Nachnamen » Clairmont » Profile
Foto
Name
Photo_silhouette_m_thumb2

John Doran Clairmont (1902 - 1968)

Photo_silhouette_m_thumb2

Joseph Francis Clairmont (1924 - 1964)

Photo_silhouette_m_thumb2

John Joseph Clairmont (1925 - 1992)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ursula Dubord Clairmont (1751 - 1790)

Photo_silhouette_f_thumb2

Délia Clairmont

Photo_silhouette_f_thumb2

Delphine Clermont Clairmont

Photo_silhouette_m_thumb2

? Clairmont

Photo_silhouette_f_thumb2

Annette Clairmont (d'Entremont)

Photo_silhouette_m_thumb2

Joseph Albert Clairmont (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Philias Clairmont (1883 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benoit Clairmont (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Celine Clairmont (Bellefeuille) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Rita L. Clairmont (c.1919 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Marie-Velinda Clairmont (Potvin) (1890 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ursule Chabot (Clairmont) (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Robert Clairmont

Photo_silhouette_f_thumb2

Annette Clairmont