Surnames » Benkestok » Profiles
Photo
Name

Adelus Trondsdatter Benkestok MP (1530 - 1607)

Adelus Trondsdatter Benkestok Foreldte: Trond (3) BENKESTOK og Anna Jonsdatter HÅRD. Gift med: Christopher Erikssøn BERNHOFT Født før 1530 på Meløy, Adelus fik...

Anna Jonsdatter Benkestok MP (c.1570 - d.)

Anne Benkestok, levde i 1599 ved Faderens Skifte. [Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok.] Muligens gift med Ulrik Meier i Fana som hun fikk et barn med i 1599. [Jens Christensen lesemesters da...

Brynhild Trondsdatter Benkestok MP (c.1530 - 1567)

Brynhild Trondsdatter Benkestok * RESIDENCE: 1570, Skifte et. Brynhild. Ingen b. levde opp * BIRTH: ABT 1530, Meløy, NO * DEATH: 1567 [Vigerust, Tore H.: Sl.t. Skjønnebølle...

Jon Tordson Benkestok, I MP (c.1400 - c.1486)

Jon Tordsson Benkestok er den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han var i 1435 lagrettemann i Bergen. * RESIDENCE: Nevnt 1435 i ...

Margrethe Jonsdatter Benkestok MP (c.1585 - 1673)

Margrethe Jonsdatter Benkestok Benkestokk-seminaret: Margrete ble gift med en dansk mann. Christen Aalborg og bosatt på Øisund. Det var ikke nytt med danske innflyttere, hverken s...

Tord Trondson Benkestok MP (c.1373 - c.1450)

Slekten Benkestok (også kjent som Benkestokk, Benchestoch med videre) var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye...

Torleiv Trondsson Benkestok MP (c.1453 - 1505)

Utdrag fra Benkestokk-seminaret, Meløy 14.-15. august 1999:"Torleiv Benkestokk er nevnt i levende live i kun en eneste bevarte kilde. Det er en dom i Bergen 18. april 1502...Hvor skal Torleiv Be...

Trond 2 Tordssøn Benkestok, til Talgø MP (c.1415 - c.1472)

* Det er noe usikkert hvem som er Tords foreldre. Se også Slekten Benkestokk avAv Arne Kvitrud, Lauritz Bergendalsgate 1a, 4021 Stavanger. ----- [Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009...

Benkestok (c.1622 - d.)

? Benkestok (deceased)

? Benkestok (deceased)

? Benkestok (deceased)

? Benkestok (deceased)

Adelus Andersdatter Benkestokk (Benkestok) (c.1552 - 1628)

ABT 1552 - 1628 * RESIDENCE: 6 barn * BIRTH: ABT 1552, til Meløy * DEATH: 1628, Meløy, NO -------------------- Adelus giftet seg med Hendrik J. Staur, sønn av Fogd ...

Adelus Johansdatter Benkestok (deceased)

Anders Benkestok (deceased)

Anders Christopherssøn Benkestok (c.1615 - 1672)

Anders Jonson Benkestok, til Meløy (1560 - 1634)

Anders (3) Jonson BENKESTOK ABT 1565 - AFT ER 1630 RESIDENCE: Nevnt 1593-1620 (myndig 1593) [1385] BIRTH: ABT 1565, (d.y.) Meløy, NO (neppe g.m. en "Pedersdatter Gran") DEATH: AF...

Anders Trondsønn Benkestok (deceased)

Anders Torleivsson Benkestok (c.1486 - d.)

(Ingen kone nevnt) * BIRTH: ABT 1500, (d.e.) Vindafjord, RO (usikre foreldre) (Tordsson ?) * BAPTISM: til Meløy (ist s. av 'Farte(i)gn Benkestok' ?) * CHRISTENING: (ist. sønn av...

Anders Jonsen Benkestok Jonson Benkestok til Meløy (deceased)

Anders Danielsen Benkestok (1765 - 1768)

Anders (1) Trondsen Benkestok (c.1455 - c.1538)

[Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009:] Sitat side 4 i "Slægten Benkestok" av Wilhelmine Brandt (ISBN 82-90438-00-1): II. I) Anders Trondssøn Benkestok, Student 1480 ved Rostocks ...

Andreas Jensen Benkestok (1787 - 1787)

Andreas Danielsen Benkestok (1768 - 1776)

account deleted (deceased)

Anna Benkestok (deceased)

Anna Johansdatter Benkestok, Melø (deceased)

iflg willhelmine brandt : side 5. VI, 1) Anna Johansdatter Benkestok boede paa melø 1652. ifølge et dokument i nordlands amtsarkiv blev "Ole Anderssøn, raadmand i bergen,1664...

Anna Tordsdatter Benkestok (deceased)

Berethe Andersdatter Benkestok (c.1595 - 1660)

Krafts "Norges Beskrivelse" findes følgende om Meløen: "Meløe, en af de største af Præstegjeldets Øer, beliggende i Mundingen af Glomsfjorden. Øen, hvor...

Berethe Trondsdatter Benkestok (c.1523 - c.1570)

Berthe Christine Jensdatter Benkestok (1789 - d.)

Birgitte Anderdatter Anderdatter Benkestok (c.1721 - 1778)

Brynhild Torsdatter Benkestok (deceased)

<private> (b. - 1569)

Brønnild Thørresen Benkestok (deceased)

account deleted (deceased)

Christoffer Jonssøn Benkestok, til Meløy (c.1582 - c.1619)

Christoffer Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1618. Bosatt i Trondheim fra 1618 * BIRTH: ABT 1582, Rødøy, NO el. Føre, Meløy, NO (til Meløy) * DEATH: AFT ER...

