שמות משפחה » de LEVIE » פרופילים
תמונה
שם
Photo_silhouette_m_thumb2

Izak DE LEVIE (1873 - 1943)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin de LEVIE (1871 - 1953)

Photo_silhouette_m_thumb2

Meijer DE LEVIE (1906 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Rachel DE LEVIE (1869 - 1939)

Photo_silhouette_m_thumb2

Haijo/Hayo de Levie (b. - 1913)

Photo_silhouette_f_thumb2

Grietje DE LEVIE (1879 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Frouktje DE LEVIE (1876 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Izaak DE LEVIE (1870 - 1871)

Photo_silhouette_m_thumb2

Liveless Child DE LEVIE (1874 - 1874)

Photo_silhouette_m_thumb2

Heiman DE LEVIE (1902 - 1943)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hayo DE LEVIE (1903 - 1990)

Photo_silhouette_f_thumb2

Harmanna DE LEVIE (1901 - 1939)

Photo_silhouette_f_thumb2

Fokje DE LEVIE (1907 - 1942)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin DE LEVIE (1904 - 1943)

Photo_silhouette_m_thumb2

Mozes DE LEVIE (1910 - 1944)

Photo_silhouette_f_thumb2

Roza DE LEVIE (1911 - 1911)

Photo_silhouette_f_thumb2

Harmanna Mannie DE LEVIE (1899 - 1987)

Photo_silhouette_m_thumb2

Levie DE LEVIE (1900 - 1995)

Photo_silhouette_f_thumb2

Froukje DE LEVIE (1902 - 1988)

Photo_silhouette_m_thumb2

Izak DE LEVIE (1931 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Duifje DE LEVIE (1934 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Bloemke DE LEVIE (1937 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Hermanna Dina DE LEVIE (1939 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Dina DE LEVIE (1941 - 1942)

Photo_silhouette_m_thumb2

Maurits Herman de LEVIE (1898 - 1945)

Photo_silhouette_m_thumb2

Herman Maurits de Levie (1927 - 1944)

Photo_silhouette_m_thumb2

Nochum DE LEVIE (1841 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Roosje DE LEVIE (1948 - 1989)

Photo_silhouette_m_thumb2

Heiman de Levie (1866 - 1944)

Photo_silhouette_m_thumb2

Mozes de Levie (1832 - 1871)

Photo_silhouette_m_thumb2

Heiman Benjamins de Levie (1789 - 1862)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin Heimans de Levie (1742 - 1828)

Photo_silhouette_f_thumb2

Roosje (Rosa) de Levie (1871 - 1938)

Photo_silhouette_f_thumb2

Frouwke (Benjamins) DE LEVIE (1819 - 1900)

Photo_silhouette_m_thumb2

Izak Benjamins DE LEVIE (b. - 1854)

Photo_silhouette_f_thumb2

Saartje DE LEVIE (1887 - 1942)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin Nochums DE LEVIE (b. - 1889)

Photo_silhouette_m_thumb2

Izak DE LEVIE (1928 - 1928)

Photo_silhouette_m_thumb2

Daniel Benjamins DE LEVIE (1783 - 1866)

Photo_silhouette_m_thumb2

Heiman de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin Haimans de Levie (1741 - 1828)

Photo_silhouette_f_thumb2

Esther DE LEVIE (1897 - 1990)

Photo_silhouette_f_thumb2

Dina DE LEVIE (1878 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Hendeltje DE LEVIE (1826 - 1909)

Photo_silhouette_f_thumb2

Saartje de Wallage (1880 - 1940)

Photo_silhouette_f_thumb2

Harmanna van Praag (1838 - 1918)

Photo_silhouette_m_thumb2

Daniel de Levie (1867 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Erika (Rieka) Philipps (1887 - 1943)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hartog DE LEVIE (1861 - 1914)

Photo_silhouette_f_thumb2

Alwine Herz DE LEVIE (1859 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Helene (Lene) Ginsberg (1888 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Hendrina (Henny) Dreifuss (1889 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Frieda Zondervan (1892 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Siegfried DE LEVIE (1896 - 2000)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob de Levie (1872 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Bloeme Levie (1704 - 1784)

Photo_silhouette_f_thumb2

Estella Rebecca de Levie (1904 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Herman de Levie (1890 - 1942)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin de Levie (1879 - 1960)

Photo_silhouette_f_thumb2

Bertha de Levie (1872 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Rika de Levie (1868 - 1891)

Photo_silhouette_m_thumb2

Eduard de Levie (1880 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ester Aron Maharam Levie (1744 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophia de Levie (1843 - 1917)

Photo_silhouette_f_thumb2

Esther Visser (1884 - 1956)

Photo_silhouette_f_thumb2

Martha Stubbe (1882 - 1907)

Photo_silhouette_f_thumb2

Frouke de Levie (1836 - 1904)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gompel de Levie (1827 - 1907)

Photo_silhouette_f_thumb2

Flora Nerden (1870 - 1941)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob Jokeb Philip Peis De Vries-Levie (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Clara Keile Salomon Zalman de Mets Maarsen (c.1758 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Helena de Levie (1893 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophia de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jakob de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

David de Levie (1871 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin de Levie (1894 - 1980)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacobus de Levie (1872 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jacob de LEVIE (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophia de Levie (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Frommet Isaac Itsak Levie (1737 - 1790)

Heiti Yochaved Levi (1924 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Baruch de LEVIE (1898 - 1943)

Photo_silhouette_m_thumb2

Mozes de LEVIE (1925 - 1943)

Photo_silhouette_f_thumb2

Selma de LEVIE (1930 - 1942)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin Heijmans de Levie (c.1742 - 1828)

Photo_silhouette_f_thumb2

Bloeme Joseph levie (1680 - 1754)

Photo_silhouette_f_thumb2

Geertje Stoppelman (b. - 1882)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sara Hartogs de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jakob Hartogs de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Benjamin de Levie (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Esther de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Mozes de Levie (1867 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophia de Levie (1864 - 1942)

Photo_silhouette_f_thumb2

Bertha Gercona de Jong (1884 - 1921)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sophia de Levie (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jakob de Levie (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Hanna De Jongh (1815 - 1842)

Photo_silhouette_f_thumb2

Berendje de Levie (1902 - 1989)

Photo_silhouette_f_thumb2

Marianne Merle Isaac Levie (b. - 1740)