d.)

Stipan Alačević (1746 - d.)

Stipan Alačević (c.1665 - d.)

Stipe Alačević (1839 - 1840)

Toma Alačević/Alač (c.1700 - d.)

Tomica Alačević (1859 - d.)

Vanda Alačević (Borelli) (c.1885 - 1970)

Veljko Alačević (c.1910 - d.)

Vicenco Joze Alačević (1826 - d.)

Zdravko Alačević (1908 - d.)

Šima Vrsalović (Alačević Alać) (1727 - d.)

Špiro Ante Alačević (1805 - 1849)