Christopher Benkestok (deceased)

Daniel Jensen Benkestok (1792 - d.)

Daniel Gundersen Benkestok (c.1731 - 1769)

Datter Benkestok-Jordanger (c.1618 - d.)

tidlig død. ukjent fødsels år og alder.

Eidis Benkestok (deceased)

Elen Gundersdatter Benkestok (c.1730 - 1761)

Eli Ølversdatter Guddal (1597 - d.)

account deleted (deceased)

Ermegaard Trondsdatter Benkestok (1610 - 1695)

Trond Benkestokk hadde en datter, Ermegaard som ble gift med Jon Gundersen på Meløy. Han var lensmann og drev jektebruk. Fru Ermegaard overlevde mannen i mange år og døde me...

Fartegn Trondson Benkestok (deceased)

Jeg har kilden i fra flere steder, men akkurat nåfant jeg ikke alle bøkene/heftene jeg har. Men jeg fant i allefall dette og siden konen Anne Haar/Haarde ikke er nevnt der og jeg mangler ...

Gudrun Toresdatter Benkestok (c.1380 - d.)

Gunder Amundsen (Amundsen "Benkestok") (1681 - 1755)

<private> Benkestok (b. - c.1755)

Haldor Thørresen Benkestok (deceased)

Haldor Haldorsen Benkestok (deceased)

Helene Amundsdatter Amundsdatter Benkestok (c.1766 - d.)

Henrik Trondson Benkestok (deceased)

Ingebor Anna jensdatter Benkestok (1788 - c.1788)

Ingeborg Tordssøn Benkestok til Talgøy (deceased)

Ingeborg Gundersdatter Benkestok (c.1733 - 1766)

Jens Christopherssøn Benkestok (c.1617 - 1665)

Jens Danielsen Benkestok (1763 - d.)

account deleted (deceased)

Johan Jonsøn Benkestok, til Meløy (c.1557 - 1628)

Johan Benkestokk til Meløy sønn av Jon 2 Benkestokk til Meløy død 1593 og Berit Nilsdotter

Johan Benkestok (deceased)

Jon Toreson Benkestok (c.1380 - d.)

Jon Tordsøn Benkestok (deceased)

Jon Benkestok (1589 - 1662)

Jon Trondsen Benkestok, til Meløy (c.1527 - c.1599)

Jon (2) Trondson Benkestok ----- Forbud mot g. mell. fri og ufri ble delvis innf. 1582, fullstendig fra 1591). Jon skiftet i Bergen år 1570 jordegods med sine søsken, og han fikk da M...

Jorunn Trondsdatter Benkestok (deceased)

Karen Tordsdatter Benkestok (deceased)

<private> Amundsen "Benkestok" (c.1695 - c.1760)

Kirsten Danielsdotter Danielsdatter Danielsdatter Strøm (Amundsen "Benkestok") (1695 - 1760)

Kirstine Benkestok (Jensdatter) (c.1530 - d.)

Reference: Book Lista II.435 Bjerkreim I.135. Nes I.345. Lista II.83. Tord Tronsen Benkestokk Jordanger married Kirstine Jensdtr Skjolderband, daughter of Jens Pedersen Skjolderband and Adelu...

Knud ? Benkestok (deceased)

Kristin Ellingsdtr Benkestok (deceased)

Kristine Trondsdatter Benkestok (1530 - d.)

Kristine Trondsdatter Benkestok (1510 - 1572)

Kirstine /Kristine Trondsdatter Benkestok Iflg Store Norske Leksikon hed hun KirstineTrondsdatter Benkestokk Link hertil ------- -------------------- * RESIDENCE: Nevnt 1570. 10 bar...

Lars Danielsen Benkestok (1761 - 1762)

Lauritz Jordanger (Benkestok), af Jordangen (c.1612 - d.)

account deleted (deceased)

Maren Benkestokk (Tordsdatter) (c.1575 - 1654)

Maren Trundesdatter, af Lauold NOKO OM MOEN (GARDSNUMMER 24): Denne garden . . . ligg på ein mo eller ei liti høgd like ved Mørkridselvi . . . Første gongen me kan sj�...

<private> BENKESTOK (c.1725 - d.)

Margrethe Benkestok (deceased)

account deleted (deceased)

Margrethe Christensdtr Holger Benkestok (deceased)

Martha Benkestok-Myklebust (deceased)

Mette Truesdatter Nitter (Benkestok) (deceased)

account deleted (deceased)

Niels Jonson Benkestok (c.1584 - d.)

Nils Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1599 * BIRTH: ABT 1575, (?) Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999), side 38--------------------Reiste utenla...

Nils Benkestok (deceased)

nn Pedersdatter Jonson Benkestok til Meløy (Pedersdotter Gran) (1555 - d.)

NN Tollefsdotter Benkestok (c.1490 - d.)

NN Onarheim (Benkestok) (1295 - d.)

NN Benkestok (deceased)

NN Benkestok (deceased)

Olav Tordsson Benkestok (deceased)

Olav Torsson Benkestok-Myklebust (1595 - 1670)

Olav Torson Myklebust (M) - Pedigree | Ind. View |E-mail Submitter/Download File Birth: -- Death: -- Spouse: , Eli Ølversdtr Guddal Parents: Tor Trondson Benkestok, Ukjent _____ Hu...

Oluf Haldorsen Benkestok (deceased)

Peder Andersson Benkestok (1545 - 1601)

Peder-Torleifsson Benkestok-Høyum (deceased)

<private> Benkestok (deceased)