Surnames » Borcherds » Profiles
Photo
Name

Aletta Jacoba de Wit SM (deceased)

Anna Gesina CLOETE (BORCHERDS) (1794 - 1870)

Anna Borcherds (deceased)

Anna Gesina Borcherds b5 (1794 - 1870)

Annie Croxford Borcherds (Gambell) (1867 - d.)

Borchardus Borcherds (deceased)

Catharina Jacoba Borcherds (Theunissen) (deceased)

Charles Wilhelm (William) Borcherds (1850 - 1912)

Dorothy Thurtell Bain (Borcherds) (1905 - d.)

Eliza Georgina Borcherds (1871 - 1936)

Elizabeth Borcherds (Taylor) (deceased)

Elizabeth Magdalena Borcherds (1925 - 1944)

Faith Borcherds (1928 - 1997)

George Borcherds (1848 - 1932)

Henry Robins Borcherds (1888 - 1918)

Hermanus Charles Borcherds (1876 - 1958)

Onderwyser Riversdal, later dist. Heidelberg Kp, dist Fauresmith, dist Middelburg Tvl., Waterval Boven en Machadodorp, verhuis 30.6.1936 na Johannesburg

Hillegard (Hilgard) Muller Borcherds (1870 - 1906)

James William Borcherds (1873 - 1933)

Jane Henrietta Borcherds (Murray) (1842 - 1926)

Janetta Johanna Borcherds (1852 - c.1854)

Johanna Borcherds (deceased)

Johannes (John) Borcherds (deceased)

Johannes Gysbertus Borcherds, b1c5d4 (1845 - 1917)

Johannes Joost Borcherds (1910 - d.)

John Richard Borcherds (1879 - d.)

Josina Maria Borcherds (deceased)

Josina Maria Borcherds, b1c5d2 (1842 - 1909)

Kathleen Alice Mary Starck (Borcherds) (1895 - 1923)

Leslie Ernest Christopher Borcherds (1887 - d.)

Louwrens Jacobus Borcherds, b1c5d3 (1842 - d.)

Maria Helena Borcherds (1864 - 1943)

Maria Helena Borcherds (1915 - 1960)

Martha Wilhelmina Borcherds (1905 - 1984)

Mary Jeannette Borcherds (1867 - d.)

Mary Greta Borcherds (1898 - d.)

In 1951 she was awarded the Florence Nightingale Medal, the highest honor in nursing. She was unmarried.

Meent Borcherds, b1c5d5 (1847 - 1915)

Rev, Meent Borcherds SV/PR (1762 - 1832)

Meent arriveer aan boord van die skip ”Het Meeuwtje”, in Tafelbaai. Brochardus was in 1786 ‘n Ds. in Stellenbosch & woon in die ou Pastorie, “La Gratitude”, -------------------- De Maan ‘Maar welk een ...

Meent Jacobus Borcherds (1792 - 1844)

Borcherds, ds. Meent, Predikant. 1762: Op 3 September gebore in Jemmigen, Friesland. 1786: Kom op 19 April in Suid-Afrika aan en word benoem tot derde predikant van die N.G. gemeente van Kaapstad...

Petrus Borcherds (deceased)

Borcherds, Petrus Borchardus, amptenaar. 1793: Gaan na 'n skool in Nederland. 1801: Aangestel as klerk in die kantoor van Landdras en Heemrade; vertrek op 1 Oktober met 'n ekspedisie na die binne...

Petrus Borchardus Borcherds (1903 - d.)

Petrus Borchardus Borcherds (deceased)

Petrus Borchardus Borcherds (1867 - 1959)

Petrus Borchardus Borcherds, b1 (1786 - 1871)

Petrus Borchardus Borcherds (1929 - 1965)

Petrus Borchardus Borcherds, b1c5 (1812 - 1880)

KAB MOOC 6/9/136 verw: 7209 – Sterftekennis KAB MOOC 7/1/317 verw: 57 –Testament Geteken deur beide van hulle & 7 getuies, op 15 Julie 1843. Op 21 Julie 1871, vra hy skriftelik, om aangestel te word ...

Petrus Borchardus Borcherds, b1c5d1 (1840 - 1897)

Walter Meent Borcherds (1866 - 1955)

Wanerus Borcherds (1881 - d.)

Wilhelmina Hendrina Stokes (Borcherds), b1c10 (1819 - 1878)

KAB MOOC 7/1/380 verw: 19 – “Inventory & Evaluation of Estate”] geen kinders, net slaapkamer meubels

Wilhelmina Maria Elizabeth Borcherds (1856 - d.)

Wilhelmina Maria Sophia Uys (Borcherds), b1c5d5e2 (1873 - 1928)

KAB MOOC 6/9/3312 – Boedel 7 sjielings 5dalers kontant & £2814 .2.9 aan eiendom wat verkoop moet word KAB MOOC 4/1/549 verw: 4071 – “Mortage Bond” 11 Aug.1897 koop sy grond met geboue daarop, Lot 3...

Wilhelmina Sophia Maria van Niekerk (1813 - 1871)

Wilhelmina Sophia Maria Borcherds, b1c5d1e2 (1866 - 1935)

KAB MOOC 6/9/4077 verw:33739 – Wilhelmina se Sterftekennis Steward Thomas, wat op sy vader se sterftekennis genoem was, moes gesterf het voor sy moeder. Net 5 kinders word hier genoem: Irene x A Thom...