Surnames » Boersma » Profiles
Photo
Name

? Boersma (deceased)

?? Strydom (Boersma???) (deceased)

Aafke Doekes Stadig (Boersma) (c.1856 - 1928)

Aafke Jans Boersma (deceased)

Aagje Boersma (1892 - 1975)

Aaltje Boersma (deceased)

Aaltje Tigchelaar (Boersma) (1892 - 1985)

Vader Klaas Hanzes Boersma, geb. 1855, Bergum, ovl. 08 mrt 1935, Zwolle Moeder Baukje Wiersma, geb. 09 apr 1864, Franeker, ovl. 07 jul 1919, Harlingen Getrouwd 08 jan 1885 Menaldumadeel

Aaltje van Dijk-Boersma (deceased)

Aaltje Feenstra (Boersma) (deceased)

Aaltje Jans Boersma (Vander Viet) (deceased)

Aaltje Jans Boersma (c.1812 - 1887)

Overgenomen uit 100810 genealogisch onderzoek fries historisch en letterkundig centrum . 117) Overlijdensakte Ooststellingwerf, 1887 Bla25.12.16.13a.3.2 Aaltje Jans Boersma, overleden 7 augustus 18...

Aaltje Luitjens Eringa (Boersma) (deceased)

Aankje Boersma (1870 - 1920)

Adriaantje Wytzes Kuipers (Boersma) (1767 - 1802)

Adriaantje Sjoerds Boersma (van Klooster) (1781 - 1827)

Aebe Boersma (deceased)

Afke Boersma (1894 - d.)

Afke Boersma (1860 - 1939)

Afke Lieuwes Boersma (1838 - d.)

Agatha Kist (Boersma) (deceased)

Age Boersma (1859 - 1859)

Age Douwes Boersma (1812 - 1858)

Akke Boersma (deceased)

Akke Jans Boersma (1798 - d.)

Akke Boersma (1866 - 1886)

Akke Ouwes Boersma (deceased)

Akke Tjerks Boersma (1790 - d.)

Akke Boersma (Boonstra) (1824 - d.)

Akke Everts Boersma (1755 - d.)

Akke Jans Boersma (deceased)

Albert John Boersma (deceased)

Albert Boersma (1867 - 1939)

Albertje Boersma (1897 - d.)

Albertus Ypkes Boersma (c.1856 - 1921)

Alida Dagelet (Boersma) (1829 - 1899)

Allert Boersma (1879 - d.)

Andries Sjoerds Boersma (b. - 1788)

Angie Boersma (Feringa) (deceased)

Ann Wind [Boersma] (1936 - 2012)

Anna Poulowna (Boersma) (1846 - 1924)

anna brunia (boersma) (1902 - d.)

Anna Boersma (Hooijenga) (1932 - 2008)

Anna Cornelia Boersma (Ton) (1920 - 2000)

Annagien Kolk (Boersma) (deceased)

Anne Boersma (1896 - d.)

Anne (Boersma) (deceased)

Anne Boersma (deceased)

Anne Boersma (deceased)

Anne Harts Boersma (deceased)

Annelize Boersma (Joustra) (1926 - d.)

Annie Boersma (deceased)

Annie J Boersma (1868 - 1870)

Annigje Koops Boersma (deceased)

Anske Rientzes Boersma (deceased)

Anthoon Jans Boersma (c.1861 - 1892)

Antje Pieters Boersma (Krap) (1824 - 1882)

John (Jan) and Anna (Antje) Boersma Come to America By Anna Lois Nichols The wind rippled her long skirt and pulled little wisps of hair from her fair braids. She stood on a rise of gently rolling ...

Antje Hiemstra (Boersma) (deceased)

Antje Boersma (Post) (1897 - d.)

ANTJE BOERSMA (WILLEMS) (deceased)

Antje Thyses Ferwerda (Boersma) (deceased)

Antje Jans Boersma (1784 - d.)

Antje Wiebes Boersma (Veenstra) (c.1811 - d.)

Antje Luitjens Dijk (Boersma) (deceased)

Antje Boersma (1913 - 1974)

Antje Boersma (deceased)

Antje Boersma (deceased)

Antje van der Maar (Boersma) (deceased)

Antje Boersma (van der Vis) (1912 - 1994)

Antje Taekes Ferwerda (Boersma) (1786 - 1850)

Antje Boersma (1795 - 1846)

Antje Boersma (deceased)

Antje Boersma (Twijnstra) (c.1860 - d.)

Antje Melles Boersma (Smedes) (1811 - 1894)

Antje Klases Boersma (de Jong) (1787 - 1860)

Antje Dirks Hibma (Boersma) (deceased)

Antje Sijmens Boersma (1737 - d.)

Antonius Lodewijk Boersma (deceased)

Antonius Thonas Boersma (deceased)

Arend Boersma (deceased)

Arend Boersma (deceased)

Arjen Arjens Boersma (deceased)

Ate Boersma (1854 - d.)

Attje Boersma (1827 - d.)

Beroep bij huwelijk: dienstmeid; wonende te Sneek, laatst te Maarseveen.

Attje Boersma (1848 - d.)

Auckjen Wietzes Boersma (1774 - 1858)

Auckjen Wytzes Luinstra (Boersma) (1774 - 1858)

Auke Boersma (deceased)

Auke Boersma (deceased)

Auke Berends Boersma (deceased)

Auke Thonas Boersma (deceased)

Auke-Harmens Boersma (1831 - 1903)

Aukie Siedses Rienks - Boersma (1750 - 1826)

Aukje Siedses Boersma (1749 - 1826)

Aukje Boersma (1864 - d.)

Beroep bij huwelijk: dienstmeid; wonende te Sijbrandaburen.

Aukje Boersma-Nicolai (deceased)

Aukje Timmenga (Boersma) (deceased)

Barney Boersma (1875 - 1955)

Barteld Roels (de Boer) Boersma (c.1720 - d.)

Bauke Boersma (1903 - 1974)

Baukje Boersma (1861 - 1880)