Surnames » Cloeck » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_f_thumb2

Antonia Cloeck (1627 - 1666)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margareta Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna Cloeck (1620 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Pieter Cloeck (1625 - 1681)

Photo_silhouette_f_thumb2

Willemina Cloeck (1811 - 1848)

Photo_silhouette_f_thumb2

Willemina Allerda Cloeck (1804 - 1805)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margaretha Cloeck (1797 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrik Gijsbertsz Cloeck (c.1477 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Catharina Jacobs Cloeck (c.1604 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Marijtje CLOECK-Smit (c.1805 - d.)

Pieter Jansz Cloeck (1589 - 1667)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Claesz Cloeck (1554 - 1616)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Gerritsz Cloeck (1773 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrick Cloeck (1633 - 1670)

Photo_silhouette_m_thumb2

Cornelis Cloeck (1622 - 1693)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrick Cloeck (1630 - c.1632)

Photo_silhouette_m_thumb2

Floris Cloeck (1637 - 1698)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Cloeck (1578 - 1598)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Cloeck (1579 - 1648)

Photo_silhouette_f_thumb2

Griet Cloeck (1575 - 1641)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lijsbeth Cloeck (1576 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna Cloeck (1581 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gijsbert Cloeck (1583 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Claes Cloeck (1589 - 1648)

Photo_silhouette_f_thumb2

Trijn Cloeck (1587 - 1601)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob Cloeck (1588 - 1664)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Bourgonje Cloeck (1815 - 1875)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gerrit Cloeck (1795 - 1808)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Boom Cloeck (1802 - 1808)

Photo_silhouette_m_thumb2

Simon Willem Cloeck (1806 - 1881)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gerardus Cloeck (c.1813 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gijsbert Cloeck (c.1434 - c.1501)

Photo_silhouette_m_thumb2

Claes Hendrikz Cloeck (1512 - 1590)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Cloeck (c.1483 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gadert Cloeck (c.1475 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Menta Cloeck (c.1479 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Aleyd Cloeck (c.1485 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Meiske Cloeck (c.1501 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Riquinus Cloeck (c.1325 - 1402)

Photo_silhouette_m_thumb2

Godert Cloeck (c.1363 - 1438)

Photo_silhouette_m_thumb2

Floris Cloeck (1540 - 1622)

Photo_silhouette_m_thumb2

Zeger Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Cloeck (1517 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gerrit Cloeck (1747 - 1777)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob Cloeck (1538 - 1610)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Cloeck (c.1365 - c.1420)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob Florisz Cloeck (1569 - 1611)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Steven Cloeck (1711 - 1783)

Photo_silhouette_m_thumb2

Derk Willem Cloeck (1679 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Zeger Cloeck (1640 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Cloeck (c.1475 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Cornelis Cloeck (1515 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Racquin Cloeck (c.1390 - 1475)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johan Cloeck (c.1395 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Willemina Cloeck (1771 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Allarda Cloeck (1769 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Willem Klimmer Cloeck (1775 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Marij Claes Cloeck (1553 - 1614)

Photo_silhouette_f_thumb2

Janke Diderika Beekhuis (Cloeck) (1773 - 1856)

Photo_silhouette_f_thumb2

Macheltje Cloeck (Dijkstra) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Cornelia Antonia Lemke (Cloeck) (1780 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Dirk Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margriet Cloeck (van den Poll) (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Wychart Cloeck (c.1435 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Riquinus Cloeck (c.1290 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margeretha Cloeck (c.1394 - 1424)

Photo_silhouette_m_thumb2

Diederyck Cloeck (c.1320 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gijsbert Cloeck (c.1323 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gijsbert Hendricksz Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Nanning Cloeck (1567 - 1624)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Jacobsdr Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna Wilhelmina Elisabeth Cloeck (Straatman) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna Catharina Elisabeth Cloeck (van Vincelaer) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Geertruida Cloeck (Cloek) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margaretha Cloeck (Wagensfelt) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Agnes Cloeck (Duyckers) (c.1405 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Theodorus Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Cunerae Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jan Cloeck (1714 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Claes Cloeck (c.1626 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Klaas Cloeck (c.1681 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Frans Cloeck (c.1658 - 1703)

Photo_silhouette_f_thumb2

Geertje Cloeck (c.1596 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrik Cloeck (1567 - 1636)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna van Buckhorst (c.1320 - c.1392)

Photo_silhouette_m_thumb2

Rickwin Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Arend de Visser Cloeck (1794 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Goosentje Cloeck (van Seeventer) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Henrica Cloeck (Vaeck) (1520 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Pieter Hendrick Cloeck (1669 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Trijntje Claesdr Cloeck, de oude (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Trijntje Claesdr Cloeck, de jonge (deceased)

Allard Cloeck (1588 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Catherine Cloeck (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Margaretha Cloeck (1617 - 1678)