Surnames » Ališauskaitė » Profiles
Photo
Name

;; Ališauskaite (deceased)

? Ališauskaitė (deceased)

? Alisauskaite-Senkuviene, Sr. (deceased)

? Ališauskaitė (deceased)

Adelė Gasiūnienė (Ališauskaitė) (1908 - 2000)

Adelė Ražanskienė (Ališauskaitė) (1912 - 2000)

Adolfina Ališauskaitė (1952 - 1972)

Albina Bendinskienė (Ališauskaitė) (1918 - d.)

Aldona Bombuliene (Ališauskaitė) (deceased)

Aldona Ališauskaitė (1925 - c.2009)

Aldona Ornėžienė (Ališauskaitė) (1916 - d.)

aldona baroniene (alisauskaite) (6 - d.)

Anastazija Macijauskienė (Ališauskaitė) (1908 - d.)

anastazija alisauskaite-albaitiene (deceased)

Anelė Tetukė Ališauskaitė (b. - 2005)

Anelė Paltarokienė (Ališauskaitė Jasėnaitė?) (c.1826 - 1901)

Barbora Šakalienė (Ališauskaitė Vinco) (1896 - 1944)

Birutė Giedraitienė (Ališauskaitė) (deceased)

Bronislava Ruplėnienė (Ališauskaitė) (1928 - d.)

Bronė Ruplėnienė (Ališauskaitė) (1928 - 2011)

Domicele Jackutliene (Alisauskaite) (deceased)

Domicėlė Kurlavičienė- Gegelevičienė (Ališauskaitė) (1827 - d.)

Elena Ališauskaitė (1944 - 2001)

Elena Medzevičienė (Ališauskaitė) (1885 - 1935)

Elena Malinauskienė (Ališauskaitė) (c.1908 - d.)

Elena Lukošiūnienė (Ališauskaitė) (deceased)

Elze Lavinskiene (Alisauskaite) (deceased)

Elžbieta Protasevičienė (Ališauskaitė) (deceased)

Emilija Ališauskaitė (1904 - 1993)

Filomena Surgėlienė (Ališauskaitė) (1909 - d.)

Genė Lipkevičienė (Ališauskaitė) (1931 - 1983)

Ieva Draskinienė (Ališauskaitė) (c.1875 - d.)

Jadvyga Ališauskaitė (1926 - 1958)

Jadvyga Šerpenskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Jadvyga Kairienė (Ališauskaitė) (deceased)

Joana Ališauskaitė (Kazimiero) (1859 - 1872)

Juzė Ališauskaitė (Kliukinskienė) (1889 - 1972)

Karolina Gegelevičienė (Ališauskaitė Kazimiero) (1843 - d.)

Karusė Ališauskaitė (deceased)

Konstancija Alisauskaite (deceased)

Konstancija Stankevičienė (Ališauskaitė) (deceased)

Leokadija Ališauskaitė (1894 - d.)

Magdalena Bekesiene (Alisauskaite) (deceased)

Magdalena Kubiliene (Alisauskaite) (deceased)

Magde Bendaraviciene (Alisauskaite) (deceased)

Magdelena Anusauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Marcele Kondrataviciene (Alisauskaite) (deceased)

Marcelė Seibutienė (Ališauskaitė) (c.1902 - 1984)

Marcelė Jančiauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Marija Jaseliuniene (Alisauskaite) (deceased)

Marija Radzevičienė (Ališauskaitė) (1911 - 1981)

Marijona Veršelienė (Ališauskaitė Vladislavo) (1903 - d.)

Marytė Ališauskaitė - Aukštuolienė (deceased)

Marė Byla (Ališauskaitė) (1896 - 1974)

Morta Ališauskaitė (1913 - 2003)

Nastutė Žuklienė (Ališauskaitė) (1898 - 1985)

Ona Draugelienė (Ališauskaitė) (c.1904 - c.1953)

Ona Kasparaviciene (Alisauskaite) (deceased)

Ona Kudžmienė (Ališauskaitė) (b. - 1978)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) (1937 - 2008)

Ona Ališauskaitė Kazimiero (deceased)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) (1939 - 2008)

Ona Gradauskienė (Ališauskaitė) (c.1853 - 1936)

Ona Dilkienė (Ališauskaitė) (1923 - 2011)

Ona Ališauskaitė (deceased)

Ona Motiekaitienė (Ališauskaitė) (deceased)

Onutė Gudienė (Ališauskaitė) (1910 - c.2005)

Onutė Žiupkienė (Ališauskaitė) (1931 - 1995)

Petronele Alisauskaite-Kasparaviciene (deceased)

Petronėlė Lastauskienė (Ališauskaitė) (1913 - 1992)

Petronėlė Ališauskaitė-Sadauskienė (deceased)

Petrutė Alisauskaitė (deceased)

Rozalija Ališauskaitė Kazimiero (deceased)

Rozalija Jarašūnienė (Ališauskaitė Alijošiūtė) (c.1783 - c.1853)

Stefa Šajaukienė (Ališauskaitė) (1901 - 1984)

Teofilė Ališauskaitė (Kazimiero) (1862 - 1872)

Ursule Siupsinskiene (Alisauskaite) (1911 - 1987)

Uršulė Jurienė (Ališauskaitė) (deceased)

Valerija Vrubliauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Valė Baltūnienė (Ališauskaitė) (1925 - d.)

Veronika Ališauskaitė (1892 - d.)

Veronika Baškauskienė (Ališauskaitė) (c.1865 - d.)

Viktorija Ališauskaitė (deceased)

Zofija Gedminiene (Ališauskaite) (c.1896 - 1969)

Zusana Tamošiūnienė (Ališauskaitė) (1924 - d.)