Surnames » Conradie » Profiles
Photo
Name

Elizabeth Dorothea Conradie, SM MP (1833 - 1890)

Frederik Conradie, SV/PROG MP (c.1668 - 1729)

a Friedrich Henrich Conradi/Conradÿ geb. ongeveer *1668 [Marburg, Duitsland] † 1729 t 07.10.1703 x HARMENSZ, Hermina {van Dodewaard, Gelderland (Holland)}. from "Die CONRADIE Geslagsr...

Jacob Frederik Conradie, b2c3d5 MP (c.1786 - d.)

c3d5. Jacob Frederik *1786 ~ 29.05.1786 t 07.03.1819 [Swellendam] x DE KOCK, Susanna Elizabeth

Johannes Hendrik Conradie, b2c3 MP (c.1747 - d.)

c3. Johannes Hendrik *1747 ~ 24.09.1747 (burger van Stellenbosch distrik) t 24.05.1772 x VAN DEVENTER, Jacomina/Jacquemina *22.07.1753 {d/v Jacob van Deventer & Hester van Jaarsveld; trou weer 03.07.17...

Johannes Henricus Conradie, b2 MP (c.1710 - 1776)

b1. Johann Henricus *1710 † 18.07.1776 ~ 21.09.1710 [Stellenbosch] t 19.07.1737 [Stellenbosch] x SWANEPOEL, Rosa *1721 †21.04.1767 [Tulbagh] > Met sy troue was hy 'n burger van Drakenstei...

Martha Maria Maria Conradie, SV1-b2c3d5e3 MP (1875 - d.)

<Private> Conradie (Engelbrecht) (deceased)

? Conradie (De La Rey) (deceased)

? Conradie, c5d5e8f2g2h2 (c.1926 - c.1926)

? Conradie, c5d5e8f2g2h1 (c.1926 - c.1926)

? Conradie (deceased)

? Conradie (deceased)

? ? Conradie (deceased)

? Conradie (deceased)

Abraham Albertus Conradie, c5d5e8f6g6 (1906 - 1913)

Abraham Benoni `Apie' Conradie, c1d10e2f2g1h11 (1911 - 1987)

Abraham Jacobus Conradie, c1d10e2f2g5 (1874 - d.)

Abraham Petrus Conrnelius Conradie (1928 - 2008)

Abraham Petrus Cornelius Conradie (deceased)

Ada Conradie (deceased)

Adriaan (Riaan) Jacobus Conradie (1969 - 2012)

Adriaan Jacobus Conradie (c.1814 - 1865)

Adriana Catharina Susanna Conradie (Grobbelaar) (1853 - 1935)

Adriana Catharina Susanna Bosman (Conradie) (deceased)

Adriana Maria Conradie, c2d4e8f14g5 (1890 - 1893)

Nonnie Steyn (1891 - 1978)

Albertha Margaretha Conradie (Nortier) (1926 - 1994)

Albertus Jacobus Conradie (deceased)

Aleta Petronella Frick (Conradie), c2d4e8f12 (1853 - 1903)

Aletha Louisa Susanna Conradie (Hugo) (1928 - d.)

Aletha Margaretha Conradie du Toit (Conradie) (deceased)

Aletta Maria Conradie (van Zyl) (1880 - 1916)

Aletta Catharina Margaretha Conradie (van den Bergh) (1897 - 1983)

Aletta Margaretha Conradie (1808 - 1885)

Aletta Magdalena Conradie (Moller) (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) (1872 - 1948)

Aletta Conradie (Du Plessis) (deceased)

Aletta Pertonella Malherbe (Conradie) (1909 - d.)

Aletta Magaretha Conradie (du Toit) (1905 - d.)

Aletta Johanna Conradie (Marais) (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) (1872 - d.)

Aletta Conradie Conradie (deceased)

Aletta Elizabeth Conradie (1769 - 1846)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie) (1769 - 1846)

Aletta Elizabeth Conradie (du Plessis) (1890 - d.)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), c2d5e1f9g1 (1865 - 1935)

Aletta Elizabeth Conradie (Haarhoff) (1871 - 1920)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), b1c2d4e2f1 (1823 - 1898)

c2d4e2 Pieter Jacobus *20.01.1800 ~ 02.02.1800 t 12.01.1823 x PIENAAR, Maria Susanna tt 04.04.1830 [Graaff-Reinet] xx VAN NIEKERK, Wilhelmina Magdalena *28.09.1810 c2d4e2f1 Aletta Elizabeth *06.11....

