Surnames » Bonga » Profiles
Photo
Name

Alice Bos (Bonga) (deceased)

Anaatje Bonga (Polak) (deceased)

Anna Clasina Bonga (deceased)

Anna Tobia Stork (Bonga) (1844 - 1930)

Annie Nomvula Bonga (deceased)

Auck van Bonga (b. - c.1581)

Auck Popckesdr van Bonga (b. - 1558)

Bauck van Bonga (b. - 1608)

Bonga Bonga (deceased)

Carolina Dorothea Debora Bonga (c.1824 - d.)

Christiana Andersen von Henneberg (Bonga) (b. - 1907)

Corneila bonga (deceased)

DHAKALLIMAA BONGA (deceased)

Doytze van Bonga (1390 - d.)

Doytze Sybrens Bonga (deceased)

Doytze Sybrens van Bonga (c.1524 - 1580)

Hij had geen kinderen bij overleden en met hem stierf dit geslacht uit.

Dr. Akello Bonga (deceased)

Fokel Sybrens Bonga (1454 - 1525)

Foockel Sybrensdr Bonga (b. - 1525)

Gerck van Bonga (deceased)

Haye Doytzes van Bonga (deceased)

Henry bonga (deceased)

Hessel van Bonga (b. - c.1491)

Ids van Bonga (deceased)

Jelts Doytzesdr van Bonga (1556 - d.)

Jetscke Bonga (c.1385 - d.)

Jetscke Bonga (1374 - d.)

Jetske Bonga (van Bonga) (1450 - d.)

Johan van Bonga (b. - 1580)

Grietman van Westdongeradeel 1560/1567 en dan afgezet. (noot: volgens van der Aa vrijwillig afstand gedaan) Hij tekende het Verbond der Edelen Trad in 1567 in krijgsdienst en begaf zich in het lege...

Johan van Bonga (b. - c.1496)

Johanna Bonga (DeCook) (1899 - d.)

Johnna DeCook waited to start attending elementary school till the age of six, at which time her sister, Ann, was old enough to enter with her. This way, the two girls were always in the same grade.

Klaas Bonga (deceased)

liekele bonga (deceased)

Maria de Bruyn de wet (Bonga) (c.1874 - c.1947)

Maria Sophia Martha Bonga (c.1812 - 1894)

NO. Bonga (1350 - d.)

Peter van Bonga (deceased)

Popck Sybrants Bonga (Doytthies Bonga) (deceased)

Popck Sybrensdr van Bonga (b. - c.1559)

Popcke van Bonga (b. - 1540)

Puang Bonga (deceased)

Rienck van Bonga (deceased)

Sibout van Bonga (deceased)

Simon Bonga (deceased)

Sjoele Sydses van Bonga (b. - c.1474)

Sybe van Bonga (deceased)

Sybrant Doytzes Bonga (1420 - 1510)

Sybrant Doytzes van Bonga (b. - 1632)

Sybren Bonga (deceased)

Sybren Doytzes van Bonga (b. - 1537)

Syds van Bonga (deceased)

Syds van Bonga (b. - 1549)

Taecke van Bonga (deceased)

Taecke van Bonga (b. - c.1589)

In 1589 te Deventer door de Spanjaarden gevangen gehouden.

Taecke van Bonga (b. - 1515)

Thomas Tom Bonga (deceased)

Tjerck Sybrens Bonga (deceased)

Willem van Bonga (b. - 1568)

Volgens van der Aa : Zoon van Johan van Bonga (ook wel genoemd Boenga, Bungha, Bonningha, Buuraga of Buma) en Ebel Popma (van Grijn en Ter Schelling) Gehuwd met Auck van Heemstra, dochter van Fey...

Willem van Bonga (b. - 1568)

Hij nam deel aan het verbond der edelen en werd op 29 december 1568 in Vilvoorde onthoofd.

Wilsck van Bonga (deceased)

Wilsck Idzartsdr Bonga (van Douma) (1430 - 1480)

Wopcke van Bonga (b. - c.1543)

Ydt Doytzesdr van Bonga (deceased)

Yfke Kooistra (Bonga) (deceased)