Surnames » Bakota » Profiles
Photo
Name

Ana Mravičić (Bakota) (1914 - 2002)

Ana Bakota (?) (1920 - 2008)

Ante Bakota (deceased)

Ante Berket-Bakota (Biliškov) (deceased)

Antica Bakota (Tomaš) (c.1805 - d.)

Anđa Bakota (deceased)

Anđelija Zec (Bakota) (deceased)

Braco Bakota (deceased)

Franka Bakota (Mendeš) (1912 - d.)

Henry Bakota (deceased)

Istvan Bakota (deceased)

Iva Buljubašić Bakota (deceased)

Ivan Bakota (deceased)

Ivan Bakota (1920 - 1988)

Ivan Bakota (deceased)

Ivan Berket-Bakota (deceased)

Ivan Bakota (deceased)

Ive Bakota (Zec) (1885 - d.)

Ive Bakota (Gaće) (deceased)

IVKA BAKOTA (deceased)

IVKA BAKOTA (ŠARIĆ) (deceased)

Josip Bakota (1944 - 2006)

Joze Bakota (deceased)

Joze Bakota (1910 - d.)

Juraj Bakota (c.1885 - d.)

jurka bakota (deceased)

Karoly Bakota (deceased)

Kristo Bakota (c.1805 - d.)

Mara Turić (Bakota) (1875 - 1922)

Mare Čović (Bakota) (1835 - d.)

Mare Borić (Bakota) (1910 - 1986)

Mare Bakota (Karlušić) (deceased)

mare bakota (deceased)

mare bakota (deceased)

Mare Bakota (Bikoć) (c.1890 - d.)

Maria Bakota (Horvath) (deceased)

Marija Bakota (Andrijašević) (deceased)

Marija Žarnić (Bakota) (1915 - d.)

Marija Bakota (Andrijašević) (deceased)

Marijan Bakota (c.1885 - d.)

Mate Bakota (deceased)

Milka Bakota (Vodišek) (1915 - d.)

niko bakota (deceased)

nikola bakota (deceased)

nikolu bakota (deceased)

Pavica Turić (Bakota) (1798 - d.)

Pepo Bakota (deceased)

Pile Bakota (Gudelj) (deceased)

Robert Bakota (deceased)

Silvestar Bakota (deceased)

Slavka Bakota (Ercegović) (b. - 1975)

TOME BAKOTA (deceased)

Vedran Janko Bakota (1951 - 2013)