Aletta Jacoba Conradie, c2d4e11 (1814 - 1818)

Aletta Johanna van der Merwe (Conradie), b1c1d2e4f1g4 (1852 - 1926)

Aletta Johanna Conradie (deceased)

Aletta Johanna Conradie (Marais) (deceased)

Aletta Johanna Catharina Conradie, c2d5e4f2 (1830 - d.)

Aletta Magaretha Conradie, c2d4e6f3g3h6 (1899 - 1993)

Aletta Maria Groenewald (Conradie), c1d8e3f2g6 (1856 - d.)

Aletta Maria van Zyl (Conradie) (deceased)

Aletta Maria Conradie (le Roux) (c.1828 - d.)

Aletta Maria van der Merwe (Conradie), c2d4e7 (1807 - 1878)

Aletta Maria le Roux (Conradie), c1d5e1f6g4 (deceased)

Aletta Petronella Kok (Conradie), c5d5e1 (1821 - 1861)

Aletta Regina Doreatha Glynn (Conradie) (1879 - 1933)

Updated from MyHeritage Family Trees via sister Magdalena Hendrika Van Rensberg (born Conradie) by SmartCopy : May 11 2015, 1:25:31 UTC

Aletta Regina Dorothea Francina Conradie (Roux) (c.1826 - 1901)

Aletta Regina Dorothea Francina `Aletta' Conradie (Roux) (1901 - d.)

Aletta Regina Dorothea Fransina Raats (Conradie), c1d8e3f2g7h6 (1883 - d.)

Aletta S.M. `Lettie' Conradie (Roux) (1910 - d.)

Aletta Wilhelmina Conradie (van der Merwe), b2c13d2e4f2g1 (1813 - 1898)

Alewyn Jacobus Conradie, c2d5e6f1g3 (1875 - d.)

Alewyn Petrus Conradie (deceased)

Alewyn Petrus Conradie, c1d8e3f3 (1831 - 1860)

Alewyn Petrus Conradie (1858 - 1951)

Alexander Floris Conradie, b1c3d5e3. (1824 - d.)

Hy is vernoem na sy oupa aan moederskant, Alexander Floris De Kock, gedoop op 18.02.17?? op Stellenbosch - dit was die begin van hierdie doopnaam in die c3-been van die Conradies.------------------...

Alexander Floris Conradie, c1d10e2f2g1h8 (1903 - 1984)

Alexandrina Sarah Florentina Conradie, c1d8e7f8 (1855 - d.)

Alice Conradie (Wiffen) (deceased)

Alida Conradie (Jordaan) (deceased)

Alida Conradie (Jovner) (1959 - d.)

Alida Jacomina Magdalena Stemmet (Conradie) (1872 - 1949)

Alida Johanna `Ida' Mostert (Conradie), c2d4e8f14g1h1 (1918 - 1987)

Alida Margaretha Conradie (Jordaan) (1881 - d.)

Alida Margaretha Conradie (Jordaan) (deceased)

Alletta Johanna Conradie (Pronk) (deceased)

Almarie Conradie (Potgieter) (deceased)

Alwyn Conradie (deceased)

Alwyn Petrus Conradie (1887 - 1982)

Alwyn Petrus Conradie (deceased)

Alwyn Petrus Conradie, c1d8e3f3g4h1 (1891 - 1893)

Alwyn Petrus Conradie (deceased)

Andre Conradie (Van Rooijen) (c.1997 - d.)

Andreas Godfried Conradie (1759 - d.)

Andries Stephanus Conradie (b. - 1966)

Andries Lodewikus Conradie (1889 - d.)

Updated from MyHeritage Family Trees via wife Eileen Mildred Conradie (born De Scally) by SmartCopy : May 11 2015, 1:18:12 UTC

Andries Francois Conradie (deceased)

Anja Elizabeth Conradie, c1d8e7f10g2h3i1j1 (1983 - 1983)

Anna Catharina Conradie (Mare) (1900 - 1986)

Anna Conradie (deceased)

Anna Margaretha Conradie (Kritzinger) (1885 - 1933)

Anna Conradie (deceased)

Anna Elizabeth Johanna Conradie, c5d5e8f6g1h7 (1932 - d.)

Anna Elizabeth Johanna Conradie, c5d5e8f6g4h5 (1939 - d.)

Anna Elizabeth Conradie, c2d4e18f1 (1859 - 1922)