Surnames » ben Nathan (RIBAN) » Profiles
Photo
Name

Yehuda Azriel ben Nathan (RIBAN), יהודה בר נתן - ריב"ן MP (c.1065 - 1105)

א. היסטוריה אחד משני חתניו הידועים של רש"י. הריב"ן הוא ר' יהודה בר נתן בעלה של מרים. החתן השני הוא רבנו מאיר בן שמואל בעלה של "יוכבד החסידה, המכונה "אבי הרבנים" (רשב"ם, ריב"ם ור"ת). הריב"ן היה תל...