Surnames » Amadio » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_m_thumb2

Adauto Amadio

Photo_silhouette_f_thumb2

Alice

Photo_silhouette_f_thumb2

Angela Amadio (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Antonio Amadio (Di Gregorio) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Cathy

Photo_silhouette_m_thumb2

Cesarae Amadio (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Christopher

Photo_silhouette_f_thumb2

Elaine

Photo_silhouette_m_thumb2

Enzo

Photo_silhouette_f_thumb2

Erminia Amadio (b. - c.2010)

Photo_silhouette_m_thumb2

Eugène Enio

Photo_silhouette_f_thumb2

Florence May AMADIO (b. - 1960)

Photo_silhouette_f_thumb2

Gemma Amadio (1876 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Geraldo

Photo_silhouette_f_thumb2

Herminia

Photo_silhouette_f_thumb2

Isabel Annie Amadio (Smith) (1888 - 1982)

Photo_silhouette_f_thumb2

Janet

Photo_silhouette_m_thumb2

Kléber Amadio

Photo_silhouette_f_thumb2

Lena Amadio (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Luigia Luxardo (Amadio) (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Mate Amadio (1823 - 1883)

Photo_silhouette_f_thumb2

Palma Amadio (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Pierre

Photo_silhouette_f_thumb2

Raffaela Amadio (Di Gregorio) (1849 - 1919)

Photo_silhouette_m_thumb2

Silvio Momi AMADIO (1901 - 1946)

Photo_silhouette_m_thumb2

Silvio Rodolfo

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophie

Photo_silhouette_f_thumb2

Vica Cerezin (Amadio) (c.1820 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Vittorio Amadio (deceased)