Surnames » Brkulj » Profiles
Photo
Name

? Brkulj (?) (c.1835 - d.)

Ana Ursić (Brkulj) (c.1790 - d.)

Ana Krčić (Brkulj) (1776 - d.)

Ana Brkulj (Kuzmanić) (1893 - d.)

Andrijana Brkulj (Tomaš) (1848 - d.)

Ane Brkulj (Razmilović) (1810 - 1846)

Ane Brkulj (Gačić) (c.1757 - d.)

Ante Brkulj (1854 - d.)

Ante Brkulj (1922 - 1945)

Ante Brkulj (1838 - d.)

Antica Brkulj (1888 - 1955)

Antica Carević (Brkulj) (1846 - d.)

Antica Brkulj (1875 - 1959)

Antica Katalinić (Brkulj) (1831 - 1878)

Bariša Brkulj (1851 - 1916)

Bartul Brkulj (1782 - 1850)

Božica Carević (Brkulj) (c.1755 - d.)

Cvita Vrcan (Brkulj ?) (c.1835 - d.)

File Bekavac (Brkulj) (1893 - 1921)

Filomena Brkulj (1836 - d.)

Ilija Brkulj (1782 - 1845)

Iva Brkulj (1873 - 1879)

Iva Brkulj (Tomaš) (1891 - 1953)

Ivan Brkulj (1807 - d.)

Ivan Brkulj (1826 - 1899)

Ivan Brkulj (1871 - 1879)

Ivan Brkulj (c.1752 - d.)

Ivan Brkulj (1893 - 1916)

Ivan Brkulj (1827 - d.)

Ivanica Carević (Brkulj) (1843 - d.)

Ivanica Brkulj (Krtić) (c.1790 - d.)

Ivanica Brkulj (Tomaš) (c.1825 - d.)

Ivanica Brkulj (Carević) (1782 - 1861)

Ivanica Brkulj (1834 - d.)

Ive Brkulj (1879 - 1898)

Ivka Ursić (Brkulj) (1891 - 1983)

Jele Bekavac (Brkulj) (1859 - d.)

Jele Ursić (Brkulj) (1854 - d.)

Jele Brkulj (Gobić) (c.1735 - d.)

Jele Brkulj (Ursić) (c.1785 - d.)

Jele Brkulj (1854 - d.)

Jele Brkulj (?) (c.1751 - d.)

Jele Brkulj (Ursić) (c.1795 - d.)

Jele Brkulj (Duduk Bartulović) (1809 - 1857)

Josip Brkulj (c.1790 - d.)

Josip Brkulj (1808 - d.)

Josip Brkulj (1864 - d.)

Joze Brkulj (1877 - 1879)

Jure Brkulj (1884 - d.)

Jure Brkulj (1859 - d.)

Jure Brkulj (1804 - d.)

Jurka Brkulj (1895 - 1942)

Jurka Tomaš (Brkulj) (1820 - d.)

Jurka Brkulj (Bekavac) (1854 - d.)

Jurka Škrabić (Brkulj) (1885 - 1967)

Jurka Brkulj (Novak) (1858 - d.)

Jurka Ursić (Brkulj) (1819 - d.)

Kate Jakir (Brkulj) (c.1740 - d.)

Kate Brkulj (1840 - 1843)

Kate Jakir (Brkulj) (c.1750 - d.)

Kate Pejković (Brkulj) (1860 - 1897)

Kate Šaban (Brkulj) (c.1795 - d.)

Kate Brkulj (Ivandić Bekavac) (1792 - 1867)

Kate Mursel (Brkulj) (c.1795 - d.)

Ljube Đurišić (Brkulj) (1924 - 2005)

Lucija Brkulj (1883 - 1943)

Lucija Filipović (Brkulj) (1775 - 1864)

Lucija Mande Bartulović(Brkulj) (1863 - 1950)

Manda Ursić (Brkulj) (deceased)

Mande Tomaš (Brkulj) (c.1756 - d.)

Mande Brkulj (Tomaš) (c.1760 - d.)

Mande Tomaš (Brkulj) (c.1720 - d.)

Mande Brkulj (Tomaš) (1809 - 1879)

Mare Brkulj (Tomaš) (1889 - 1973)

Mare Ribičić (Brkulj) (1885 - d.)

Mare Brkulj (Ursić) (1891 - d.)

Mare Brkulj (Bartulović) (1862 - 1927)

Marica Čagalj (Brkulj) (1929 - 2000)

Brak sklopljen 1956 razveden od supruga Ivana Čaglja 1976 godine i ponovo vjenčani 1995 godine

Marieta Tomaš (Brkulj) (c.1744 - d.)

Marija

Marko Brkulj (1852 - d.)

Marta Jakir ud. Brkulj (Gobić) (1762 - 1843)

Mate Brkulj (1854 - d.)

Mate Brkulj (1796 - 1843)

Mate Brkulj (1888 - d.)

Mate Brkulj (1889 - 1974)

Matija Carević (Brkulj) (1841 - d.)

Matija Škrabić (Brkulj) (1889 - 1962)

Matija Brkulj (Mrnjavac) (1833 - d.)

Matija Brkulj (Pejković) (c.1860 - d.)

Mijo Brkulj (1891 - 1915)

Mila Brkulj (Šantrić) (1890 - 1924)

Mile Ursić (Brkulj) (1897 - d.)

Milica Tomaš (Brkulj) (1899 - d.)

Nikola Brkulj (1830 - d.)

Nikola Brkulj (c.1765 - d.)

Nikola Brkulj (1866 - 1873)