Surnames » Bootsma » Profiles
Photo
Name

Josh Douglas Bootsma MP

Updated from MyHeritage Family Trees by SmartCopy : Feb 14 2015, 3:13:05 UTC

Aafje Jans Bootsma (1799 - 1843)

aaltje bootsma (deceased)

Aaltje Hyltjes Bootsma (deceased)

Abbe van Bootsma (b. - 1649)

Abbe van Bootsma (b. - 1670)

Abbe van Bootsma (b. - 1562)

Abel Bootsma (deceased)

Abeltje Bootsma (deceased)

Ada Biallosterski (Bootsma) (deceased)

Adriaantje Johanna Bootsma (c.1854 - d.)

Afke Trijnje Bootsma (Stilma) (1953 - 2007)

Age Bootsma (1734 - d.)

Agnes Bootsma (1908 - d.)

Albert Bootsma (1921 - 2002)

Anna van Bootsma (b. - 1580)

Anna Oosterman-Bootsma (1869 - 1934)

Anna Agatha (Anne) Bootsma (c.1911 - d.)

Anna E. Bootsma (1915 - 2003)

Anna Maria Josephina Bootsma-Hermans (1904 - d.)

Anne Jacobs(z) (Bootsma) (1716 - d.)

Annie (Anna) Bootsma (1901 - 1978)

Annigje Willems Bootsma (Vlig) (1839 - 1922)

Annigjen Deinum (Bootsma) (1907 - 1971)

Antje Jacobs(d) (Bootsma) (1725 - d.)

Antje Walles Bootsma (deceased)

Antje Alberts Spaanstra (Bootsma) (deceased)

Antje Anskes Bootsma (Sijperda) (1832 - 1921)

Antje Gooitsens Sybrandy-Bootsma (deceased)

Antje Jans Bootsma (1793 - 1880)

Antje Walles Bootsma (1799 - d.)

Antje Wytses (Bootsma) (1698 - d.)

Arjen Bootsma (1893 - 1976)

Asse Jacobs(z) (Bootsma) (c.1715 - d.)

Asse Jacobs Bootsma (deceased)

Ate Klaas Bootsma (1932 - 2011)

Ath van Bootsma (1546 - d.)

Barbara Bootsma (deceased)

Bauck Epesdr van Bootsma (deceased)

Bauck Taeckesdr Bootsma (deceased)

Baukje Bootsma (1837 - d.)

Baukje Jans(d) Bootsma (1837 - 1886)

Baukje Ymtes Bootsma (1873 - 1959)

Beitske Kok (Bootsma) (1852 - 1923)

Beitske Jentjes Bootsma (Albada) (deceased)

Budde Wijtzes Bootsma (1786 - 1787)

Budde Wijtzes Bootsma (1787 - d.)

Carolina Maria deBOOY-Bootsma-Welle (1877 - d.)

Catharina Wilhelmina Bootsma (deceased)

Catharina Bootsma (1917 - d.)

Catharina Hendrika Bootsma (1883 - d.)

Claer Abbesdr van Bootsma (b. - c.1588)

5 Claer Abbesdr van Bootsma , overleden n 1588. HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:gedaagde is Clara van Bootsma,weduwe en legatarisse van wijlen Lieuwe van Beyma en nu huisvrouw van Ulbe van Heemstra. C...

Clemy Bootsma (1952 - d.)

Cornelis Bootsma (1853 - d.)

Cornelis Bootsma (1905 - c.1937)

Cornelis Jacobus Bootsma (1888 - d.)

Dieuwke Gerbrandy (Bootsma) (1853 - d.)

Dieuwke Theun. Bootsma (1853 - 1946)

Douwe Bootsma (deceased)

Douwe van Bootsma (deceased)

Durk Jans Bootsma (deceased)

Eeltje Bootsma (b. - 1982)

Elisabeth Brik-Bootsma (1869 - 1915)

Elisabeth van Bootsma (deceased)

Elizabeth Bootsma (1810 - 1814)

Elizabeth Bootsma (1858 - d.)

Elizabeth Engwerda-Bootsma (deceased)

Elske Bootsma (Pietters) (1781 - 1858)

Elwood Bootsma (1928 - 1996)

Epe van Bootsma (b. - 1609)

dbnl.org... ; Epe van bootsma was gehuwd met Rints van Aesgema , geboren 24 mrt 1545, overleden n 1597, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma. HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:Rintien Aeg...

Epe van Bootsma (b. - 1663)

V-c Epe van Bootsma , overleden n 1663, zoon van Gabbe van Bootsma (IV-e) en Juliana Sloet. Voor zijn huwelijk woonde hij in Kollum (1635).Hij later woonde op Taniaburg te Bilgaard bij Leeuwarden. ...

Foekje Bootsma (Ykema) (1863 - 1907)

Folkert Luitjens Bootsma (1805 - d.)

Frans Jozef Bootsma (1928 - 2007)

Frouck Epesdr van Bootsma (c.1567 - 1587)

Afkomstig uit Warga.

Gatze Bootsma (1871 - 1893)

Gauke Bootsma (deceased)

Gauke Gerbens Bootsma (1808 - 1862)

Gebbe van Bootsma (b. - 1615)

Geel van Bootsma (deceased)

Geel Hesselsdr van Bootsma (b. - c.1552)

Geertje Rintjes Bootsma (c.1769 - 1821)

Geertje Rinzes Tol-Bootsma (deceased)

Geertje Wytses (Bootsma) (1701 - d.)

Geertje(n) Jacobs Bootsma (1783 - d.)

Gelkje E.Stilma (1894 - 1973)

Gelske Bootsma (1719 - d.)

George Bootsma (1911 - d.)

Gerardus Gerben (Gerrit) (1907 - c.1950)

Gerben Bootsma (1836 - 1881)

Gerben Bootsma (1773 - d.)

Gerben Bootsma (1894 - d.)

Gerben Bootsma (1788 - d.)

Gerben Bootsma werd geboren op 23 februari 1788 te IJlst. Hij werd gedoopt op 19 maart 1788 (naam dopeling: GERBEN of GERBRICHJE) te IJlst. Doopheffer onbekend.

Gerben Bootsma (1886 - d.)

Gerben Cornelis Bootsma (1881 - 1940)

Gerben Cornelis (Gerrit) Bootsma (c.1945 - d.)

Gerben Cornelis (Gerrit) Bootsma (deceased)

Gerben Walles Bootsma (1783 - d.)

Gerben Walles Bootsma (1720 - d.)

GERBEN WALLES BOOTSMA werd geboren in oktober of november 1720 te IJlst. Hij werd gedoopt, als de zoon van: WALLE WIJTSES (OF WIETSES) BOOTSMA en Pijtje Ageus (Ages) Wiarda op 6 november 1720 te IJlst ...

Gerben Wiebe Bootsma (c.1856 - d.)