Surnames » Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Pier Gerlofs Donia, alias "Grutte Pier" MP (c.1480 - 1520)

Pier is described as having been a giant of a man. The size of body armour, helmet, and sword indicate that he was 2.15 m (7.05 ft) in height and weighed around 163 kg (360 lbs). His sword was 7 ft...

Aaltje Anes Faber-Donia (1867 - 1908)

Abbe Gerlofs Donia (c.1465 - 1556)

Abe Lolckes van Donia (c.1560 - d.)

Agge van Donia (b. - c.1511)

Agge van Donia (1398 - 1491)

Alle Donia (1882 - d.)

Ane Gerrits Donia (1823 - 1893)

Ane Pieters Donia (deceased)

Anna van Donia (b. - 1641)

Anna Lo Tempio (Donia) (deceased)

ANNA DONIA (1907 - 1992)

Ansck Gerritsdr Donia (b. - 1569)

Ansck Siercksdr van Donia (1565 - 1599)

Antie (Antje) Siercks Donia (1607 - 1653)

Antje Anes Faber-Donia (1860 - 1888)

Antje Gerlofs Donia-Huisman (deceased)

Antonio Donia (deceased)

Ath Sierks van Donia (1406 - d.)

Auck van Donia (b. - 1567)

Auck van Donia (deceased)

Auck van Donia (deceased)

Auck Benedictusdr van Donia (1375 - d.)

Auck Siercksdr van Donia (c.1360 - 1446)

Sybrant was gehuwd 1416 (?) met Auck Siercksdr van Donia, dochter van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia. Auck was weduwe van Juw van Juwsma en met hem getrouwd in 1412 (?). ...

Auck Siercksdr van Donia (b. - 1626)

August Magnus Donia (1946 - 2010)

Bauck Siercksdr van Donia (deceased)

Bauke Donia (deceased)

Beatrix van Donia (deceased)

Benedictus van Donia (c.1350 - d.)

Benedictus Siercksz van Donia (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) (deceased)

Bernardus van Donia (1667 - d.)

Bocke van Donia (deceased)

Bocke van Donia (b. - 1581)

Bonne Harinxma van Donia (1625 - 1665)

Bonne van Donia (b. - c.1709)

Catharina van Donia (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia (1665 - d.)

Doedt van Donia (deceased)

Doedt Siercksdr van Donia (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia (deceased)

Doitse van Donia (deceased)

Dolorosa Donia (deceased)

Domenica Caranci (Donia) (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (c.1300 - d.)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe Abbes Donia (1495 - d.)

Edo van Donia (b. - 1551)

Eesck van Donia (b. - 1537)

Eling van Donia (1567 - d.)

Ernst van Donia (c.1657 - d.)

Ernst Harinxma van Donia (1585 - 1634)

Etteke Donia (Unknown) (c.1330 - 1345)

Fed Tjebbesdr van Donia (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia (1634 - d.)

Filomenna Donia (deceased)

Frans van Donia (b. - 1559)

Frans van Donia (1662 - d.)

Frans van Donia (deceased)

Franske Theunis van der Schaaf-Donia (deceased)

Frau van Donia (b. - 1576)

Freerk Gerlofs Donia (c.1680 - c.1755)

Freerkje Anes Donia (1797 - d.)

Freerkje(n) Anes Donia (1797 - 1885)

Frouck van Donia (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia (deceased)

Frédéric Antoine de Donia (1656 - 1723)

Gerlant Louwsdr van Donia (deceased)

Gerlof Freerks Donia (c.1720 - c.1820)

Gerlof Abbes Donia (1500 - d.)

Gerlof Anes Donia (1519 - 1578)

Gerlof Piers Donia (c.1495 - c.1515)

Died young.

Gerlof Piers Donia (1448 - 1505)

Haring van Donia (1396 - c.1463)

Haring van Donia (b. - 1533)

Harmen Dirks Donia (1775 - 1826)

Hector van Donia (deceased)

Hessel van Donia (deceased)

Hessel Louws van Donia (deceased)

Hiltje de Vrij (Donia) (c.1847 - 1941)

His van Donia (deceased)

His (Hisck) Riencksdr Bockema (Donia) (1375 - 1412)

Hiske Jelles Wynia (Donia) (deceased)

Hottia van Donia (1361 - d.)

Hotze van Donia (deceased)

Hotze van Donia (b. - 1632)

Hylck van Donia (c.1455 - c.1494)

Er is tegenstrijdige informatie wie de moeder van Hylck was. Dit kan ook de tweede vrouw geweest zijn.

Hylck Sierks van Donia (deceased)

Jan van Donia (b. - 1545)

Jan Harmen Donia (deceased)

Jantje van Donia (b. - 1541)

Jel van Donia (deceased)

Jel Siercksdr van Donia (1562 - 1613)